Úvodní stránka

Rozšíření uživatelského účtu o „detekci primárního účtu“

Online systém ČKS přináší novou funkci v osobním účtu. Na základě svázání více účtů od jednoho uživatele, které průběžně nastavují administrátoři systému, nyní systém detekuje Váš primární účet.

Jak to funguje?
Po přihlášení do Vašeho účtu systém ověří, zda je použit účet, u kterého je navázáno Vaše eventuelní členství v ČKS (účet který nese informaci o členství v ČKS je pro systém primární). Pokud systém vyhodnotí, že existuje jiný účet, kde máte informace o členství v ČKS, nabídne Vám přihlášení do toho účtu (Obr. 1).

 nalezen_primarni_ucet_vyrez.jpg
Obr. 1

Po kliku na tlačítko „Přihlásit“ proběhne automatické přihlášení do primárního účtu. Zde si pak můžete aktualizovat svoje osobní údaje a případně změnit zapomenuté přístupové heslo, abyste při příštím přihlášení mohli přímo použít tento účet.

Pozor! Pokud je Vám nabídnuto přihlášení do účtu, který není Váš, neprodleně tuto skutečnost oznamte administrátorovi na sekretariátě ČKS, aby provedl nápravu.

Data zadaná do systému (sdělení, autoři, registrace na akce) od jednotlivých svázaných účtů se prozatím neslučují.

Tuto stránku nápovědy si můžete stáhnout do svého počítače ve formátu PDF. купить одеяло в киеве