Úvodní stránka

Rozšíření informací v uživatelském účtu „Odeslané emaily“

Online systém ČKS přináší nové informace v osobním účtu. Nyní máte možnost vidět emaily, které se Vám systém snažil odeslat na Vaši zadanou emailovou adresu.

K čemu to je?
Pokud čekáte na potvrzení nějakého Vašeho úkonu v online systému (registrace na akci, změna objednávky, změna osobních údajů atp.) a zdá se Vám, že do Vaší emailové schránky nebyl email doručen, pak může Vaše pátrání po potvrzovacím emailu vést právě do informací o emailech odeslaných systémem dostupných nově ve Vašem účtu.

01-rozcestnik_uctu_vyrez.jpg
obr.1

Po kliku na odkaz „emaily odeslané systémem“ který najdete na hlavním panelu Vašeho uživatelského účtu (Obr. 1) se ukáže seznam emailů (Obr. 2), které se systém pokusil odeslat na Vaši emailovou adresu.

02-seznam_emailu_vyrez.jpg
obr.2

Klikem na předmět emailu zobrazíte jeho detail (Obr. 3). V detailu emailové zprávy můžete zjistit, na kterou emailovou adresu byl odeslán, zda byl odesílán (Status odesláno / neodesláno) a máte možnost přečíst si celé znění zprávy tak, jak byla systémem vygenerována.

Pozor! Status „neodesláno“ nemusí vždy znamenat chybu v odesílání. Pokud za Vás, na Vaši žádost, prováděl úkon administrátor systému (Osoba ze sekretariátu ČKS) pak se systém nesnaží potvrzovací email odeslat a pouze uloží informaci „neodesláno“.

03-detail_emailu_vyrez.jpg
obr.3

Tuto stránku nápovědy si můžete stáhnout do svého počítače ve formátu PDF.