Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2021. Všichni upřímně doufáme, že nás nepostihne další nekontrolovaná vlna pandemie a budeme se moci sejít tváří v tvář na druhé vrcholné akci naší společnosti v Praze. I v případě dalších restriktivních opatření o České kardiologické dny nepřijdete a budeme je přinášet v podobě virtuální či hybridní. V průběhu dvou dní probereme aktuality poslední doby, zejména pak novinky z kongresu Evropské kardiologické společnosti.

Program pro Vás připravuje programový výbor pod vedením prof. Martina Hutyry ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Dozvíte se tak o nových doporučeních Evropské kardiologické společnosti i o výsledcích zajímavých studií z poslední doby. Budeme diskutovat novinky v diagnostice a léčbě srdečního selhání, chlopenních vad i v oblasti kardiovaskulární prevence.

Jsme si vědomi toho, že podzimní období je pracovně vysoce náročné a doba s ohledem na hrozící další vlny pandemie Covid-19 nejistá. Přesto doufáme, že si najdete čas a přijdete osobně či se alespoň připojíte na vybrané bloky jednání Českých kardiologických dnů.

Česká kardiologická společnost si uvědomuje, že dlouhodobé následky pandemie hrozí i zvýšením četnosti kardiovaskulárních onemocnění. Proto jsme ani v současné komplikované době nesložili ruce do klína – České kardiologické dny jsou toho dokladem. Jejich úspěch však záleží na zájmu a aktivitě všech členů společnosti. Za Váš přínos a zájem o akce ČKS děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Aleš Linhart
předseda České kardiologické společnosti