Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2019. Tato naše stěžejní podzimní akce je letos s ohledem na pandemii koronaviru ještě významnější než obvykle.

Program pro Vás připravil programový výbor ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Budeme podrobně diskutovat novinky v diagnostice a léčbě řady kardiovaskulárních onemocnění. Zaměříme se zejména  na poslední poznatky o léčbě srdečního selhání a arytmií.


Jsme si vědomi toho, že podzimní období bude letos pro většinu z vás pracovně vysoce náročné, přesto doufáme, že se najdete čas a přijdete do pražského hotelu Pyramida na jednání Českých kardiologických dnů. Budeme se těšit na setkání s Vámi,

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC
Předseda České kardiologické společnosti