Úvodní slovo

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že rozhodnutím výboru České kardiologické společnosti byl změněn formát letošních Českých kardiologických dnů, a to z prezenční podoby na podobu virtuální. 

Registrace bude probíhat jak jste zvyklí, tedy přes svůj on-line účet v systému ČKS a bude zdarma.

Doufám, že nám zachováte přízeň a budete sledovat program i v tomto formátu.

S pozdravem,
Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.
Předseda organizačního výboru ČKD 2020


 

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2020. Tato naše stěžejní podzimní akce je letos s ohledem na pandemii koronaviru ještě významnější než obvykle.

Program pro Vás připravil programový výbor ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Budeme podrobně diskutovat novinky v diagnostice a léčbě řady kardiovaskulárních onemocnění. Zaměříme se zejména  na poslední poznatky o léčbě srdečního selhání a arytmií.


Jsme si vědomi toho, že podzimní období bude letos pro většinu z vás pracovně vysoce náročné, přesto doufáme, že se najdete čas a přijdete do pražského hotelu Pyramida na jednání Českých kardiologických dnů. Budeme se těšit na setkání s Vámi,

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC
Předseda České kardiologické společnosti