Organizační informace

Pořadatel:

Česká kardiologická společnost
Pekařská 72, 602 00 Brno
kontaktní osoba: Ludmila Klímová, vedoucí sekretariátu
tel: 543 213 825, e-mail: klimova@kardio-cz.cz

Spolupořadatelé:

FN Brno (dr. Tomáš Zatočil)
CKTCH Brno (dr. Daniela Žáková)
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP

Místo konání:

Hotel Voroněž Brno (www.voronez.cz)
Křížkovského 47, 603 73 Brno
Kontakty + mapa

Registrace:

Od 1.7. do 31.8.2015 - přes on-line systém České kardiologické společnosti.
Vstup na seminář je zdarma.
V rámci registrace prosím potvrďte Váš event. zájem zúčastnit se Společenského večera, který bude následovat po skončení odborné části, v 19,00 hodin.