Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9502 / vypisuji: 9061 - 9090

KARCINOIDY A JEJICH PESTRÝ KARCINOIDNÍ SYNDROM. KARDIÁLNÍ MANIFESTACE KARCINOIDU (KAZUISTIKA)

V. Talafa, K. Zeman, V. Mrózek (Frýdek Místek)

A. Úvod: Karcinoidy jsou poměrně vzácně vyskytující se nádory, postihující převážně zažívací trakt a bronchy. Zdaleka však nejsou vzácné a...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA PACIENTA S PADÁKOVOU MITRÁLNÍ CHLOPNÍ

T. Belza, P. Nedbal, V. Hraboš, F. Holm (Liberec)

 Padáková mitrální chlopeň je poměrně vzácná vrozená vývojová vada mitrálního chlopenního komplexu, při níž je funkčně zachován jen jeden papilární...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS PULZNÍ TKÁŇOVÉ DOPPLEROVSKÉ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE POZDNÍHO POŠKOZENÍ FUNKCE MYOKARDU PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ

L. Elbl, Z. Pozdíšek, H. Hrstková, P. Kala, J. Špinar (Brno)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit přínos pulzní tkáňové dopplerovské echokardiografie (PW-TDI) v detekci pozdního poškození funkce myokardu u nemocných léčených...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

THE ROLE OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH VENTRICULAR TACHYCARDIA AND ABSENCE OF CAD

M. Táborský, P. Neužil, J. Balák, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Introduction: Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) can identify myocardial infarction(MI) scars. Detection of unrecognized substrate has significant clinical implications as...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA - SROVNÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, E. Mandysová, J. Petrů, T. Mráz (Olomouc)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES

J. Špinar, J. Vítovec, M. Souček (Brno)

Studie CORD je multicentrická,  jednoduše slepá studie, která u pacientů s hypertenzí testuje antihypertenzní a metabolický efekt doporučovaných dávek ramiprilu...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

AHEAD - ACUTE HEART FAILURE DATABASE

J. Špinar, J. Vítovec, J. Kettner, A. Linhart, J. Pařenica, O. Hlinomaz, H. Al-Hiti, J. Bělohlávek, R. Miklík, L. Dušek (Brno, Praha)

Databáze AHEAD (Acute HEArt Failure Database) je registrem nemocných s akutním srdečním selháním hospitalizovaných na pracovištích s 24 hodinovou službou katetrizační...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SPOLUPRÁCE KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE A KARDIOCHIRURGIE Z POHLEDU SESTRY

K. Smolíková, M. Vlasáková, P. Formánek, J. Benedík, Š. Černý (Praha)

Úvod: Pro správnou funkci kardiocentra má hlavní prioritu bezchybná komunikace katetrizační laboratoře a kardiochirurgie. Pro vlastní péči má význam nejenom...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ POSTHOSPITALIZAČNÍ REHABILITACE KARDIAKŮ V OKRESNÍCH NEMOCNICÍCH, ANO ČI NE?

K. Zeman, T. Gistinger, V. Mrózek, A. Goluch, I. Pavlas, V. Talafa, R. Kološová (Frýdek-Místek)

Cíl: analyzovat dosavadní výsledky, snaha o optimalizaci provozu s posouzením možnosti dalšího rozšíření. Soubor:  od dubna 2004 do prosince 2006...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÝ NÁLEZ IMITUJÍCÍ VÝZNAMNOU TRIKUSPIDÁLNÍ STENÓZU

E. Mandysová, P. Niederle, P. Formánek, G. Sutherland (Praha, Londýn, United Kingdom)

Hypereosinofilní syndrom představuje klinickou jednotku, charakterizovanou eosinofilií (>1500 eosinofilů/mm3), trvající nejméně šest měsíců a manifestující se orgánovým postižením (srdce, plíce,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PARATHORMON A KALCIFIKOVANÁ AORTÁLNÍ STENÓZA

K. Linhartová, G. Štěrbáková, R. Čerbák, J. Racek, L. Trefil, I. Bernat, J. Veselka (Praha, Plzeň, Brno)

Úvod : Časná léze aortální stenózy (AS) se stavbou podobá aterosklerotickému plátu, hlavním rysem progrese vady je však kalcifikace. Parathormon...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S DIABETEM PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI

B. Zinková, V. Bartůňková, L. Bartůněk, I. Kotršálová (Rokycany)

Úvod:  Velkou část pacientů v kardiologické ambulanci tvoří pacienti před a po kardiochirurgickém výkonu. Před operací srdce je základním cílem...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘIŠEL!-SLYŠEL!-VIDĚL!-VÍ? VÝSLEDKY PRŮZKUMU U LAIKŮ V OBLASTI KPR V PROGRAMU ŠŇŮRA ŽIVOTA

D. Hetclová, Š. Bravencová (Olomouc)

V roce 1992 byla ve Fakultní nemocnici v Olomouci založena Nadace pro Srdce Hané. K aktivitám této nadace patří vznik...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE PLIC PŘI PODEZŘENÍ NA PLICNÍ EMBOLII – ZPŮSOB DOPRAVY NEMOCNÝCH A FREKVENCE KONTROLNÍCH VYŠETŘENÍ

I. Kuníková, L. Kaňková, O. Lang (Praha)

Úvod: Perfuzní scintigrafie plic je obvykle indikována při podezření na plicní embolii (PE), vzhledem k možné recidivě je vhodné kontrolní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ATEROSKLERÓZY U DIABETIKŮ 2. TYPU V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

B. Nussbaumerová, H. Rosolová, J. Šimon, I. Šípová, P. Šifalda (Plzeň)

Úvod: Diabetici 2. typu, kteří již trpí kardiovaskulárními chorobami (CVD), jsou nejrizikovější nemocní pro novou aterotrombotickou příhodu v celé populaci....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DYNAMIKA KONCENTRACÍ A-FABP JAKO UKAZATEL ZMĚN HMOTNOSTI U OSOB VE VYSOKÉM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKU

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová, M. Karpíšek (Prostějov, Šternberk, Brno)

Úvod: Adipocyte-fatty acid binding protein (A-FABP) je považován za ukazatel metabolického syndromu (MS),  jehož zvýšení je spojeno s kardiovaskulární mortalitou....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SENZITIVITA A SPECIFICITA ZÁTĚŽOVÉHO GATED SPECT ZOBRAZENÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE PRO DETEKCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ: VALIDACE NÁLEZŮ POMOCÍ KORONAROGRAFIE

M. Kamínek, J. Ostřanský, I. Metelková, M. Budíková, M. Richter, M. Sluka, J. Indráková (Olomouc)

Cíl: Analýza senzitivity a specificity zátěžového gated SPECT zobrazení myokardu pro detekci ICHS a kvantitativních parametrů perfuze a funkce levé...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

ROLE STANOVENÍ KALCIOVÉHO SKÓRE POMOCÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) V KOMBINACI SE ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE V DETEKCI ICHS

M. Kamínek, E. Sovová, E. Buriánková, I. Metelková, H. Vaverková, D. Stejskal, J. Lukl (Olomouc)

Cíl: Analyzovat postavení CT stanovení kalciového (Ca) skóre ve vyšetřovacím algoritmu nemocných se suspektní ICHS a porovnat výsledky se zátěžovým...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

EKG - OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI

P. Povolná (Praha)

I při současných možnostech moderní medicíny platí, že nejlepším monitorem pacienta je sestra. Autorka se ve sdělení připomíná zlatý standard...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANEURYSMATA ABDOMINÁLNÍ AORTY A TEPEN DK

R. Kološová, V. Mrózek, I. Pavlas, K. Zeman, T. Gistinger, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Aneurysma znamená trvalé rozšíření tepny ( na více než 1,5 násobek šíře obvyklé v daném segmentu). Přirozenou tendencí aneurysmat je...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

INTRACORONARY DELIVERY OF MONONUCLEAR BONE MARROW CELLS IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION. THE OPTIMALIZATION OF DELIVERY TECHNIQUE

J. Meluzín, M. Vlašín, L. Groch, J. Mayer, L. Křen, P. Raušer, B. Tichý, I. Horňáček, J. Sitar, S. Palša (Brno, brno)

Aim: Intracoronary mononuclear bone marrow (MBM) cell transplantation using repeat catheter balloon inflation-deflation technique may be associated with serious complications....

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

TŘÍ-, 6-, A 12-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, O. Hlinomaz, R. Panovský, P. Kala, Z. Kořístek, M. Klabusay, M. Kamínek (Brno, Olomouc)

Úvod: V současné době existuje velmi málo údajů o dlouhodobé účinnosti buněčné transplantace. Proto bylo cílem této práce zhodnotit změny...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

PREDIKTIVNÍ POTENCIÁL NT-PROBNP U PACIENTŮ SE STABILISOVANOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

O. Mayer, J. Šimon, M. Plášková, G. Marketa (Plzeň, Praha)

Východisko: Koncentrace N-terminálního fragmentu B-typu natriuretického peptide (NT-proBNP) významně předpovídá mortalitu pacientů se srdečním selháním či akutním koronárním syndromem. Cílem...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

UPGRADE NA BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI PRO ROZVOJ POKROČILÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U DOSUD KONVENČNĚ STIMULOVANÝCH

L. Jančíková, R. Trčková, Z. Reháková, M. Pšenička, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)

Resynchronizační léčba je prokázanou účinnou nefarmakologickou léčebnou metodou u nemocných s pokročilou dysfunkcí levé komory,s širokým komplexem QRS a poruchou...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ARYTMICKÉ BOUŘE SPOUŠTĚNÉ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ U PACIENTA S IDIOPATICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ - KAZUISTIKA

J. Ostrihoňová, V. Fišerová, K. Šachová, Z. Weinzettlová (Praha)

Kazuistika: 62-letý nemocný s idiopatickou dilatační kardiomyopatií (DKMP) a chronickou fibrilací síní po neselektivní ablaci AV junkce a implantaci kardiostimulátoru...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ AKUTNÍHO VLIVU STIMULACE SEPTA A HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE

K. Lefflerová, P. Lupínek, J. Kautzner, J. Bytešník, R. Čihák, R. Krausová, V. Vančura (Praha)

ÚVOD: Stimulace hrotu pravé komory srdeční představuje již téměř 50 let rutinní místo pro trvalou kardiostimulaci z bradyarytmické indikace. Řada...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KOMUNITNÍ MODEL V PALIATIVNÍ PÉČI O NEMOCNÉ S POKROČILÝM CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

L. Kabelka, J. Vítovec (Rajhrad, Brno)

U neonkologicky nemocných se v zahraničí osvědčuje forma domácí paliativní péče. Zároveň zvláště ve Velké Británii je uplatňován model „komunitní péče“....

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA V PRIMÁRNÍ PREVENCI – RŮZNÁ DOPORUČENÍ VERSUS KLINICKÁ PRAXE

F. Málek, J. Fröhlich (Praha, Vancouver, Canada)

Úvod: na základě všech doporučení jsou pacienti s vysokým rizikem koronární příhody léčeni s cílem dosažení co nejnižších koncentrací LDL...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM STANOVENÍ NT-PROBNP V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI

M. Hrdlička, T. Brabec, P. Macek (Brno)

Cíl:Posouzení významu stanovení NT-proBNP v diferenciální diagnostice dušnosti u pacientů přijímaných na interní oddělení. Soubor a metodika:Na OKL VN Brno bylo...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V KARDIOLOGII - REALITA NEBO SCIENCE FICTION

J. Leso, P. Povolná (Praha)

 

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...295296297298299300301302303304305306307308309310311... >> >|