Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8465 / vypisuji: 8461 - 8465

PŘÍNOS FILTRACE LEUKOCYTŮ BĚHEM SRDEČNÍ TRANSPLANTACE: VÝSLEDKY KLINICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

L. Dvořák, J. Pirk, Š. Černý, E. Honsová, J. Kovář (Praha)

ÚvodPři transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu poškození dárcovského myokardu působením aktivovaných neutrofilních leukocytů na srdeční endotel, což zvyšuje časnou...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA PODÁNÍ ZNÁMÉ KONTRASTNÍ LÁTKY U KATETRIZOVANÝCH KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA KJ VE FNKV, V SOUVISLOSTI S HYDRATACÍ PACIENTA

M. Nedělkovová

Cil: Cílem přednášky je seznámit s problematikou podání známé kontrastní látky u katetrizovaných kardiologických pac.ve FNKV,hospitalizovaných na KJv určitém období...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

INTEGRACE 3D CT ANGIOGRAFIE A ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ: KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM CARTO MERGE

H. Wünschová, V. Bulková, R. Čihák, P. Peichl, O. Vojvodičová, J. Kautzner (Praha)

Úvod: 3D zobrazovací metody jako CT angiografie (CTA) jsou velmi efektivní v zobrazení přesné anatomie levé síně (LS) a plicních...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LUNG FUNTION LONG-TERM AFTER CORRECTION OF COARCTATION OF THE AORTA

J. Šulc, V. Chaloupecký, J. Radvanský, B. Hučín, J. Kofránek (Praha)

OBJECTIVES: Cardiopulmonary condition and quality of life of patients after successful repair of coarctation of the aorta (CoA) could be...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V KARDIOLOGII - REALITA NEBO SCIENCE FICTION

J. Leso, P. Povolná (Praha)

 

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS