Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8928 / vypisuji: 691 - 720

ZDROJE RECIDIVUJÍCÍCH ARYTMIÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO FIBRILACI SÍNÍ

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zdroje recidiv fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) po ablaci FS mají různé lokalizace i příčiny. Ablace energií pulzního pole...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PULSED FIELD ABLATION FOR PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION USING AN OPTIMIZED BIPHASIC WAVEFORM: SINGLE CENTER OBSERVATIONAL STUDY

P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka, M. Funasako, J. Škoda, P. Hála, L. Dujka  (Praha)

Background: Catether ablation of atrial fibrillation (AF) using thermal energies such as radiofreqency or cryothermy is associated with indiscriminate tissue...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ MAPOVÁNÍ MULTIPOLÁRNÍM VS. ČTYŘPOLÁRNÍM ABLAČNÍM KATÉTREM

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, F. Lehár, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: U pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní (DPFS) může mapování multipolárním katétrem urychlit identifikaci arytmogenních zdrojů běžící FS nebo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojenýchs tradičními transvenózními kardiostimulátory. Prezentujeme naše zkušenosti se zaměřenímna výskyt komplikací spojených...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Benefity ablace energií pulzního pole (PFA) ve srovnání s radiofrekvenční ablací (RFA) nejsou u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROSTOROVÁ DISTRIBUCE FIBRÓZY MYOKARDU LEVÉ SÍNĚ A JEJÍ VLIV NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL: DÍLČÍ STUDIE AF WAVE-MAP PROJEKTU

Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, M. Pešl, I. Jordánová, A. Širůčková, E. Kubalová, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Prostorové rozložení oblastí nízké voltáže charakterizující fibrózu síňového myokardu na elektroanatomických mapách může předpovídat potřebu dalších ablací nad rámec...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO VŠECHNY TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE: ZKUŠENOSTI S INDIVIDUALIZOVANÝM PŘÍSTUPEM U 300 PACIENTŮ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, J. Bahník, L. Rybka, T. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Ablace energií pulzního pole (PFA) se jeví jako slibná metoda ke zkrácení doby výkonu a zlepšení bezpečnosti a efektivity...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT VÝZNAMNÝCH CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ PŘI ABLACI KOMOROVÝCH ARYTMIÍ VE VELKOOBJEMOVÉM EXPERTNÍM CENTRU

J. Kautzner, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Hašková, E. Borišincová, P. Štiavnický, A. Ševčík, E. Sinčiaková, V. Kotyza, R. Čihák, D. Wichterle (Praha)

Cíl: Významné cévní komplikace (VCK) jsou nejčastější komplikací katetrzační ablace komorových arytmií (jak idiopatických, tak zejména při strukturním onemocnění srdce-...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

„IDIOPATICKÁ“ FIBRILACE KOMOR – PRVOTNÍ ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ

S. Lietava, T. Novotný, M. Sepši, I. Synková, J. Zídková, O. Toman, P. Kala (Brno)

Úvod: Náhlá srdeční smrt (NSS) je vážný zdravotní problém, u mladých jedinců je často příčina ve vrozených onemocnění srdce, kam...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTABILNÍ EKG ZÁZNAMNÍKY - ZKUŠENOST KARDIOCENTRA NNH

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, J. Šimon, M. Mudroch, P. Neužil (Praha)

Úvod: Implantabilní EKG záznamníky (ILR) představují základní diagnostickou modalitu v oblasti arytmií, resp. synkopy a embolizační CMP. Jde o malá...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ADRENERGNĚ ZÁVISLÝCH POLYMORFNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ

D. Kučerová, T. Novotný, I. Andršová, T. Chlupová, A. Floriánová, P. Kala (Brno, Česká republika)

Cíl: Polymorfní komorové tachykardie (PKT) patří mezi potenciálně maligní arytmie, které mohou progredovat do fibrilace komor a následné oběhové zástavy....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ HYBRIDNÍ LÉČBU FIBRILACE SÍNÍ VS PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ KATETRIZAČNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL.

D. Heřman, A. Javůrková, J. Raudenská, P. Budera, V. Rizov, P. Kačer, T. Peisker, M. Malý, P. Osmančík (Praha, Praha 10)

Cíl: Postoperační kognitivní deficit (POCD) byl pozorován u řady intervenčních (zejména chirurgických) procedur, včetně katetrizační ablace pro fibrilaci síní (FS)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ABLACE PERSISTENTNÍ FS PULSNÍM POLEM, ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

L. Šedivá, J. Petrů, M. Funasako, J. Škoda, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Cíl práce: Izolace plicních žil pulsním polem je metoda již potvrzená více studiemi jako bezpečná i účinná. Ablace pulsním polem...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ INTEGRACE CT MODELU DO RTG SYSTÉMU PŘI ABLACI PERZISTENTNÍ FIS POMOCÍ PULZNÍHO POLE.

F. Müller, M. Mudroch, M. Hrachovina, S. Kralovec, J. Baroch, J. Brada, T. Gabera-Drtina, P. Neuzil, J. Petru (Praha)

Úvod:CT segmentace se při katetrizační léčbě fibrilace síní využívá jako nástroj pro zjednodušení a zpřesnění orientace v srdečních oddílech, především...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

PERIOPERAČNÍ PODPORA POMOCÍ MIXOVÁNÉ REALITY PŘI KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH A NEKORONÁRNÍCH INTERVENCÍCH

J. Hečko, O. Jiravský, J. Januška, J. Chovančík, T. Štěrbová, T. Kubát, M. Kantor, R. Neuwirth (Třinec)

Úvod: S rozvojem technologií se začínají objevovat nové metody, jak zlepšit péči o pacienty v rámci perioperační podpory. Jednou z...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU METODOU KARDIONEUROABLACE U PACIENTŮ S IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM

M. Mudroch, M. Hrachovina, T. Gabera Drtina, M. Mráček, F. Müller, J. Baroch, J. Brada, Š. Kralovec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod:Kardioneuroablace je rozvíjející se metoda léčby bradykardických poruch srdečního rytmu vznikajících na funkčním podkladě. V principu se jedná o endokardialní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

MÉNĚ ČASTÁ PŘÍČINA DUŠNOSTI, HYPOXÉMIE A POLYCYTÉMIE: VROZENÁ CÉVNÍ ANOMÁLIE - ANOMÁLNÍ VĚTEV PLICNICE ÚSTÍCÍ DO LEVÉ SÍNĚ.

M. Kamasová, M. Hutyra, K. Indrák, M. Köcher, Z. Tüdös, J. Přeček , J. Látal, M. Táborský  (Olomouc)

Úvod: Diferenciální diagnostika hypoxémie a polycytémie vyžaduje interdisciplinární kooperaci hematologa, pneumologa a kardiologa. Po vyloučení běžných příčin je nutné myslet...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

HISTORIE A SOUČASNOST NEUROKARDIOLOGIE

J. Galuszka (Olomouc)

Cíl:Shrnutí vývoje neurokardiologie a její charakteristikaSoubor a metodika:Souhrn literatury, zkušeností z mezinárodních konferencí a prezentace praktických příkladů.Výsledky:Za více než čtyřicetiletou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ULTRAZVUKOVĚ NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLIA STELLATUM V KARDIOLOGICKÝCH INDIKACÍCH: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ JEDNOHO CENTRA

O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, L. Škňouřil (Třinec, Třinec Podlesí)

Úvod:Ganglion stellatum je nervová struktura, která se nachází na C7-Th1 úrovni páteře. Ultrazvukově navigovaná blokáda ganglia stellata se v současnosti...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TELEMEDICÍNA U PACIENTŮ S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

J. Přeček, M. Štýbnar, D. Hetclová, K. Kubová, M. Hutyra (Olomouc)

Úvod: Plicní arteriální hypertenze (PAH) je vzácné progresivní onemocnění jehož léčba je soustředěna do specializovaných center a vyžaduje intenzivní monitoraci...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOREKCE ANOMÁLNÍHO ODSTUPU LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PLICNICE U STARŠÍ PACIENTKY – KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ

A. Suchá, L. Škňouřil, P. Branny, M. Urban, M. Pleva (Třinec)

Úvod: Vrozený anomální odstup levé koronární arterie z plicnice (ALCAPA), rovněž známý jako Blandův-Whiteův-Garlandův syndrom je raritní anomálie koronárních tepen, která...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

NOVÉ POZNATKY V PREVENCI KONTRASTEM INDUKOVANÉ NEFROPATIE V KARDIOLOGICKÉ PÉČI

M. Sůva, V. Brázdil, M. Hudec, J. Kaňovský , M. Poloczek , R. Štípal , P. Kala (Brno)

ÚvodV diagnostice a intervenční kardiologii dochází k nárustu počtu výkonů vyžadujících aplikaci jódové kontrastní látky, důsledkem tohoto trendu dochází při...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PCI CTO HYBRIDNÍM PŘÍSTUPEM V LETECH 2021-2022

R. Surovčík, M. Erbrt, M. Lindovská, S. Šimek (Praha)

Cíl práce: porovnat soubory pacientů s s PCI CTO s použitím komplexní hybridní revaskularizace (2021-2022) a bez použití komplexní hybridní...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VZÁJEMNÁ KOMBINACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VEDOUCÍ K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI U PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

M. Sluka, R. Nykl, J. Ostřanský, M. Špaček (Olomouc)

Přes narůstající počet pacientů léčených katetrizační náhradou aortální chlopně (TAVI) a kontinuální vývoj této metody je výskyt AV blokády s...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ROZDÍLY MEZI ADOLESCENTNÍMI A DOSPĚLÝMI SPORTOVCI: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE

O. Jiravský, J. Smýkal, B. Jiravská Godula, P. Pešová , R. Špaček, D. Krausová, T. Štěrbová, M. Pirchala, D. Hreňo, P. Zajíček, L. Škňouřil (Třinec, Přerov, Třinec Podlesí, Havířov, Frýdek Místek, Valašské Meziříčí)

Úvod:Centra sportovní kardiologie vznikla pod záštitou České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství. Jejich primární cílem je poskytovat kardiologickou...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE A VARIABILITA KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

A. Havelková, L. Mífková, J. Siegelová, P. Dobšák (Brno)

Cíl studieCílem studie bylo porovnat tělesnou zdatnost a parametry svalové síly u pacientů po infarktu myokardu před zahájením a po...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROČ PRÁVĚ JÁ KDYŽ JSEM SPORTOVEC?

D. Krausová, O. Jiravský, B. Jiravská-Godula, P. Pešová (Třinec)

Kryptogenní mozková příhoda (CS) je typ mozkové ischémie nejasné etiologie. Kauzální vztah mezi CS a patent foramen ovale (PFO) nebyl...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DUAL CARDIOMYOCYTE CLUSTER DETECTION OF THE DIFFERENT TYPES OF ARRHYTHMOGENIC POTENTIAL OF DRUGS

M. Pešl, R. Pivato, Š. Klimovič, D. Kabanov, F. Svěrák, J. Přibyl, J. Krejčí, Z. Stárek, V. Rotrekl (Brno, Rosice)

Single cardiomyocytes present unstable beating patterns, which can be partially compensated in a clustered syncytium. Here we present a novel...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOMBINACE RF/PF ENERGIE MŘÍŽKOVÝM KATETREM SPHERE-9 PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ, JEDNOROČNÍ VÝSLEDKY Z JEDNOHO CENTRA

J. Škoda, V. Reddy, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Cíl: Cílem studie je zhodnotit bezpečnost a účinnost katetrizační ablace fibrilace síní (FS) kombinací aplikací RF (radiofrekvenčního) proudu v režimu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VYSOKÝ VÝSKYT AKUTNÍCH A SUBAKUTNÍCH ISCHEMICKÝCH LOŽISEK PŘI VYŠETŘENÍ MOZKU MAGNETICKOU REZONANCÍ U PACIENTŮ S DIAGNOSOU AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A POTVRZENÝM PATENTNÍM FORAMEN OVALE

R. Nykl, M. Hutyra, J. Přeček, D. Vindiš, D. Richter, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Plicní embolie (PE) je častá a potenciálně život ohrožující diagnosa, kdy určité množství trombotické hmoty brání toku krve plicním...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS