Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6691 - 6720

ALGORITMUS PŘEDNEMOCNIČNÍ A NEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST V LIBERECKÉM KRAJI

F. Holm, D. Horák, P. Hart, R. Šimek, Z. Šembera, V. Hraboš, R. Polášek, P. Telekes, Z. Kubr (Praha, Pardubice, Liberec)

Nemocní s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (STEMI) v intervalu do 12 hod. od vzniku symptomů ve spádové oblasti...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY KORONÁRNÍ NEMOCI U PACIENTŮ S VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ STENÓZOU

G. Štěrbáková, K. Linhartová, I. Hanišová, I. Bernat, T. Hájek, V. Beránek, M. Pešková (Plzeň, Praha)

Úvod:  Kalcifikovaná aortální stenóza (AS) těsně souvisí s aterosklerózou. Významná koronární nemoc  (CAD) je přítomna až u 50 % pacientů...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ - LÉČBA A PÉČE O PACIENTA

H. Kosourová, M. Huščavová (Brno)

V této přednášce se pojednává o problematice srdečního selhání. Nejprve, po krátké definici onemocnění, je vyjmenováno rozdělení - na akutní a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POSTAVENÍ MODIFIKOVANÉ CRYO MAZE PROCEDURY U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH KE KOMPLEXNÍM KARDIOCHIRURGICKÝM VÝKONŮM

J. Kupec, Š. Černý, P. Neužil, M. Benešová, M. Táborský, J. Benedík, D. Ticháček, P. Jehlička, L. Šedivá, P. Niederle (Praha 5)

Úvod: MAZE operace dnes patří mezi jednu z metod kurativní  léčby fibrilace síní (FiS), které průkazně vedou k odstranění nebo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍPRAVA PACIENTA NA IMPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

H. Ondráčková, E. Chvátalová (Brno)

Od roku 2004 na Interní kariologické klinice FN Brno probíhá projekt autologní transplantace kmenových buněk do infarktové tepny ve spolupráci...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

THE HOMOZYGOUS KCNQ1 GENE MUTATION ASSOCIATED WITH RECESSIVE ROMANO-WARD SYNDROME

T. Novotný, J. Kadlecová, J. Janoušek, R. Gaillyová, A. Bittnerová, A. Floriánová, M. Šišáková, O. Toman, K. Chroust, J. Špinar (Brno, Praha)

Background: Mutations in the KCNQ1 gene encoding the α subunit of the IKs channel cause both the recessive Jervell and...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍ BALÓNKOVÉ ANGIOPLASTIKY REKOARKTACE AORTY

O. Reich, P. Tax, T. Matějka, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cíl studie: zjistit efektivitu, bezpečnost a dlouhodobé výsledky perkutánní balónkové angioplastiky rekoarktace aorty. Pacienti a metody: V letech 1986 až 2005...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KONSTRIKCE PERIKARDU – 2 KAZUISTIKY

J. Maňoušek, J. Maňoušek, M. Tesák, E. Maděrová, T. Brychta, L. Křivan, J. Špinar, J. Černý (Brno)

   Konstrikce perikardu vzniká jeho jizvením a adhezemi, utlačujícími srdeční oddíly a omezujícími jejich diastolické plnění. Obvykle začíná epizodou akutní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

STRATIFIKACE RIZIKA U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM POMOCÍ STANOVENÍ IZOVOLUMICKÉHO RELAXAČNÍHO ČASU PRAVÉ KOMORY TKÁŇOVÝM DOPPLEROVSKÝM ZOBRAZENÍM

V. Kincl, J. Meluzín, L. Špinarová, P. Hude, P. Hude, J. Krejčí, R. Panovský, J. Jarkovský, L. Dušek (Brno, Praha)

Cíl: Určení prognostického významu izovolumického relaxačního času pravé komory (IVRT) stanoveného tkáňovým dopplerovským zobrazením (TDI) u pacientů s chronickým srdečním...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PLICNÍ EMBOLIE A NÁSLEDNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA

S. Bilíková, P. Mazlová (Brno)

Plicní embolií rozumíme zanesení nerozpuštěné hmoty - částka nádoru, tuku, bakteriální drť, cizí materiál, nejčastěji do plicní tepny nebo do...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

OJEDINĚLÁ KOMPLIKACE PŘI POKUSU O ZAVEDENÍ DOČASNÉ KARDIOSTIMULACE-KAZUISTIKA

D. Richter, J. Lukl, P. Němec (Olomouc, Brno)

75letá pacientka se symptomatickou bradyarytmií (AV blokádou III. st. se širokými QRS) přijata na spádové interní oddělení, kde „naslepo“ bez...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SNIŽUJE POUŽITÍ RADIOFREKVENČNÍHO EXTRAKČNÍHO SYSTÉMU RIZIKO ZÁVAŽNÝCH KOMPLIKACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ TRANSVENÓZNÍCH EXTRAKCÍ ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI?

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, R. Vopálka, F. Holý, Š. Královec, P. Niederle (Praha)

Úvod: Řešení infekčních komplikací u nemocných se zavedenou trvalou kardiostimulací spočívá v drtivé většině případů v kompletní extrakci stimulačního systému.                                                                                                       ...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TERMINÁLNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ - PALIATIVNÍ PÉČE

J. Vítovec (Brno)

Moderní medicína posledních desetiletí přináší stále více úspěchů v léčbě většiny  onemocnění. Nicméně stále větší zastoupení chorob s multifaktoriální patogenezí...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

JAK DIAGNOSTIKOVAT SRDEČNÍ SELHÁNÍ? FONENDOSKOPEM

J. Vítovec (Brno)

Odebrání anamnézy a pečlivé klinické vyšetření patří mezi stále mezi základní a neodmyslitelné medicínské postupy. Nemocný se srdečním selháním přichází...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ PROCES U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A FORAMEN OVALE PATENS Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

I. Mejtská, H. Grofková, V. Nováková, M. Hutyra (Olomouc)

Etiologie 40% akutních ischemických cévních mozkových příhod zejména v mladším věku zůstává nevysvětlena. Foramen ovale patens je hemodynamicky nevýznamná interatriální...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA AORTÁLNÍ STENÓZY S TĚŽKOU DEPRESÍ FUNKCE LEVÉ KOMORY

M. Frelich, F. Štětka, P. Pokorný, P. Útrata, R. Čerbák, H. Bedáňová, J. Ondrášek, P. Pavlík, R. Wagner, J. Černý (Brno)

Operace kalcifikované aortální stenózy (AoS) představuje nejčastější kardiochirurgický výkon u chlopenních vad srdečních. Přestože diagnóza AoS a indikace k chirurgické...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMBINAČNÍ LÉČBA HYPERTENZE

J. Vítovec (Brno)

Dosažení cílových hodnot pod 140/90 je dosaženo v monoterapii pouze v 30 - 40%.  Snížení tlaku při jednom léku je...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

ENDOSKOPICKÝ ODBĚR VENA SAFENA MAGNA PRO REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Šimek, V. Bruk, P. Němec, P. Šantavý, M. Kaláb, I. Fluger (Olomouc, Brno)

Úvod Endoskopický odběr  představuje moderní techniku odběru vena safena magna (VSM) pro potřebu koronární chirurgie, která při zachování kvality získaného žilního...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA HYPERTENZE U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

J. Vítovec, B. Fischerová, O. Hlinomaz (Brno)

V roce 2004 bylo přijato na koronární jednotku 1. IKAK FN u sv.Anny 394 nemocných s akutním infarktem myokardu, 230...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BUNĚČNÁ TRANSPLANTACE U EXPERIMENTÁLNÍHO AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU - PILOTNÍ VÝSLEDKY

J. Meluzín, L. Groch, M. Vlašín, J. Mayer, L. Křen, I. Horňáček, P. Raušer, M. Navrátil, Z. Kořístek, M. Klabusay (Brno, Ostrava)

Cíl: Cílem projektu je 1, sledovat množství a distribuci značených mononukleárních buněk (MB) kostní dřeně v myokardu po jejich intrakoronárním...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMĚNY KONCENTRACE B-TYPU NATRIURETICKÉHO PEPTIDU U REZISTENTNÍ HYPERTENZE

P. Jakubík, T. Janota, J. Widimský ml., J. Hradec, H. Benáková, J. Zima, D. Wichterle (Praha, Praha 1)

Kardiomyocyty reagují na přetížení při srdečním selhání (SS) zvýšenou produkcí natriuretického peptidu typu B (BNP). K menšímu vzestupu plazmatických koncentrací...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BAROREFLEXNÍ SENZITIVITA A NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA OBÉZNÍCH PACIENTŮ

H. Svačinová, J. Ošmerová, M. Tarasová, J. Siegelová, B. Fišer, L. Svoboda, I. Hrubý, D. Zeman, M. Souček (Brno)

Cíl. Společný výskyt obezity, hypertenze a diabetu 2. typu zvyšuje aktivitu sympatiku se snížením citlivosti baroreceptorů (BRS), která vede k...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROLE GATED SPECT U PACIENTŮ S JASNOU AP A NORMÁLNÍM KORONAROGRAFICKÝM NÁLEZEM

L. Ledvinka, P. Libus, I. Kuželka, J. Stupalová, L. Zadražil (Jihlava)

Myokardiální perfusní SPECT má vysokou senzitivitu a specifitu v diagnostice ischemie myokardu. Role gated SPECT při detekci ischemie u pac....

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝMI PACEMAKERY A DEFIBRILÁTORY - NAŠE PŮLROČNÍ ZKUŠENOSTI

J. Lipoldová, M. Novák, P. Volík, P. Kamarýt, I. Dvořák, T. Vykypěl (Brno, Praha)

Úvod: Pro trvalé sledování a pro snížení počtu ambulantních kontrol (AmbK) pacientů s PM nebo ICD vyvinula a rozvíjí firma...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

CARDIAC MEMORY U PACIENTŮ S KOMOROVOU A BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ

J. Lipoldová, M. Novák, P. Kamarýt, T. Vykypěl, I. Dvořák (Brno)

Úvod: Přetrvávající změny elektrofyziologických vlastností myokardu jako odpověď na změnu sekvence aktivace jsou projevem elektrické remodelace. Na úrovni komor jsou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ADVERSE REACTIONS DURING EXTRACORPOREAL LIPID LOWERING THERAPY IN FAMILIAL HYPERLIPOPROTEINAEMIA

M. Bláha, M. Cermanová, V. Bláha, D. Solichová, M. Blažek, J. Malý, J. Zajíc, O. Široký, Z. Zadák (Hradec Králové)

Objectives: LDL-apheresis is a method of extracorporeal LDL-lowering therapy, which is effective, however the procedures must be repeated relatively often...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VZTAH METABOLICKÉ JATERNÍ FUNKCE K EJEKČNÍ FRAKCI LEVÉ KOMORY A VELIKOSTI SRDEČNÍCH ODDÍLŮ U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

F. Málek, M. Hendrichová, K. Krátká, M. Sedláková, J. Vránová, J. Horák (Praha)

Úvod:  U pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním jsou metabolické jaterní funkce narušeny. Pro kvantifikaci metabolických jaterních funkcí byly zavedeny...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA STENÓZ VNITŘNÍCH KAROTID V ROCE 2005

J. Skopal, J. Veselka, R. Duchoňová, D. Tesař (Praha)

Cíl : Analyzovat  výsledky intervencí provedených s použitím protektivního systému  v roce 2005 na našem pracovišti Soubor a metodika: v roce...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÝ TEST U PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU

I. Kuníková, O. Lang (Praha)

Úvod: Perfuzní scintigrafie myokardu patří mezi nejčastější metody nukleární medicíny. Zátěžový test je její nezbytnou součástí.Cíl: Podat přehled druhů zátěže,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CONTRAST ECHOCARDIOGRAPHY AND REAL-TIME THREE-DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY FOR THE DIAGNOSIS OF VENTRICULAR NONCOMPACTION

J. Eicher, P. Dobšák, J. Siegelová, J. Wolf (Dijon, France, Brno, Dijon)

Background. The diagnosis depends on the identification of a 2-layered structure of the left ventricular wall with prominent trabeculations, and...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...216217218219220221222223224225226227 >> >|