Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6631 - 6660

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU LÉČENÝCH V LETECH 2000-2005 NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

T. Belza, P. Nedbal, J. Malý, L. Francová, L. Jaworski, F. Holm (Liberec)

Infekční endokarditida je poměrně časté onemocnění s rostoucí incidencí a prevalencí a relat. vysokou mortalitou. V našem souboru je 48 nemocných s...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DISEKCE AORTY PŘI HORMONÁLNĚ AKTIVNÍM ADENOMU NADLEDVINY – KAZUISTIKA

O. Rataj, P. Šváb, D. Alan, V. Durdil, P. Hanek, L. Hyršl, I. Minárik (Kladno, Praha)

Aortální disekce je závažné, potencionálně život ohrožující onemocnění,  které bývá komplikací arteriální hypertenze. V naší kazuistice bychom rádi prezentovali 56-letou pacientku,...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U MLADÉHO NEMOCNÉHO - KAZUISTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)

Muž, 30 let, doposud bez závažnějších onemocnění. 3/05 léčen na TRN klinice v Praze kde má přechodné bydliště pro pravostrannou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE U ROZSÁHLÉHO PROLAKTINOMU

K. Riegel, P. Povolný, P. Luzum, M. Podpěrová, J. Povolný (Trollhättan)

Sekundární hypertenze má signifikantně nižší prevalenci, než hypertenze primární. Její vývoj může být poměrně rychlý a může být spojen se...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

T. Tláskal, P. Vojtovič (Praha)

Transplantace srdce představuje jedinou dlouhodobě účinnou léčebnou metodu u srdečních vad a onemocnění spojených s nezvládnutelným srdečním selháním. V dětském...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

CYSTATIN C V KRVI A DLOUHODOBÝ ODHAD RIZIKA ÚMRTÍ I KARDIOVASKULÁRNÍCH KOMPLIKACÍ

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová (Prostějov, Šternberk)

Úvod: stanovení cystatinu C (CC) v séru se využívá v rutinní praxi jako ukazatel  renálních funkcí. V poslední době se...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PLAZMATICKÉ METANEFRINY – NEJLEPŠÍ SKRÍNINGOVÝ TEST PRO FEOCHROMOCYTOM?

J. Václavík, D. Stejskal, B. Lačňák, V. Hanák, L. Jedelský, L. Kadalová, M. Janošová, Z. Fryšák, P. Vlček (Olomouc, Šternberk, Praha)

Úvod: Pro diagnózu feochromocytomu je nutný průkaz nadprodukce katecholaminů nebo jejich metabolitů. Cíl práce: Zhodnotit diagnostickou efektivitu katecholaminů a jejich...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU

G. Dostálová, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, J. Horák, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Akutní infarkt myokardu (AIM) v mladém věku je specifickým problémem, který se řadou okolností odlišuje od problematiky AIM ve vyšším...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ DIAGNOSTIKY PLICNÍ EMBOLIE

R. Štípal, D. Šipula, T. Minařík, S. Skotnicová, O. Kraft (Ostrava, Olomouc)

Plicní embolie (PE) je velmi často chybně diagnostikována. Cílem práce je zhodnotit současné dostupné možnosti rozpoznání nebo vyloučení této choroby....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA AKTIVNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Kolek, R. Brát (Ostrava)

Cíl: Provedení retrospekt. studie s posouzením efektu chirurg. léčby aktivní infekční endokarditidy (IE) na našem pracovišti (Kardiochirurgické centrum FNsP Ostrava)...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NT-PROBNP, IL-6, TNF-ALFA A SCD 40L JAKO UKAZATELÉ KLINICKÉHO STAVU A MORTALITY PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, C. Andrýs, M. Drahošová, V. Bláha, J. Vojáček (Hradec Králové)

V průběhu srdečního selhání dochází ke vzestupu hladin natriuretických peptidů (NP), cytokinů (interleukinu 6, IL 6, tumor nekrotizujícího faktoru alfa,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PORUCHY MIKROCIRKULACE U CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI

S. Šárník (Brno)

Cíl: Tato práce si dává za cíl poskytnout základní seznámení s novou metodou k vyšetření mikrocirkulace pomocí laser Dopplerovy techniky...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

BIOCHEMICKÉ UKAZATELE V KARDIOLOGII, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

R. Pudil, M. Tichý, J. Vojáček (Hradec Králové)

Autoři podávají přehled o možnostech klinického užití biochemických ukazatelů strukturálního a funkčního poškození myokardu. Ke vzestupu ischémií modifikovaného albuminu dochází...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIDA UMĚLÉ AORTÁLNÍ A MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S FATÁLNÍM KONCEM U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA

I. Oral, R. Náplava, J. Mistrík, Z. Coufal, V. Bruk, E. Ezer, P. Salajka (Olomouc, Nový Jičín, Zlín)

48 letý muž, se známou aortální regurgitací od dětství ,  přijat v květnu 2005 pro 3 týdny trvající dušnost a...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

BNP JAKO PROGNOSTICKÝ UKAZATEL 2- LETÉHO PŘEŽITÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM POSTIŽENÍM V CHRONICKÉM DIALYZAČNÍM PROGRAMU

I. Oral, Z. Šišlák, D. Stejskal, J. Loucký, Z. Coufal, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Nový Jičín, Šternberk, Zlín)

Teorie: Hladiny natriuretických peptidů a jejich změna  v průběhu léčby může být u pacientů se srdečním selháním prognostickým ukazatelem pro...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROTAHOVÁNÉ BEZVĚDOMÍ U NEMOCNÉHO S MALIGNÍ ARYTMIÍ

K. Valigurová, J. Spáčilíková (Olomouc)

1) Prodleva 1.pomoci u nemocného s diagnozou fibrilace komor 2) Vigilní koma - obecně 3) Kauzuistika u nemocného s diagnozou vigilní koma 4)...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ŽILNÍ AORTOKORONÁRNÍ BYPASS – JAKÝ JE JEHO OSUD A CO HO OVLIVŇUJE?

M. Brtko (Hradec Králové)

     Pro nedostatek vhodných arteriálních štěpů jsou v koronární chirurgii stále hojně užívány žilní štěpy. Jejich „životnost“ není neomezená. Práce...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace intervenční kardiologie

PRESERVED HEART RATE TURBULENCE SLOPE IDENTIFIES LOW-RISK POSTINFARCTION PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION

D. Wichterle, J. Camm, M. Malik (Praha, London, United Kingdom)

Background: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy has recently been expanded for the prevention of sudden cardiac death based primarily on...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍPAD OBROVSKÉ NODÓZNÍ STRUMY SE SYNDROMEM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY A NUTNOSTÍ IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU

J. Haniš, P. Strejc, L. Štěrba (České Budějovice)

Kazuistika popisuje problematiku pacientky s obrovskou nodózní hyperfunkční strumou se syndromem horní duté žíly. Na základě  RTG, CT vyšetření a...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ ASPEKTY REZISTENTNÍ HYPERTENZE

J. Widimský jr. (Praha)

Rezistentní hypertenze (RH) je nejtěžší formou arteriální hypertenze, která je definována jako hodnoty krevního tlaku (TK) 140/90 mmHg a více...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká společnost pro hypertenzi

TROMBÓZA NA NATIVNÍ BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNI

P. Telekes, F. Holm, Š. Černý, J. Popelová, P. Nedbal (Liberec, Praha)

Autoři popisují případ 24-leté pacientky, která byla odeslána k hospitalizaci pro třítýdenní anamnézu námahových stenokardií spojených s presynkopálními stavy. Echokardiograficky...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU NEOBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ: VÝSLEDKY MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE CHANCE

J. Krupička, M. Pěnička, P. Gregor, R. Kerekeš, D. Marek (Brandýs nad Labem, Praha, Krnov, Olomouc)

Studie CHANCE (Candesartan use in Hypertrophic And Non-obstructive Cardiomyopathy Estate) je prospektivní multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná studie, která sledovala vliv...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CO JE KORONÁRNÍ JEDNOTKA A CO BY MĚLA BÝT ?

T. Janota, P. Janský, J. Hradec (Praha)

V době výběru akreditovaných pracovišť pro specializační přípravu si musíme znovu ujasňovat, co tato pracoviště mají splňovat. Platí to i...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

REAKTIVITA NA VOLUMEXPANZI U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ LÉČENÝCH MÍRNOU HYPOTERMIÍ

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, P. Poláček, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Indukce mírné hypotermie (MH) je součástí léčby nemocných po srdeční zástavě. Patofyziologické pochody související se srdeční zástavou i samotným navozením...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RADIÁLNÍ TONOMETRIE UMOŽŇUJE PŘESNÝ ODHAD AUGMENTACE CENTRÁLNÍHO TLAKU

V. Melenovský, B. Borlaug, B. Fetics, D. Kass (Praha, Baltimore, United States)

Úvod: Odrazy tlakových vln od vaskulární periferie zvyšují tlak v proximálních velkých tepnách a významně tak přispívají k systolickému zatížení srdce...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMĚNY KREVNÍHO TLAKU A FUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ PO PRODĚLANÉ LÉČBĚ ANTRACYKLINY

P. Balcárková, H. Hrstková, L. Elbl, Z. Nováková, E. Závodná, N. Honzíková (Brno)

Cíl: Posoudit změny systolického, diastolického krevního tlaku (STK, DTK) a funkce levé komory srdeční u pacientů  po prodělané kardiotoxické léčbě....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ONEMOCNĚNÍ KAROTID A KORONÁRNÍCH TEPEN, MOŽNOSTI CAS / CAROTID ARTERY STENTING /

J. Rotnágl, I. Hofírek, S. Šárník (Brno)

Cíl: Zhodnocení koincidence onemocnění karotid a koronárních tepen, časování výkonů, zhodnocení možnosti kombinovaného výkonu, včetně návrhu které postižení řešit dříve....

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ ROČNÍ MORTALITY PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

A. Tomášek, R. Miklík, M. Šebo, E. Dvořáková, V. Biel, M. Sepši, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zhodnotit roční mortalitu pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) se zaměřením na faktory, které ji nejvíce ovlivňují.Soubor a metody:...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OPTIMIZATION OF THERAPEUTIC PROCEDURE DURING EXTRACORPOREAL LIPOPROTEIN ELIMINATION – A COMPUTERIZED MODEL

M. Bláha, V. Mašín, V. Bláha, M. Cermanová, J. Malý, M. Blažek, S. Filip, V. Řeháček, J. Zajíc (Hradec Králové)

Extracorporeal elimination is a very effective method in the treatment of resistant hypercholesterolemia when other therapy (dietary, medicamentous) fails. To...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKY ODLIŠUJÍCÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S NORMÁLNÍ EJEKČNÍ FRAKCÍ OD ASYMPTOMATICKÉ HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY

V. Melenovský, B. Borlaug, S. Najjar, D. Kass (Praha, Baltimore, United States)

Úvod: Srdeční selhání s normální ejekční frakcí (SSnEF) je časté u starších osob s hypertenzí a hypertrofií LK (H/HLK), nicméně většina...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...214215216217218219220221222223224225226227 >> >|