Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6601 - 6630

NAŠE ZKUŠENOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM KARDIÁLNÍHO AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU POMOCÍ REFLEXNÍCH ODPOVĚDÍ SRDEČNÍ FREKVENCE

I. Buriánková, K. Macháčová, J. Galuszka (Olomouc)

Úvod:Autonomní nervový systém (ANS) představuje regulační mechanismus k zajištění integrity organismu, prostřednictvím neustálé interakce sympatiku (SY) a parasympatiku (PASY). Kardiální...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ČASNÉ ZMĚNY ŠÍŘKY KOMPLEXU QRS, INTERVALŮ QTC A JTC PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI U NEMOCNÝCH S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ

V. Durdil, J. Veselka (Praha)

Úvod: Alkoholová septální ablace (PTSMA) je bezpečnou a účinnou léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM). Cílem práce bylo...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE A ANTIREMODELAČNÍCH VÝKONŮ U NEMOCNÝCH S ISCHEMICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY - STUDIE STICH - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

R. Jandová, I. Málek, J. Pirk (Praha 4)

Studie STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial) – multicentrická randomizovaná studie, která u nemocných s ischemickou dysfunkcí levé...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ AORTÁLNÍ REGURGITACE NA PODKLADĚ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U PACIENTKY S M. CROHN – KAZUISTIKA

Z. Šembera, F. Holm, P. Nedbal, T. Belza, Š. Černý (Liberec, Praha)

Infekční endokarditida (IE) je infekční zánět endokardu s roční incidencí  kolem 2-5 /100.000 s průměrnou úmrtností 10-30 %. Léčba IE...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

RIZIKOVÉ FAKTORY INTIMOMEDIÁLNÍ HYPERPLASIE DIALYZAČNÍHO CÉVNÍHO PŘÍSTUPU

J. Malík, V. Tuka, J. Svobodová, M. Slavíková (Praha)

ÚVOD: Intimomediální hyperplasie (IMH) ve venózní anastomóze je nejčastější příčinou selhání dialyzačních cévních zkratů s polytetrafluoroetylenovou cévní protézou. Její rozvoj...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA TACHYARYTMIÍ PŘI HOLTEROVSKÉM MONITOROVÁNÍ

J. Banertová (Praha)

Tachyarytmie mají většinou záchvatovitý charakter. Projevují se jako palpitace, slabost, dušnost nebo ztrátou vědomí. Vzhledem k jejich záchvatovému charakteru je obtížný...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA NEMOCNÝCH OPEROVANÝCH PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU V DĚTSKÉM VĚKU

R. Šreflová, M. Ošmerová, J. Nečas, B. Vítek, M. Rotscheinová, S. Kovalová, Z. Holíková, M. Bednařík, J. Ničovský, J. Černý (Brno)

V letech 1978-2003 bylo provedeno na brněnské kardiochgirurgii 3 494  srdečních operací v dětském věku. Převážnou většinu  operovaného souboru nadále...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ KOMPLIKACÍ TŘÍSELNÉHO PŘÍSTUPU U KORONAROGRAFIÍ

S. Mikulenčáková, Z. Coufal, J. Poláchová (Zlín)

Komplikace intervenčních výkonů vedou k prodloužení doby hospitalizace a růstu nákladů na léčbu. Proto jsme se snažili u pacientů podstupujících...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BANÁLNÍ ÚRAZ JAKO PŘÍČINA ZÁVAŽNÉ KARDIOVASKULÁRNÍ MORBIDITY - KASUISTIKA

J. Nový, M. Tuna, P. Polanský, V. Kubíček, J. Samek, J. Řezáčová (Jičín, Hradec Králové)

 Autoři prezentují případ 81-leté ženy, léčené pouze pro arteriální hypertenzi. Přijata byla plánovaně k analgetické terapii pro vertebrogenní algický syndrom, vzniklý...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZÁVISLOST QT DYNAMICITY NA FUNKCI LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY

M. Šišáková, T. Novotný, A. Floriánová, O. Toman, P. Vít, J. Špinar (Brno)

Úvod: QT dynamicita představuje novou metodu posuzování repolarizace myokardu. Matematicky je definována jako QT= a.RR+b, přičemž strmost křivky „a“ koreluje...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JE POLYMORFIZMUS V GENECH PRO NUKLEÁRNÍ RECEPTORY PPAR-ALFA, PPAR-GAMA A RXR-ALFA PREDIKTOREM RESTENÓZY VE STENTU? PREZENTACE PRŮBĚŽNÉ ANGIOGRAFICKÉ A GENETICKÉ ANALÝZY

P. Neugebauer, M. Pávková - Goldbergová, P. Kala, A. Vašků (Nitra, SR, Brno)

Úvod: V současné době je zřejmé, že kromě klinických, angiografických a periprocedurálních faktorů je výskyt restenózy ve stentu ovlivněn i...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA A LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V TĚHOTENSTVÍ

S. Jirát, K. Novotný, L. Skalická, M. Chochola, D. Karetová, P. Vařejka, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Hluboká žilní trombóza (HŽT) je častým onemocněním a představuje  významnou příčinu morbidity a mortality, zejména u hospitalizovaných nemocných. Časnou komplikací...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE KMENOVÝCH BUNĚK U DIABETICKÉ ANGIOPATIE

I. Hofírek, Z. Kořístek, M. Navrátil, J. Konečná, O. Sochor, J. Rotnágl, V. Žáčková, S. Šárník, B. Vojtíšek (Brno)

Cíl práce: Zkušenosti z prvních pěti případů s ročním sledováním po transplantaci kmenových buněk v terapii kritické ischemie dolních končetin...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ NÁDORY SRDCE - KAZUISTIKY

R. Praus, J. Fridrich, Š. Lukešová, D. Belada, Z. Šorm, R. Pudil, Z. Špriňar (Hradec Králové)

Autoři prezentují nálezy dvou pacientů se sekundárními nádory srdce.    První případ popisuje 62letého pacienta s Grawitzovým tumorem pravé ledviny s...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

MYKOTICKÁ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ ZPŮSOBENÁ VZÁCNÝM DRUHEM KANDIDY - C. PELLICULOSA

J. Ostřanský, P. Hamal, J. Lukl (Olomouc)

Úvod: Mykotická infekční endokarditida patří mezi stavy s nejzávažnějším průběhem. Hlavními původci jsou nejčastěji kandidy (C.albicans, glabrata) a vláknité houby...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POTENCIÁLNÍ ROLE NT-PROBNP V PREVENCI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica, C. Xxxx, J. Špinar (Nitra, SR, Brno, Nitra)

Úvod: Srdeční selhání je terminálním stadiem všech onemocnění srdce. Jeho prevalence stoupá s věkem, vyskytuje se u 1-2% obyvatelstva ve...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HYPERNATRÉMIE PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÉ TUHOSTI CÉVNÍ STĚNY U PRIMÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU

B. Štrauch, O. Petrák, T. Zelinka, R. Holaj, D. Wichterle, J. Widimský jr. (Praha)

Je známo, že aldosteron přispívá k poškození cévní stěny akumulací různých typů kolagenních vláken, což může vést ke zvýšení tuhosti...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV AKTIVNÍ INTERVENCE NA VÝSKYT A ZNALOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

E. Sovová, B. Smetanová, Z. Mlčoch, J. Lukl, J. Gobel (Olomouc)

Cílem našeho projektu bylo stanovit výskyt rizikových faktorů (RF) kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u studentů středních škol, zhodnotit jejich znalosti v...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOHA TRANSESOFAGEÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE ETIOLOGIE ISCHEMICKÉHO MOZKOVÉHO INFARKTU

E. Sovová, D. Marek, E. Kociánová, M. Hutyra, I. Vlachová, A. Bártková, J. Lukl (Olomouc)

Práce se zabývá úlohou transesofageální echokardiografie (TEE) při stanovení etiologie ischemického mozkového infarktu a sledováním pacientů s prokázaným trombem v...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KROKY KE ZDRAVÍ- KONDIČNÍ PROGRAM PRO SRDCE HANÉ

E. Sovová, B. Smetanová, J. Lukl, R. Šlachta, P. Stejskal (Olomouc)

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) patří k prioritám současné kardiologie. Mezi významné rizikové faktory patří i nízká pohybová aktivita. Nadační...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE V KARDIOLOGII

H. Pražáková, M. Kopáčková (Plzeň)

Intraaortální balónkovou kontrapulzaci (IABK) představil Dr. Adrian Kantrowitz na konci šedesátých let minulého století jako jednoduché, ale efektivní zařízení ke...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ADIPONEKTIN U MUŽŮ S KORONÁRNÍM SYNDROMEM

I. Oral, D. Stejskal, Z. Coufal, R. Náplava, T. Fiala, M. Gřiva, A. Adamíková, M. Slabák, M. Ranostaj, L. Koten (Olomouc, Šternberk, Nový Jičín)

Teorie: Adiponektin je v séru se vyskytující protein, produkovaný adipocyty. Má významné účinky antidibetické a antiaterogenní. Jeho produkce klesá u osob...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEINVAZÍVNÍ KARDIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY

J. Ulman, P. Frídl, T. Marek, P. Lupínek, M. Vítovec, O. Viklický (Praha)

    Incidence kardiovaskulárních chorob u nemocných s chronickou renální insuficiencí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci a roste exponenciálně...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V POVODÍ DVOU VĚNČITÝCH TEPEN SOUČASNĚ LÉČENÝ „DVOJITOU“ PRIMÁRNÍ PCI

L. Mazylkinová, P. Widimský, T. Buděšínský, P. Osmančík, R. Jirmář, Z. Moťovská (Praha)

  Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) jasně stanovují,že v akutní fázi infarktu myokardu (AIM)se má primární PCI(p-PCI)provádět pouze na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NÍZKOŘETĚZCOVÉ MASTNÉ KYSELINY V LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. HLADOVÁ DYSFUNKCE

P. Rataj (Kroměříž)

       Srdeční selhání je progresivní onemocnění postihující 1-3 % populace spojené s velkou mortalitou. Stávající léčba srdečního selhání nedokáže tento...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU VZESTUPNÉ AORTY S POUŽITÍM AMPLATZEROVA OCCLUDERU

P. Polanský, J. Šťásek, J. Endrys, K. Mědílek, J. Harrer, J. Vojáček, J. Žižka (Hradec Králové, Náchod)

Pseudoaneurysma vzestupné aorty může být vzácnou, ale potenciálně fatální komplikací řady kardiochirurgických výkonů. Vysoké riziko ruptury s masivním krvácením, možnost...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KTEROU PROTÉZU ZVOLIT? PRO KTERÉHO PACIENTA?

M. Brtko, J. Dominik (Hradec Králové)

      Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou nebo bioprotézou je dnes zcela běžnou kardiochirurgickou operací. Přežívání pacientů po náhradě chlopně mechanickou...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

VÝVOJ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB V ČESKÉ POPULACI V ZÁVISLOSTI NA VZDĚLÁNÍ ( KOHORTA -1997/8-2000/1)

V. Adámková, Z. Škodová, R. Cífková, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Kardiovaskulární  choroby  jsou nejčastější příčinou úmrtí dospělých v České republice(v roce 2003 zemřelo na KVO 26110 mužů a 31 955...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKCE HIBERNOVANÉHO MYOKARDU POMOCÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE MYOKARDU U PACIENTŮ V CHRONICKÉM STADIU ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPASS

P. Toušek, M. Pěnička, H. Línková, Z. Straka, P. Gregor (Praha)

Úvod Kontrastní echokardiografie myokardu (KEM)  je nová neinvazivní metoda, která podává informace o stavu mikrovaskulární řečiště myokardu a dokáže  tak...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANOMÁLNÍ ODSTUP RAMUS INTERVENTRICULARIS ANTERIOR Z PRAVÉHO KORONÁRNÍHO SINU

R. Náplava, I. Oral, P. Němec, D. Horák, A. Dufka (Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště)

V našem sdělení bychom rádi popsali naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou vzácné koronární anomálie atypického odstupu ramus interventicularis anterior...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...213214215216217218219220221222223224225226227 >> >|