Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 661 - 690

STIMULÁCIA VODIVÉHO SYSTÉMU SRDCA S POUŽITÍM KONVENČNEJ ELEKTRÓDY – INICIÁLNE SKÚSENOSTI (PROCEDURÁLNE CHARAKTERISTIKY, VČASNÝ FOLLOW-UP)

J. Martinek, K. Richterová, E. Kubalová, M. Škamla, A. Bystriansky (Banská Bystrica, SR, Banská Bystrica)

Cieľ: Definovanie procedurálnych charakteristík s konvenčnou elektródou (forma dosiahnutého CSP, elektrické charakteristiky, dĺžka výkonu, skiaskopický čas, komplikácie), včasný follow-up do...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝBER OPTIMÁLNEHO PACIENTA PRE BEZELEKTRÓDOVÚ KARDIOSTIMULÁCIU

T. Maťašová, D. Kučerová, M. Štupák, B. Stančák (Košice, SR, Košice)

Úvod: Bezelektródový kardiostimulátor predstavuje alternatívu ku konvenčným stimulačným systémom, ktorá ponúka mnoho výhod. Výber vhodného kandidáta je kritickým rozhodnutím, ktoré...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LZE JEDNODUŠE PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST BATERIE IMPLANTOVANÉHO PŘÍSTROJE?

J. Střítecký (Hradec Králové)

CílCílem práce je zjistit, jestli lze změnou nastavení prodloužit životnost baterie implantovaného přístroje při zachování plné funkčnosti a nesnížené bezpečnosti.Metoda...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KOMOROVÁ DYSSYNCHRONIE STANOVENÁ POMOCÍ UHF-ECG PREDIKUJE ODPOVĚĎ NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU BIVENTRIKULÁRNÍM STIMULÁTOREM.

P. Leinveber, J. Lipoldová, A. Nagy, J. Meluzín, M. Novák, P. Jurák, F. Plešinger, M. Matejková, P. Waldauf, K. Čurila (Brno, Praha)

ÚvodUltra-vysoko-frekvenční EKG (UHF-ECG) zobazuje komorovou elektrickou dysynchronii během spontánního a stimulovaného rytmu pomocí širokospektrálních oscilací obsažených v QRS komplexu. Cílem...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PROFIL A VÝSLEDKY KATETRIZAČNÍCH ABLACÍ U DĚTÍ V ÉŘE 3D NAVIGACE

A. Mineva, P. Kubuš, T. Tavačová, J. Janoušek (Praha 5)

Úvod: Katetrizační ablace je standardní metodou léčby tachyarytmií u dětí.Cíl: Zmapovat profil a výsledky katetrizačních ablací u dětí v éře...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VPLYV 3D ZOBRAZOVACIEHO SYSTÉMU ENSITE NA PRIEBEH IZOLÁCIE PĽÚCNYCH ŽÍL

M. Štupák, A. Sudzinová, D. Kučerová (Košice, SR, Košice)

Vplyv 3D zobrazovacieho systému Ensite na priebeh izolácie pľúcnych žíl ÚvodKryoizolácia pľúcnych žíl (kryo-IPV) patrí k štandardným výkonom na liečbu paroxyzmálnejalebo...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DÁVKOVÉ ZPRACOVÁNÍ ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH DAT: OPEN-SOURCE KNIHOVNA PRO SYSTÉM WORKMATE

R. Ředina, J. Hejč, J. Kolářová, Z. Stárek (Brno)

Integrované akviziční systémy se často používají při intervenčních kardiologických elektrofyziologických procedurách. Nástroje pro export dat v těchto systémech mají omezené...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLAČNÍ METODOU LÉČBY REFLEXNÍ SYNKOPY (KARDIONEUROABLACE) - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

M. Mudroch, M. Hrachovina, F. Müller, M. Mráček, T. Gabera Drtina, J. Baroch, J. Brada, Š. Královec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Jedinou metodou léčby pacientů trpících symptomatickými epizodami bradykardií byla do nedávné doby implantace trvalého kardiostimulátoru. V posledních letech se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

V. Bulková, L. Rybka, J. Mitrengová, S. Khaliullina, J. Bahník, M. Černošek, F. Lehar, M. Fiala (Brno)

Cíl: Cílem je srovnání ablace energií pulzního pole (PFA) vs. radiofrekvenční energií (RFA) u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLAČNÍ SYSTÉM UMOŽŇUJÍCÍ ABLACI PULZNÍM POLEM (PFA) A KRYOABLACI PULZNÍM POLEM (PFCA™) V LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ.

Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Hrachovina, M. Mráček, F. Müller, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Rozvoj alternativních energií pro katetrizační ablace v čele s ablací pulsním polem (PFA) přináší do klinické praxe mnoho nových technických...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE PULZNÍM POLEM IN VITRO

I. Fišerová, M. Novák, D. Kvapil, S. Martínková, J. Trnka, P. Osmančík, P. Toušek, D. Vrba, J. Vrba, O. Fišer (Praha 10, Kladno, Praha)

CílAblace pulzním polem (PFA) je nový typ ablační terapie používaný ke katetrizační léčbě fibrilace síní. Krátké vysokonapěťové elektrické pulzy (řádově...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NUMERICKÉ SIMULACE KREVNÍHO PRŮTOKU V OUŠKU LEVÉ SÍNĚ S VYUŽITÍM PACIENTSKÝCH MODELŮ

O. Fišer, M. Hozman, D. Vrba, P. Osmančík, I. Fišerová, J. Vrba (Kladno, Praha 10)

CílOuško levé síně srdeční (OLS) představuje vzhledem ke své anatomii strukturu s nižší rychlostí průtoku krve ve srovnání s ostatními...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POKROČILÉ STRATEGIE PRO EXTRAKCI MIKRO A MAKRO ELEKTROKARDIOGRAFICKÝCH PŘÍZNAKŮ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

J. Hejč, R. Ředina, D. Pospíšil, J. Kolářová, Z. Stárek (Brno)

Časové překrytí elektrických zdrojů, morfologické změny pod úrovní šumu či komplexy s nízkou dynamikou patří mezi limitace při interpretaci patologických...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

GRAFENOVÉ BIOROZHRANÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SRDEČNÍCH ARYTMIÍ

D. Pospíšil, M. Míková, J. Řehoř, T. Novotný, I. Efimov, P. Kala (Brno, Chicago, IL, United States)

Poruchy srdečního rytmu stojí za významnou morbiditou, a taktéž jsou jednou z hlavních příčin kardiálních úmrtí. Invazivně jsou srdeční arytmie...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojenýchs tradičními transvenózními kardiostimulátory. Prezentujeme naše zkušenosti se zaměřenímna výskyt komplikací...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EXTRAKCE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORŮ V RÁMCI BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXE JEDNOHO CENTRA.

P. Neužil, J. Petrů, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Janotka, P. Hála, M. Trégler, J. Šorf, M. Mudroch, J. Baroch (Praha, Brno)

Úvod: Leadless (LP) kardiostimulace je dnes klinicky využívanou alternativou jednodutinové komorové transvenózní kardiostimulace. Extrakce dlouhodobě implantovaných LP stimullátorů ale stale...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS WITH IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATORS IMPLANTED IN CHILDHOOD: TRANSVENOUS VS. NONTRANSVENOUS SYSTEM

T. Tavačová, P. Kubuš, A. Krebsová, J. Janoušek (Praha)

BACKGROUND: Implantable cardioverter-defibrillators (ICD) have been established as effective and safe therapy for prevention of sudden cardiac death in children....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SUBKUTÁNNY ICD U DETÍ – PRVÉ SKÚSENOSTI NA SLOVENSKU

M. Chalupka, C. Khazen, P. Margitfalvi, J. Tomko, M. Bjeloševič, V. Illíková (Bratislava, SR, Viedeň, Austria)

ÚvodDeti a adolescenti s ICD majú vyšší podiel komplikácii v porovnaní s dospelými, hlavne pre limitovanú veľkosť štruktúr a potrebu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SYNDRÓM POSTURÁLNEJ ORTOSTATICKEJ TACHYKARDIE - AUTOIMUNITNE PODMIENENÉ OCHORENIE?

M. Lukáčová, Z. Lazúrová, P. Mitro (Košice, SR)

Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS) patrí do skupiny syndrómov ortostatickej intolerancie. POTS je definovaný ako vzostup srdcovej frekvencie aspoň o 30úderov...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

13LETÁ ZKUŠENOST S IMPLANTABILNÍMI SMYČKOVÝMI REKORDÉRY V KARDIOCENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

J. Pidhorodecký, J. Černý, R. Polášek, T. Roubíček (Liberec)

Úvod: Implantabilní smyčkové rekordéry (ILR) se od roku 2010 staly neodmyslitelnou vyšetřovací metodou pomáhající kontinuální monitorací srdečního rytmu posoudit vztah...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PREDIKCE SINUSOVÉ TACHYKARDIE NAVOZENÉ KARDIONEUROABLACÍ

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, E. Borišincová, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Akcelerace sinusového rytmu (SR) v důsledku parasympatické denervace sinusového uzlu (SAN), která je příznivým doprovodným projevem kardioneuroablace (CNA), může...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIONEUROABLACE – NEJEN PRO MLADÉ

J. Petrů, J. Škoda, M. Funasako, L. Šedivá, P. Hála, M. Janotka, M. Chovanec, M. Mudroch, L. Dujka, P. Neužil (Praha)

Úvod:Léčba vagově podmíněných bradykardických poruch srdečního rytmu se v poslední době stává doménou katetrizačního přístupu v podobě radiofrekvenční ablace epikardiálně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SYNKOPA - SOUBOR AMBULANCE NNH

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, M. Mudroch, P. Neužil (Praha)

Úvod: Synkopa představuje netraumatickou kvantitaivní poruchu vědomí, charakteristickou náhlým rozvojem, krátkou dobou trvání a kompletní restitucí ad integrum. Vzniká navrub...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

COMPARISON OF TWO DCCV ALGORITHMS - RATIONAL VERSUS MAXIMUM FIXED ENERGY (PROTOCOLENERGY TRIAL)

L. Rucki, O. Jiravský, R. Miklík, J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, I. Ranič, R. Špaček, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Elektrická kardioverze (EKV) je používaná k obnovení sinusového rytmu (SR) u pacientů s fibrilací síní (FS). Aktuálně stále probíhá diskuse...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PREDIKCE ÚSPĚŠNOSTI ELEKTRICKÝCH KARDIOVERZÍ U PACIENTŮ S FIBRILACI SÍNÍ POMOCÍ PARAMETRŮ ZÍSKANÝCH SPEKTRÁLNÍ A VEKTOROGRAFICKOU ANALÝZOU EKG KŘIVKY

S. Hassouna, M. Hozman, D. Heřman, P. Osmančík, J. Veselá, F. Plešinger, Z. Bureš (Praha, Brno)

ÚvodElektrická kardioverze stále představuje jednu z léčebných možností pro pacienty s fibrilací síní (FS). Cílem práce bylo nalezení prediktorů úspěšnosti...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÉ ZMĚNY BĚHEM KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

D. Heřman, M. Hozman, N. Valošková, J. Karch, S. Hassouna, J. Veselá, V. Vondálová, P. Osmančík (Praha, Brno)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAAC) představuje účinnou alternativu orální antikoagulace jako prevence kardioembolizační příhody. Jelikož ouško levé síně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VLIV ANAMNÉZY SÍŇOVÝCH ARYTMIÍ NA VÝSKYT RECIDIVUJÍCÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY U PACIENTŮ PO UZÁVĚRU PFO

L. Gajdušek, O. Jiravský, M. Hudec, J. Januška, L. škňouřil (Třinec)

Úvod Význam uzávěru perzistujícího foramen ovale (PFO) po kryptogenní cévní mozkové příhodě (CMP) je dobře znám. K uzávěru PFO jsou  indikováni i...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – TÉMĚŘ 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

V. Lekešová, P. Hála, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)

Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující arytmií v naší společnosti.Až 98% intrakardiálních trombů vzniká v oušku levé síně (LAA). V...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PFA X PFCA – KATETRIZAČNÍ ABLACE PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ - ADAGIO MEDICAL

J. Petrů, V. Reddy, M. Funasako, J. Škoda, L. Šedivá, Š. Královec, P. Hála, M. Chovanec, P. Moučka, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod:  Technologie Adagio Medical s užitím Ultra-Low Temperature Cryoablation na podkladě výsledků studie CryoCure2 obdržela v r. 2020 CE Mark. Preklinická...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA S MULTIABLAČNÍM SYSTÉMEM SPHERE-PVI

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, V. Reddy (Praha, New York, United States)

Úvod: Prezentujeme předběžné zkušenosti našeho centra s vyhodnocením bezpečnosti a efektivity ablačního katetru SpherePVI™ Affera Inc. v tzv. single-shot aplikaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS