Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 631 - 660

JAK SE ZMĚNILA NAŠE PRAXE ROK OD VYDÁNÍ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PLICNÍ HYPERTENZE ESC/ERS 2022?

Předsedající: P. Jansa (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

RELEVANTNÍ CÍLE SOUČASNÉ LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Předsedající: A. Linhart, P. Jansa (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

BLOK PS CHLOPŇOVÉ A VRODENÉ CHYBY SRDCA SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Předsedající: I. Šimková, M. Kaldararová (Bratislava, SR)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

PLICNÍ ONEMOCNĚNÍ A PLICNÍ HYPERTENZE

Předsedající: P. Jansa, R. Pudil (Praha, Hradec Králové)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

GUIDELINES V KARDIOLOGII

Předsedající: A. Linhart, M. Hutyra (Praha, Olomouc)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKY

Předsedající: P. Jansa, M. Aschermann (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

RÝCHLOPROGREDUJÚCA PľÚCNA HYPERTENZIA U PACIENTKY SO SYSTÉMOVOU SKLERÓZOU.

S. Vysočanský, M. Luknár, E. Goncalvesová  (Bratislava, SR, Bratislava)

53-ročná pacientka začala po prekonaní COVID-19 udávať progredujúce dyspnoe, pre ktoré bola v intervale 6 mesiacov opakovane hospitalizovaná. Vzhľadom na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

VÝZNAM HYBRIDNÍ PLICNÍ SCINTIGRAFIE U PACIENTŮ S EMFYZÉMEM. JE VP SCAN VŽDY DOSTAČUJÍCÍ ANEB ROLE HYBRIDNÍHO ZOBRAZENÍ – KAZUISTIKA.

O. Lang, S. Bunčiaková (Praha, Kladno)

Úvod: CHOPN s emfyzémem je závažná choroba, která vede ke vzniku plicní hypertenze. Klinická symptomatologie může imitovat příznaky embolie do...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

ZVÝŠENÉ RIZIKO PľÚCNEJ ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE U PACIENTOV S POLYMORFIZMOM GÉNU PRE ENDOTELÍN 1 (RS5370)

N. Stollárová, L. Bies Piváčková, E. Babiak, J. Klimas, P. Křenek, E. Goncalvesová, M. Luknár, G. Dóka (Bratislava, SR, Bratislava)

Úvod: Genetický panel obsahujúci mutácie v génoch asociovaných s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) s pribúdajúcim množstvom dôkazov neustále narastá, pričom...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

POLYMORFNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE A ANDERSEN-TAWIL SYNDROM

D. Kučerová, I. Andršová, P. Vít, I. Synková, J. Zídková, T. Chlupová, P. Kala, T. Novotný (Brno, Česká republika, Brno)

Cíl: Andersenové-Tawilův syndrom (ATS) typu I je vzácný hereditární arytmický syndrom, způsobený ztrátovou mutací v KCNJ2 genu a charakterizovaný triádou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LONG-TERM FATE OF AN UNSELECTED COHORT OF CONGENITAL LONG QT SYNDROME PATIENTS DIAGNOSED IN CHILDHOOD

T. Tavačová, P. Kubuš, A. Krebsová, J. Janoušek (Praha)

OBJECTIVES: Congenital long QT syndrome (LQTS) is heterogeneous disorder with type-specific risk for major arrhythmic event (MAE). We performed retrospective...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SKUTEČNĚ IDIOPATICKÁ FIBRILACE KOMOR – ÚSPĚŠNOST STANOVENÍ DIAGNÓZY V REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXI

S. Lietava, T. Novotný, M. Sepši, O. Toman, P. Kala (Brno)

Úvod: Přežije-li pacient srdeční zástavu s fibrilací komor (FK) jako prvním dokumentovaným srdečním rytmem, následuje řada vyšetření s cílem zjistit...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

QRS – MIKROFRAGMENTACE JAKO NOVÝ PREDIKTOR MORTALITY

I. Andršová (Brno)

Submitted on behalf of International QRS-mf study group: Úvod:Tzv. fragmentace QRS komplexu na povrchovém EKG záznamu je považována za rizikový marker...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY U SPORTOVCŮ – CO JE NOVÉHO V ROCE 2023 A JAKÁ JSOU DATA Z REGISTRU CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE NEMOCNICE AGEL TŘINEC PODLESÍ

O. Jiravský, B. Jiravská Godula, P. Pešová, D. Krausová, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Komorové extrasystoly (KES) jsou v kohortě sportovců předmětem výzkumu. Z pohledu sportovní kardiologie jsou KES děleny do kategorií COMMON a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ANALÝZA PLANARITY QRS KOMPLEXU A T VLNY V PREDIKCI MORTALITY A ADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ U PACIENTŮ PO PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ IMPLANTACI KARDIOVERTERU/DEFIBRILÁTORU

T. Novotný, K. Hnatkova, I. Andršová, T. Friede, A. Bauer, R. Willems, G. Schmidt, C. Sticherling, M. Zabel, M. Malik (Brno, London, United Kingdom, Göttingen, Germany, Innsbruck, Austria, Leuven, Belgium, Munich, Germany, Basel, Switzerland)

Úvod: Trojrozměrné (vektorokardiografické) smyčky QRS komplexu a T vlny se fyziologicky pohybují v zásadě v jedné rovině (tzn. jsou planární)....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VLIV FIBRILACE SÍNÍ NA CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH MITRACLIP

A. Cesnaková Konečná, O. Jiravský, M. Hudec, S. Januška, M. Urban, J. Chovančík, R. Neuwirth, L. Prucek, L. Pleva (Třinec/ Ostrava, Třinec, Šternberk, Ostrava)

Úvod:MitraClip je stále více využíván v léčbě regurgitační poruchy mitrální chlopně (MV) u pacientů neindikovaných k chirurgické léčbě. Otazné zůstávají...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

REKONEKCIE V PĽÚCNYCH ŽILÁCH PO KRYOIZOLÁCII PĽÚCNYCH ŽÍL U PACIENTOV S PAROXYZMÁLNOU A PERZISTUJÚCOU FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ

A. Sudzinová, M. Šimurda, M. Štupák, D. Kučerová (Košice, SR)

Úvod: Kryoizolácia pľúcnych žíl u pacientov s paroxyzmálnou a perzistujúcou fibriláciou predsiení (FP) patrí medzi etablované metódy liečby. U časti...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ U OBÉZNÍCH PACIENTŮ, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

L. Šedivá, M. Funasako, P. Hála, M. Janotka, J. Škoda, M. Chovanec, J. Petrů, K. Kenardžievova, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Úvod: Ve své práci předkládáme retrospektivní analýzu nemocných, kteří byli na našem pracovišti ošetřeni katetrizační ablací pro fibrilaci síní v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ÚSPĚŠNOST KONKOMITANTNÍ CRYOMAZE V LÉČBĚ NEPAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ S ORGANICKÝM SRDEČNÍM ONEMOCNĚNÍM

A. Bulava, A. Mokráček, D. Wichterle, P. Budera, P. Osmančík, P. Kačer, L. Vetešková, P. Němec, T. Skála, P. Šantavý (České Budějovice, Praha, Brno, Olomouc)

Úvod: Pacienti s fibrilací síní (FiS) a dalším srdečním onemocněním indikovaným ke kardiochirurgické intervenci by měli dle doporučených postupů podstoupit...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PROVEDENÍ KATETROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ- INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI

J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, R. Jančar, B. Szmek, J. Mikovčák, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková (Třinec)

Metodika: Cestou jednodenní hospitalizace (JH) realizujeme výkony od roku 2008. Kromě leadless kardiostimulátorů, jsou to všechny ostatní implantační výkony, v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE PERSISTENTNÍ A DLOUHODOBĚ FS PULSNÍM POLEM, TÉMĚŘ TŘÍLETÁ KLINICKÁ ZKUŠENOST

L. Šedivá, J. Petrů, P. Hála, M. Chovanec, M. Janotka, J. Škoda, M. Funasako, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Cíl práce: Izolace plicních žil pulsním polem je metoda bezpečná i účinná. Ablace pulsním polem u nemocných s paroxysmální formou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SMART HODINKY, NIELEN NA ZÁCHYT FIBRILÁCIE PREDSIENÍ

J. Zembjak, J. Farkaš, S. Mišíková (Košice, SR)

Úvod: Za účelom záchytu porúch srdcového rytmu má moderná medicína v súčasnosti k dispozícii mnohé technológie, od starších holterovských EKG...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KOMBINOVANÝ KATETRIZAČNÝ UZÁVER UŠKA ľAVEJ PREDSIENE A PERZISTUJÚCEHO FORAMEN OVALE.

M. Šimurda, S. Juhás, D. Ondušová, A. Sudzinová (Košice, SR)

Úvod: Uzáver perzistujúceho foramen ovale (PFO) je indikovaný na prevenciu paradoxnej embólie a zníženie rizika recidívy cievnej mozgovej príhody. Uzáver uška ľavej...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM POLEM TRANSHEPATÁLNÍM PŘÍSTUPEM - KAZUISTIKA

B. Chudiak, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, J. Škoda, M. Funasako, P. Neužil, V. Reddy (Praha, Osaka, Japan, New York, United States)

Cíl: Na příkladu dvou kazuistik demonstrovat průběh katetrizační ablace fibrilace síní pulzním polem s využitím transhepatálního přístupu pro anomální žilní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SYNDROM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE V KONTEXTU ARYTMIÍ - DVĚ KAZUISTIKY

I. Ranič, O. Jiravský, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod a cíl:Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) je porucha charakterizovaná opakujícími se epizodami obstrukce horních cest dýchacích. OSAS je asociovaná...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KEĎ CHRÁPANIE USPÍ SRDCE

J. Farkaš, E. Sokolová, S. Mišíková (Košice-Šaca, SR, Košice, SR)

Zhrnutie      Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je časté a závažné ochorenie, ktoré ohrozuje pacientov rizikom rozvoja kardiovaskulárnych chorôb, vrátane bradykardických...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INFRAKCE PRAVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U PACIENTŮ S DOMÁCÍ MONITORACÍ - KAZUISTIKA

M. Míková, D. Pospíšil, B. Farkasová, M. Sepši (Brno)

Úvod: Domácí monitorace v dnešní době představuje velký pokrok v péči o pacienty s implantovanými CIEDs (Cardiac implantable devices). Informace...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VRCHOLOVÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU PŘI ZÁTĚŽOVÉ ERGOMETRII JAKO PREDIKTOR RECIDIVY FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL

M. Mátych, J. Hejč, M. Pešl, T. Kulík, J. Jež, F. Lehar, Z. Stárek (Brno)

Obezita, hypertenze a kardiopulmonální výkonnost patří mezi faktory zodpovědné za rozvoj substrátu u pacientů s fibrilací síní. Pacienti se sníženou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SPEKTRUM ARYTMIÍ ZACHYCENÝCH V POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA

V. Bulková, J. Brada, R. Kozubík, F. Plešinger, F. Lehar, M. Fiala (Brno, Praha)

Cíl: Monitorace EKG pomocí chytrých hodinek se stává uživatelsky jednoduchou, rychlou a již i cenově dostupnou metodou k rychlému záchytu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MODELOVÁNÍ VLIVU SUPERPOZICE VLN T A U NA QT INTERVAL – PILOTNÍ VÝSLEDKY

J. Řehoř, D. Pospíšil, M. Míková, T. Novotný, P. Kala, M. Malík (Brno, London, United Kingdom)

Úvod Superpozice vln T a U je fenomén, který může být pozorován v různých situacích, např. vlivem léčiv nebo u syndromu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS