Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6803 / vypisuji: 301 - 330

MENIACA SA EPIDEMIOLÓGIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI – DOPAD PRE KLINICKÚ PRAX

R. Hatala (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ A PLICNÍ HYPERTENZE INHIBITORY PDE5.

I. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U DM 2. TYPU.

J. Špinar  (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POHLED ANGIOLOGA NA PROBLEMATIKU PAD – VZ. VÝSLEDKY STUDIE COMPASS SUB-ANALÝZY U PACIENTŮ S PAD

R. Malý (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POHLED KARDIOLOGA NA PROBLEMATIKU ICHS – VZ. VÝSLEDKY STUDIE COMPASS SUB-ANALÝZY U PACIENTŮ S ICHS

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NOVÝ NÁRODNÍ REGISTR PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ANALÝZA ÚHRAD NEMOCNIČNÍ A AMBULANTNÍ PÉČE V OBLASTI KARDIOLOGIE

D. Šmehlík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DAPT V AKUTNÍ FÁZI AKS: MÁME NOVÉ POZNATKY?

R. Rokyta (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ULTRAZVUK PŘI A PO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY

J. Přeček (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ULTRAZVUK – PLÍCE A PERIKARD

M. Hromádka (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA XXVII. VÝROČNÍHO SJEZDU: WHAT CT CAN TEACH US ABOUT PREVENTION

S. Achenbach (Erlangen, Germany)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

RECORDED CASE 1: KATETROVÝ UZÁVĚR DEFEKTU KOMOROVÉHO SEPTA PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI

J. Januška (Třinec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

FARMAKOLOGICKÁ A NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA.

F. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

HFPEF A FIBRILACE SÍNÍ

V. Melenovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ECHO

R. Pudil (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTICKÉ ALGORITMY

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DEFINICE HFPEF

P. Lokaj (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

INDIVIDUALIZACE ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY: MÁ TENTO PRINCIP OPODSTATNĚNÍ?

M. Hromádka (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

INDIVIDUALIZACE PROTIDESTIČKOVÉ LÉČBY: CO ŘÍKAJÍ DOPORUČENÍ?

R. Rokyta (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CO LZE OČEKÁVAT OD LABORATORNÍ KONTROLY ÚČINKU NOAC?

M. Penka (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA V ROCE 2019

J. Kvasnička (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KDE JEŠTĚ NOAC NEVYTĚSNILY WARFARIN?

R. Čihák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MRI HODNOCENÍ LEVÉ KOMORY

M. Pleva (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CT HODNOCENÍ KORONÁRNÍCH TEPEN

T. Adla (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA Č. 4

M. Špaček, M. Sluka, R. Nykl, M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA Č. 2

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA Č. 1

P. Toušek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KVÍZY: KAZUISTIKA 1

M. Sluka (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS