Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 271 - 300

DEFINITE, POSSIBLE OR EXCLUDED INFECTIVE ENDOCARDITIS? POLYMORBID ELDERLY PATIENTS IN SEPSIS WITH/WITHOUT CLEAR FOCUS - 2 CASE REPORTS.

T. Gistinger, I. Pavlas, L. Pohludková, K. Zeman, P. Tkáč (Frýdek-Místek)

Introduction: Infective endocarditis in its untreated form is a malignant disease. Confirmed then requires long-term antibiotic or surgical treatment with...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KONZERVATIVNÍ LÉČBA MYKOTICKÉ INFEKČNÍ DEVICE ENDOKARDITIDY V TERÉNU TROMBÓZY ZDVOJENÉ HORNÍ DUTÉ ŽÍLY

T. Víchová, T. Kníže, J. Koperdáková, H. Jordáková, M. Müllerová, J. Weichet, H. Línková (Praha)

ÚvodAspergilová mykotická infekční endokarditida (AIE) je vzácné oportunní onemocnění spojené se závažnými komplikacemi a vysokou mortalitou. Incidence AIE stoupá v...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SROVNÁNÍ VYŠETŘENÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFÚZE POMOCÍ JEDNOFOTONOVÉ EMISNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE A INVAZIVNÍHO HEMODYNAMICKÉHO MĚŘENÍ VÝZNAMNOSTI REZIDUÁLNÍCH STENÓZ NA NEINFARKTOVÝCH TEPNÁCH U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST

J. Vácha, M. Špaček, M. Kamínek, M. Hutyra, R. Nykl, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Až 50 % pacientů se STEMI má ≥50 % stenózu v magistrální neinfarktové koronární tepně. Několik studií hodnotilo prognostický...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PŘÍPAD MLADÉ ŽENY S PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIÍ. SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU AGONISTY DOPAMINU

F. Koubek, M. Hutyra, J. Látal, M. Táborský (Olomouc)

Peripartální kardiomyopatie (PPCM) je relativně vzácné onemocnění způsobující srdeční selhání v souvislosti s graviditou. Incidence choroby je v literárních pramenech...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

POSOUZENÍ HYPONATREMIE JAKO SPOUŠTĚCÍHO FAKTORU U TAKOTSUBO SYNDROMU

K. Poledníková, P. Toušek (Praha)

Úvod: Středně těžká až těžká hyponatremie je diskutována jako další možný spouštěcí faktor nebo koexistující trigger na základě některých publikovaných...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ INVAZIVNÍHO HODNOCENÍ KORONÁRNÍ FYZIOLOGIE POMOCÍ SYSTÉMU COROVENTIS V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE ANGINÓZNÍCH POTÍŽÍ

K. Poloková, K. Novobilský, J. Černý, L. Škňouřil (Třinec)

60-letá pacientka s nízkým rizikovým profilem stran ICHS (v osobní anamnéze pouze heterozygot pro Leidenskou mutaci, tenzní cefalea a porucha...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SYMPTOMATICKÁ SINUSOVÁ BRADYKARDIE PO LÉČBĚ VYSOKÝMI DÁVKAMI KORTIKOSTEROIDŮ

T. Kvapil, M. Pumprla, E. Kociánová, M. Táborský (Olomouc)

1 - Prezentace pacienta45letá pacientka byla přivezena na oddělení urgentního příjmu s dušností, únavou a pocitem tlaku na hrudi se...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

ATYPICKY POMALU PROGREDUJÍCÍ KLINIKA PŘI RUPTUŘE PAPILÁRNÍHO SVALU S AKUTNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACÍ.

M. Pumprla, M. Táborský (Olomouc)

Prezentujeme případ 59letého pacienta, který přichází na interní ambulanci pro několikadenní známky infektu horních cest dýchacích, febrilie, hypotenzi 80/60mmHg, námahovou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

ZŮSTÁVÁ LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE JAKO SOUČÁST SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE ZLATÝM STANDARDEM V ÉŘE SRDEČNÍHO ULTRAZVUKU?

F. Holm, J. Kaisler (Praha)

Levostranná ventrikulografie (LVG) byla v minulosti jediným informačním zdrojem o velikosti a systolické funkci levé komory srdeční (LK) a event....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

EMBOLIZACE DO A. RENALIS JAKO PRIMOMANIFESTACE FIBRILACE SÍNÍ -KAZUISTIKA

L. Pohludková, O. Jiravský, K. Zeman (Frýdek-Místek, Třinec)

Cíl: popis případu pacienta přicházejícího do nemocnice pro náhle vzniklou bolest břicha v levém podbřišku, následným došetřením zjištěna embolie do...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

ROLE ECHOKARDIOGRAFIE V PREDIKCI REVERZNÍ REMODELACE U PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ

R. Pudil, J. Hrečko, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Klimentová, P. Řehulka, J. Stulík (Hradec Králové, Praha, Olomouc)

Zlepšení funkce levé komory srdeční a dosažení reverzní remodelace levé komory srdeční (LVRR) je jedním ze základních cílů terapie pacientů...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OPERACE ZDVOJENÉHO AORTÁLNÍHO OBLOUKU V DOSPĚLOSTI

L. Zemanová, Š. Černý , P. Křiváček, I. Skalský, J. Petřková (Praha, Olomouc)

Úvod: Anomálie odstupu velkých arterií z oblouku aorty vznikají poruchou normálního formování levostranného oblouku aorty ze šesti párů embryonálních branchiálních...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KARDIÁLNÍ A EXTRAKARDIÁLNÍ PROJEVY AMYLOIDÓZY - CESTA OD PRVNÍHO PŘÍZNAKU K DIAGNÓZE

R. Aiglová, E. Mázsárová, I. Šimková, M. Táborský, Z. Tüdös, M. Kamínek, P. Flodrová, P. Flodr (Olomouc)

Úvod:Amyloidóza je progresivní systémové onemocnění podmíněné depozicí amyloidu v řadě orgánů. Součástí klinického obrazu amyloidózy je i kardiální postižení, které...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PREVALENCE A PREDIKTORY VZNIKU TROMBŮ V LEVÉ KOMOŘE SRDEČNÍ U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU, RIZIKO SYSTÉMOVÉ EMBOLIZACE DO CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Š. Hudec, M. Rada, Z. Paulů, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Formace trombu v dutině levé komory (LKT) je závažnou komplikací akutního infarktu myokardu (IM), a to vzhledem k riziku...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VOLNÉ NUKLEOVÉ KYSELINY V PLASMĚ JAKO POTENCIÁLNÍ PREDIKTORY SVALOVÝCH SYMPTOMŮ SPOJENÝCH SE STATINY?

J. Hubáček, D. Dlouhá, V. Adámková, M. Vrablík (Praha)

Úvod: Svalové komplikace jsou nejčastějším nežádoucím vedlejším účinkem široce indikované léčby statiny. Dosud ale chybí vhodné biochemické markery umožňující včasnou...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE U TĚHOTNÉ PACIENTKY S MARFANOVÝM SYNDROMEM

K. Vykoupil, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Úvod:Disekce aorty je urgentní stav kdy krev proniká trhlinou ve stěně aorty s vytvořením falešného lumen cévy. U těhotných pacientek...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

UZÁVĚR EKTATICKÉ ACD JAKO PŘÍČINA AKS PŘEKVAPIVĚ BEZ ST ELEVACÍ

R. Nykl, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Prezentace vrozené abnormality koronární tepny zjištěné při katetrizačním vyšetření při AKS Soubor: Jedná se o případ 52letého pacienta, který byl...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MYOKARDIÁLNÍ POSTIŽENÍ PREDIKUJE HORŠÍ PROGNÓZU A MORTALITU U PACIENTŮ PO AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ.

M. Mihalovič, P. Mikulenka, H. Línková, T. Peisker, I. Štětkářová, P. Toušek (Praha)

Cíl: Zvýšená hladina NT-proBNP a Troponinu u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (AIS) mohou naznačovat zvýšený srdeční stres, který...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KORONÁRNÍ-SUBKLAVIÁLNÍ STEAL SYNDROM JAKO NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

P. Baľa (Frýdek-Místek)

ÚvodKoronární-subklaviální steal syndrom je vzácna a život ohrožující komplikace chirurgické revaskularizace myokardu. Je definován jako ischemie myokardu způsobená obrácením krevního...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OBRAZOVÁ KASUISTIKA LOKÁLNÍ KOMPLIKACE KAPSY BIV – ICD A JEJÍHO ŘEŠENÍ

J. Mrózek, V. Mrózek, I. Lišková, P. Belková, D. Břečka, M. Fedorco (Ostrava, Frýdek - Místek, Olomouc)

Popis kasuistiky: Muž, 1948, léčící se s familiární trombocytopenií. Pro symptomatickou AV blokádu 3. stupně v roce 2008 implantován dvoudutinový...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

HOSPITALIZACE PRO NOVĚ ZACHYCENÉ NEBO AKUTNÍ DEKOMPENZACI CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V KARDIOCENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC V ROCE 2023

N. Suková, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec)

Úvod: Srdeční selhání je závažný medicínský a socio-ekonomický problém s narůstající prevalencí v populaci. Dekompenzace srdečního selhání představuje závažnou epizodu...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

ZÁVAŽNÉ PERIOPERAČNÍ KOMPLIKACE JAKO MANIFESTACE TAKO-TSUBO SYNDROMU

I. Pavlas, V. Konopáč, K. Zeman, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Tako tsubo syndrom (již se nezařazuje mezi kardiomyopatie) se v počátku manifestuje jako  akutní koronární syndrom, provázený dysfunkcí levé komory,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MASÍVNA PľÚCNA EMBÓLIA V GRAVIDITE

A. Lukáčová, P. Kopecký (Rožňava, SR)

Cieľ: Prezentácia diagnostického a terapeutického manažmentu venózneho tromboembolizmu v gravidite.Súbor a metodika: Prezentujeme kazuistiku 28 ročnej pacientky v 8. mesiaci...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

CASE REPORT – RODINA S LONG QT TYP 1

A. Drozdová, O. Jiravský (Třinec)

39-letá pacientka došetřována na naší ambulanci pro recidivující synkopy. V rodinné anamnéze babička s defibrilátorem pro vs.polékový long QT syndrom...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PROBLÉMY LÉČBY HYPOTYREÓZY U MLADÉ PACIENTKY S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY

A. Večeřová, A. Krausová, J. Ročková (Praha)

Prezentujeme kazuistiku 41leté kardiačky s diabetem 1. typu, která je v péči našeho kardiocentra již přes 10 let. Pacientka byla...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PŘÍSTUP K NON-COMPLIANTNÍMU HYPERTONIKOVI V KLINICKÉ PRAXI - KAZUISTIKA

Z. Ramík, J. Václavík (Ostrava)

Cíl: Non-compliance k terapii představuje problematiku, se kterou se v klinické praxi setkáváme u podstatné části našich pacientů.Soubor a metodika:...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

RESPIRATORY MUSCLE STRENGHT TRAINING AND ARTERIAL HYPERTENSION

R. Adámek (Olomouc)

Síla dechových svalů, měřená metodami MIP a MEP, stejně jako více známý "hand-grip", patří mezi významné prognostické ukazatele, jak u...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

AORTÁLNÍ REGURGITACE - PŘÍPAD MLADÉHO SPORTOVCE

T. Budovičová, M. Kamasová, M. Táborský (Olomouc)

Kazuistika sděluje případ aktivního sportovce, zcela asymptomatického stran kardiálních potíží, u kterého byla náhodně zjištěna významná aortální regurgitace. Aortální regurgitace představuje...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PARADOXNÍ EMBOLIZACE JAKO PŘÍČINA IKTU U MLADÉ ŽENY

G. Štěrbáková, J. Lhotský, J. Pešek, V. Rohan (Plzeň)

Úvod: Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) představují významný nejen medicínský problém. Zjištění příčiny iCMP je zásadní pro správnou sekundární prevenci. Jednou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VENTRICULAR FIBRILLATION DURING FOOTBALL TRAINING AS A CONSEQUENCE OF KRATOM AND CAFFEINE USE IN AN ADOLESCENT: CASE REPORT

J. Dodulík, J. Plášek, P. Handlos, A. Gřegořová, J. Václavík (Ostrava)

Abstract:BackgroundThere is an increase in the sale of legal drugs in the Czech Republic. One of these substances is kratom....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS