Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 7601 / On the page: 181 - 210

RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE AVNRT A TYPICKÉHO FLUTTERU SÍNÍ S POUŽITÍM POUZE 3D MAPOVACÍHO SYSTÉMU NEBO S PODPOROU SKIASKOPIE.

F. Lehar, J. Jež, F. Souček, Z. Stárek (Brno)

Úvod:Intervenční výkony s podporou skiaskopie se sebou nesou riziko stochastických účinků radiačního záření pro pacienty a personál, u kterého je...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EVIDENCE ZÁCHYTU EMBOLU U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝMI KAROTICKÝMI FILTRY, STUDIE CAPTURE I, II - SOUBOR NNH

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, V. Lekešová, P. Hála, P. Moučka, P. Neužil (Praha)

Úvod: Karotický filtr (Implantát S3TM, VineTM, Javelin Medical Ltd., Jokneam, Izrael) používány v rámci klinických studií CAPTURE I a II...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NEFARMAKOLOGICKÁ PREVENCE CMP POMOCÍ IMPLANTACE KAROTICKÉHO FILTRU JAVELIN (STUDIE CAPTURE I, CAPTURE II)

P. Neužil, L. Dujka , V. Lekešová, P. Hála, E. Jirešová, J. Petrů, K. Molnárová, M. Novotná (Praha)

Úvod: Fibrilace síní (FiS) je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Zavedená mechanická okluze ouška levé síně je spojena stále s...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U PACIENTŮ STARŠÍCH 80 LET

P. Hála, V. Lekešová, J. Petrů, K. Molnárová, L. Dujka, L. Šedivá, M. Funasako, M. Chovanec, T. Mráz, P. Neužil (Praha)

U pacientů ve vyšším věku je popisován vyšší výskyt kardioembolických příhod spojených s fibrilací síní i komplikací spojených s dlouhodobou...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ÚSPĚŠNOST KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KOMPLETNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, P. Hála, V. Lekešová, K. Molnárová, L. Dujka, F. Moritoshi, J. Petrů, T. Mráz, M. Mráček, M. Mudroch (Praha)

Úvod: Fibrilace síní v některé ze svých forem postihuje 1-2% dospělé populace a je tak nejčastěji se vyskytující setrvalou arytmií....

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝZNAM MULTIPLANÁRNÍ CT REKONSTRUKCE CT PRO PLÁNOVÁNÍ KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

P. Osmančík, D. Heřman, H. Línková, M. Hozman, M. Laboš (Praha, Karlovy Vary)

Cíl Správný výběr velikosti okludéru při katetrizačním uzávěru ouška levé síně (LAAC) představuje jeden ze zásadních momentů zákroku. Výsledky měření...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POUŽITÍ 3D MODELU PŘI KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM

J. Chovančík, M. Hudec, O. Jiravský, J. Hečko, T. Muchová, R. Štěpánová, L. Škňouřil (Třinec, Praha)

Úvod: Katetrizační uzávěr ouška levé srdeční síně (LAA) okluderem se používá v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s nevalvulární fibrilací...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VYUŽITÍ 3D TISKU A MULTIPLANÁRNÍHO CT K OPTIMALIZACI MÍSTA TRANSSEPTÁNÍ PUNKCE A VÝBĚRU VELIKOSTI OKLUDÉRU PŘI KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

M. Hozman, O. Fišer, D. Heřman, D. Vrba, P. Osmančík (Karlovy Vary, Praha)

Cíl: Lokalizace transseptální punkce (TSP) a výběr optimální velikosti okludéru dle šíře ouška v tzv. landing zone (LZ) hrají významnou...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ENDOKARDIÁLNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACI SEPTÁLNÍ HYPERTROFIE U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATII

K. Doležalová, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, M. Pešl, F. Souček (Brno)

Úvod: Endokardiální radiofrekvenční ablaci septální hypertrofie (ERASH) je novou účinnou intervenční metodou v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie (HOKMP). Cílem našeho...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V NEMOCNICI AGEL TŘINEC PODLESÍ: 4,5 ROKU; 102 VÝKONŮ; 5 INDIKACÍ (Z TOHO V PILOTNÍ FÁZI), 1 VÁŽNÁ ( ALE DOČASNÁ) KOMPLIKACE, HLEDÁNÍ ENDPOINTU

O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, L. Škňouřil, T. Kubát, A. Svobodník, M. Penhaker, D. Oczka, J. Hlúbik, M. Fiala (Třinec, Brno, Ostrava, Praha)

Úvod:Možnost sympatické srdeční neuromodulace je předmětem výzkumu v řadě indikací.Soubor a metodika:Retrospektivní analýza všech konsekutivních pacientů, kteří mezi 3/2017 a...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ ABLACE KT U ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE – SROVNÁNÍ ENDOKARDIÁLNÍHO A EPIKARDIÁLNÍHO PŘÍSTUPU

A. Rafaj, P. Peichl, D. Wichterle, P. Stojadinovič, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Arytmogenní kardiomyopatie (ACM) je onemocnění charakterizované tukově-vazivovou přestavbou myokardu a vysokým rizikem vzniku komorových tachykardií (KT). Katetrizační ablace je...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ REZISTENTNÍCH NA KONVENČNÍ TERAPII PŘÍSTUPEM Z MINITHORAKOTOMIE NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

E. Borišincová, P. Peichl, R. Čihák, D. Wichterle, J. Hašková, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Katetrizační ablace je účinná metoda léčby komorových tachykardií (KT). V některých případech není arytmogenní substrát dosažitelný endovazálním ani punkčním...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZKUŠENOSTI SE STEREOTAKTICKOU RADIOCHIRURGIÍ V TERAPII KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

J. Hašková, P. Peichl, M. Šramko, D. Wichterle, J. Cvek, L. Knybel, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)

Cíl Stereotaktická radiochirurgie(SBRT) je další možnosti léčby pro případy selhání katetrizační ablace (KA) komorvé tachykardie (KT) při strukturálním postižení srdce .Naše práce uvádí zkušenosti...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

CHIRURGICKÉ MOŽNOSTI UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - STUDIE LAAOS III

L. Vetešková, P. Fila, P. Němec (Brno)

Chirurgický uzávěr ouška levé síně je standardně prováděný konkomitantní výkon při kardiochirurgických  operacích z jakékoliv jiné indikace. Doposud nebyla publikována...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MOŽNOSTI PITEVNÍ DIAGNOSTIKY U NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI

Š. Pohlová Kučerová (Hradec Králové)

Případy náhlé srdeční smrti jsou běžnou součástí soudnělékařské praxe. Zhusta se soudní lékaři setkávají s případy náhlé srdeční smrti na...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NALBUFIN JAKO VARIANTA INTRAVENÓZNÍ ANALGOSEDACE PŘI RADIOFREKVENČNÍ KATÉTROVÉ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ

V. Růžičková, A. Bulava, P. Váchová, M. Klimešová, A. Pražáková, Š. Stráská, H. Kukrálová, D. Sitek, J. Haniš, I. Šafaříková (České Budějovice)

Úvod: Radiofrekvenční ablace (RFA) fibrilace síní (FiS) vyžaduje delší dobu procedury a velké množství dodávané ablační energie, což bývá pro...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SPECIFIKA PÉČE O PACIENTY PODSTUPUJÍCÍ KATÉTROVOU ABLACI KLASICKÝCH PRAVOSÍŇOVÝCH ARYTMIÍ S JEDNODENNÍ HOSPITALIZACÍ

P. Šmerdová  (Brno)

Úvod: Katétrová ablace srdečních arytmií je zejména u klasických pravosíňových arytmií metoda první volby. V rámci covidových opatření jsme byli...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RARITNÍ PŘÍČINA ČETNÉ KOMOROVÉ EXTRASYSTOLIE V DOSPĚLÉM VĚKU

I. Cetlová, L. Savková, I. Andršová, T. Novotný, M. Alexová, P. Kala (Brno, Boskovice)

Souhrn:Komorové extrasystoly (KES) mohou být benigní, nicméně mohou značit i závažné onemocnění, či při vysoké četnosti mohou vést až k...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

OD IDIOPATICKÉ FIBRILACE KOMOR K BRUGADA SYNDROMU

K. Šebková, I. Andršová, T. Novotný (Brno)

Fibrilace komor (FK) je bezpulzová komorová arytmie ohrožující pacienta bezprostředně na životě. Důvodem bývá nejčastěji strukturální onemocnění srdce nebo hereditární...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ PULSNÍHO POLE (SYSTÉM FARAPULSE)

V. Kycltová, M. Stránská, P. Burdová, A. Pařízková, P. Moučka, Š. Královec, H. Machová, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace srdečních arytmií, zvláště fibrilace síní. V našem sdělení představujeme tuto...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZNALOSTI KLINICKÝCH VÝHOD PACIENTŮ S DÁLKOVÝM SLEDOVÁNÍM IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ

I. Šafaříková, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Dálkové sledování (RM) pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory (ICD) se stalo standardem péče. Přijetí technologií RM však silně závisí na...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EXTRAKCE STIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH SYSTÉMŮ

M. Šrůtová, V. Kvapilová, D. Klimeš, H. Grofková, L. Stojanová (Olomouc)

Sdělení pojednává o problematice transvenozních extrakcí stimulačních a defibrilačních systémů pomocí moderních nástrojů, jako je excimerový laser nebo mechanické extraktory....

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE HISOVA SVAZKU IKEM NEMOCNICE PRAHA

M. Glosová, H. Lásková, L. Krýže, R. Linhartová (Praha)

Kardiostimulace zůstává nadále jedinou možností léčby symptomatických bradyarytmií. Srdeční nesynchronizační terapie se stala nedílnou součástí léčby srdečního selhání. Standardním způsobem...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AVEIR – LEADLESS KARDIOSTIMULÁTOR NOVÉ GENERACE

H. Machová, I. Šandová, M. Stránská, H. Vykydalová, V. Kycltová, M. Mudroch, T. Gabera, A. Pařízková, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Bezdrátová stimulace představuje inovativní metodu trvalé kardiostimulace. Výhodou je především minimální invazivita procedury, redukce implantačních i pozdních komplikací a...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU (LBBAP) – DALŠÍ MOŽNOST SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

K. Skákalíková, M. Chovanec, M. Stránská, P. Kobližková, A. Pařízková, T. Drtina, V. Kycltová, M. Hrachovina, J. Petrů, P. Neužil (Horoměřice, Praha)

Cíl: Srdeční resynchronizančí léčba (CRT) je standardní metodou nefarmakologické léčby srdečního selhávání. Zavedení a správné umístění elektrody pro stimulaci laterální...

Topic: a general field
Type: Presentation - nurses, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIONEUROABLACE REFLEXNÍ KARDIOINHIBIČNÍ SYNKOPY - SOUBOR NNH

L. Dujka, J. Škoda, J. Petrů, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, V. Lekešová, J. Šimon, P. Neužil (Praha)

Úvod: Reflexní kardioinhibiční synkopa představuje jeden z nejčastějších typů přechodných poruch vědomí. Týká se často mladých pacientů a byť je...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIONEUROABLACE PRO FUNKČNÍ BRADYARYTMIE NEOVLIVŇUJE REPOLARIZACI KOMOR

D. Wichterle, H. Jansová, P. Štiavnický, P. Stojadinović, J. Hašková, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Byly publikovány kontroverzní informace o prodloužení QT intervalu s rizikem maligních arytmií po izolací plicních žil nebo naopak o...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AKCELERACE SRDEČNÍ FREKVENCE JE SLABÝM PREDIKTOREM EFEKTIVNÍ PARASYMPATICKÉ DENERVACE SINUSOVÉHO UZLU V PRŮBĚHU KARDIONEUROABLACE.

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Ablace superiorních parasympatických ganglií je spojena s urychlením sinusového rytmu (SR). To je považováno za příznivé znamení v průběhu...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY KARDIONEUROABLACE V LÉČBĚ FUNKČNÍCH BRADYKARDIÍ A NEURÁLNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH SYNKOP

A. Bulava, D. Sitek, K. Stašková, J. Tesařík, J. Haniš (České Budějovice)

Úvod: Radiofrekvenční (RF) katétrová ablace terminálních gangliových plexů (kardioneuroablace, KNA) začíná být akceptovanou léčbou neurálně zprostředkovaných synkop (NZS) či funkčních...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ACUTE CHANGE IN PARASYMPATHETIC CARDIAC INNERVATION AFTER PULMONARY VEIN ISOLATION BY PULSE-FIELD AND RADIOFREQUENCY ENERGY

P. Stojadinović, P. Peichl, D. Wichterle, R. Čihák, J. Hašková, H. Jansová, V. Nejedlo, J. Kautzner (Praha)

Background: In patients with atrial fibrillation (AF), pulmonary vein isolation (PVI) by radiofrequency (RF) energy is associated with a significant...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS