Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7532 / vypisuji: 121 - 150

BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V NEMOCNICI AGEL TŘINEC PODLESÍ: 4,5 ROKU; 102 VÝKONŮ; 5 INDIKACÍ (Z TOHO V PILOTNÍ FÁZI), 1 VÁŽNÁ ( ALE DOČASNÁ) KOMPLIKACE, HLEDÁNÍ ENDPOINTU

O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, L. Škňouřil, T. Kubát, A. Svobodník, M. Penhaker, D. Oczka, J. Hlúbik, M. Fiala (Třinec, Brno, Ostrava, Praha)

Úvod:Možnost sympatické srdeční neuromodulace je předmětem výzkumu v řadě indikací.Soubor a metodika:Retrospektivní analýza všech konsekutivních pacientů, kteří mezi 3/2017 a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ ABLACE KT U ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE – SROVNÁNÍ ENDOKARDIÁLNÍHO A EPIKARDIÁLNÍHO PŘÍSTUPU

A. Rafaj, P. Peichl, D. Wichterle, P. Stojadinovič, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Arytmogenní kardiomyopatie (ACM) je onemocnění charakterizované tukově-vazivovou přestavbou myokardu a vysokým rizikem vzniku komorových tachykardií (KT). Katetrizační ablace je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ REZISTENTNÍCH NA KONVENČNÍ TERAPII PŘÍSTUPEM Z MINITHORAKOTOMIE NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

E. Borišincová, P. Peichl, R. Čihák, D. Wichterle, J. Hašková, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Katetrizační ablace je účinná metoda léčby komorových tachykardií (KT). V některých případech není arytmogenní substrát dosažitelný endovazálním ani punkčním...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZKUŠENOSTI SE STEREOTAKTICKOU RADIOCHIRURGIÍ V TERAPII KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

J. Hašková, P. Peichl, M. Šramko, D. Wichterle, J. Cvek, L. Knybel, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)

Cíl Stereotaktická radiochirurgie(SBRT) je další možnosti léčby pro případy selhání katetrizační ablace (KA) komorvé tachykardie (KT) při strukturálním postižení srdce .Naše práce uvádí zkušenosti...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

CHIRURGICKÉ MOŽNOSTI UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - STUDIE LAAOS III

L. Vetešková, P. Fila, P. Němec (Brno)

Chirurgický uzávěr ouška levé síně je standardně prováděný konkomitantní výkon při kardiochirurgických  operacích z jakékoliv jiné indikace. Doposud nebyla publikována...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MOŽNOSTI PITEVNÍ DIAGNOSTIKY U NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI

Š. Pohlová Kučerová (Hradec Králové)

Případy náhlé srdeční smrti jsou běžnou součástí soudnělékařské praxe. Zhusta se soudní lékaři setkávají s případy náhlé srdeční smrti na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NALBUFIN JAKO VARIANTA INTRAVENÓZNÍ ANALGOSEDACE PŘI RADIOFREKVENČNÍ KATÉTROVÉ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ

V. Růžičková, A. Bulava, P. Váchová, M. Klimešová, A. Pražáková, Š. Stráská, H. Kukrálová, D. Sitek, J. Haniš, I. Šafaříková (České Budějovice)

Úvod: Radiofrekvenční ablace (RFA) fibrilace síní (FiS) vyžaduje delší dobu procedury a velké množství dodávané ablační energie, což bývá pro...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SPECIFIKA PÉČE O PACIENTY PODSTUPUJÍCÍ KATÉTROVOU ABLACI KLASICKÝCH PRAVOSÍŇOVÝCH ARYTMIÍ S JEDNODENNÍ HOSPITALIZACÍ

P. Šmerdová  (Brno)

Úvod: Katétrová ablace srdečních arytmií je zejména u klasických pravosíňových arytmií metoda první volby. V rámci covidových opatření jsme byli...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RARITNÍ PŘÍČINA ČETNÉ KOMOROVÉ EXTRASYSTOLIE V DOSPĚLÉM VĚKU

I. Cetlová, L. Savková, I. Andršová, T. Novotný, M. Alexová, P. Kala (Brno, Boskovice)

Souhrn:Komorové extrasystoly (KES) mohou být benigní, nicméně mohou značit i závažné onemocnění, či při vysoké četnosti mohou vést až k...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

OD IDIOPATICKÉ FIBRILACE KOMOR K BRUGADA SYNDROMU

K. Šebková, I. Andršová, T. Novotný (Brno)

Fibrilace komor (FK) je bezpulzová komorová arytmie ohrožující pacienta bezprostředně na životě. Důvodem bývá nejčastěji strukturální onemocnění srdce nebo hereditární...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ PULSNÍHO POLE (SYSTÉM FARAPULSE)

V. Kycltová, M. Stránská, P. Burdová, A. Pařízková, P. Moučka, Š. Královec, H. Machová, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace srdečních arytmií, zvláště fibrilace síní. V našem sdělení představujeme tuto...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZNALOSTI KLINICKÝCH VÝHOD PACIENTŮ S DÁLKOVÝM SLEDOVÁNÍM IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ

I. Šafaříková, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Dálkové sledování (RM) pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory (ICD) se stalo standardem péče. Přijetí technologií RM však silně závisí na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EXTRAKCE STIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH SYSTÉMŮ

M. Šrůtová, V. Kvapilová, D. Klimeš, H. Grofková, L. Stojanová (Olomouc)

Sdělení pojednává o problematice transvenozních extrakcí stimulačních a defibrilačních systémů pomocí moderních nástrojů, jako je excimerový laser nebo mechanické extraktory....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE HISOVA SVAZKU IKEM NEMOCNICE PRAHA

M. Glosová, H. Lásková, L. Krýže, R. Linhartová (Praha)

Kardiostimulace zůstává nadále jedinou možností léčby symptomatických bradyarytmií. Srdeční nesynchronizační terapie se stala nedílnou součástí léčby srdečního selhání. Standardním způsobem...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AVEIR – LEADLESS KARDIOSTIMULÁTOR NOVÉ GENERACE

H. Machová, I. Šandová, M. Stránská, H. Vykydalová, V. Kycltová, M. Mudroch, T. Gabera, A. Pařízková, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Bezdrátová stimulace představuje inovativní metodu trvalé kardiostimulace. Výhodou je především minimální invazivita procedury, redukce implantačních i pozdních komplikací a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU (LBBAP) – DALŠÍ MOŽNOST SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

K. Skákalíková, M. Chovanec, M. Stránská, P. Kobližková, A. Pařízková, T. Drtina, V. Kycltová, M. Hrachovina, J. Petrů, P. Neužil (Horoměřice, Praha)

Cíl: Srdeční resynchronizančí léčba (CRT) je standardní metodou nefarmakologické léčby srdečního selhávání. Zavedení a správné umístění elektrody pro stimulaci laterální...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIONEUROABLACE REFLEXNÍ KARDIOINHIBIČNÍ SYNKOPY - SOUBOR NNH

L. Dujka, J. Škoda, J. Petrů, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, V. Lekešová, J. Šimon, P. Neužil (Praha)

Úvod: Reflexní kardioinhibiční synkopa představuje jeden z nejčastějších typů přechodných poruch vědomí. Týká se často mladých pacientů a byť je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIONEUROABLACE PRO FUNKČNÍ BRADYARYTMIE NEOVLIVŇUJE REPOLARIZACI KOMOR

D. Wichterle, H. Jansová, P. Štiavnický, P. Stojadinović, J. Hašková, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Byly publikovány kontroverzní informace o prodloužení QT intervalu s rizikem maligních arytmií po izolací plicních žil nebo naopak o...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AKCELERACE SRDEČNÍ FREKVENCE JE SLABÝM PREDIKTOREM EFEKTIVNÍ PARASYMPATICKÉ DENERVACE SINUSOVÉHO UZLU V PRŮBĚHU KARDIONEUROABLACE.

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Ablace superiorních parasympatických ganglií je spojena s urychlením sinusového rytmu (SR). To je považováno za příznivé znamení v průběhu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY KARDIONEUROABLACE V LÉČBĚ FUNKČNÍCH BRADYKARDIÍ A NEURÁLNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH SYNKOP

A. Bulava, D. Sitek, K. Stašková, J. Tesařík, J. Haniš (České Budějovice)

Úvod: Radiofrekvenční (RF) katétrová ablace terminálních gangliových plexů (kardioneuroablace, KNA) začíná být akceptovanou léčbou neurálně zprostředkovaných synkop (NZS) či funkčních...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ACUTE CHANGE IN PARASYMPATHETIC CARDIAC INNERVATION AFTER PULMONARY VEIN ISOLATION BY PULSE-FIELD AND RADIOFREQUENCY ENERGY

P. Stojadinović, P. Peichl, D. Wichterle, R. Čihák, J. Hašková, H. Jansová, V. Nejedlo, J. Kautzner (Praha)

Background: In patients with atrial fibrillation (AF), pulmonary vein isolation (PVI) by radiofrequency (RF) energy is associated with a significant...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIOSTIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU – NAŠICH PRVNÍCH 99 IMPLANTACÍ

R. Polášek, J. Kupec, J. Černý, B. Bitmanová, J. Morava (Liberec)

Úvod: stimulace převodního systému (CSP) je proti konvenční stimulaci myokardu fyziologičtější. Aktuální doporučení ESC z roku 2021 zařadila tuto metodu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE LEVÉHO RAMÉNKA V POROVNÁNÍ S MYOKARDIÁLNÍ STIMULACÍ LEVÉHO SEPTA ZACHOVÁVÁ FYZIOLOGICKOU LEVOKOMOROVOU AKTIVACI, VEDE ALE KE ZVÝŠENÉ MEZIKOMOROVÉ DYSSYNCHRONII

K. Čurila, P. Jurak, M. Jastrzebski, K. Vernooy, F. Prinzen, P. Waldauf , P. Osmancik (Praha, Brno, Cracow, Poland, Maastricht, Netherlands)

ObecněNeselektivní stimulace Hisova svazku (nsHBp), levého raménka (nsLBBp) a myokardu levého septa (LVSP), jsou dnes uznávané jako fyziologické způsoby komorové...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE BAZÁLNÍHO SEPTA S UCHVÁCENÍM HISOVA SVAZKU VEDE K NEJVÍCE FYZIOLOGICKÉMU TYPU KOMOROVÉ DEPOLARIZACE – SROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE POMOCÍ ULTRA-VYSOKOFREKVENČNÍHO EKG V PRŮBĚHU OPERAČNÍHO VÝKONU

K. Čurila, P. Jurak, F. Prinzen, P. Waldauf , P. Osmancik (Praha, Brno, Maastricht, Netherlands)

ObecněPravokomorová myokardiální stimulace způsobuje opožděnou aktivaci vzdálených segmentů srdečních komor. Ultra-vysokofrekvenční EKG (UHF-EKG) je schopné detailně zobrazit sekvenci komorové depolarizace.Cíl...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE LEVÉ ČÁSTI MEZIKOMOROVÉ PŘEPÁŽKY JE BEZPEČNÁ A EFEKTIVNÍ METODA TRVALÉ KARDIOSTIMULACE – RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 330 PACIENTŮ

K. Čurila, P. Stros , J. Mizner , L. Znojilova, M. Susankova, J. Karch, D. Heřman, P. Osmancik (Praha)

Souhrn:Stimulace levého interventrikulárniho septa s myokardiální stimulací či stimulací levého raménka je novým způsobem kardiostimulace. Tento způsob stimulace by měl...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU - POROVNÁNÍ IMPLANTACE ZLEVA X ZPRAVA

V. Lekešová, M. Chovanec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Kardiální resynchronizační léčba (CRT-D/P) je zavedená a doporučená terapie pro symptomatické pacienty se srdečním selhání. V poslední době se zdá,...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

FYZIOLOGICKÁ STIMULACE A SYNCHRONIZACE STAHU LEVÉ KOMORY – ZKUŠENOSTI JEDNOHO PRACOVIŠTĚ.

M. Chovanec, T. Drtina, J. Petrů, M. Janotka, L. Šedivá, P. Neužil (Praha)

Fyziologická stimulace se uplatňuje jako alternativa kardiostimulace u pacientů s bradykardií nebo alternativa resynchronizační léčby (CRT) u nemocných se srdečním...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

HIS BUNDLE VS. RV MYOCARDIAL PACING AND BIOMARKERS OF COLLAGEN METABOLISM AND FIBROSIS IN DETECTION OF NEGATIVE LV REMODELLING

J. Mizner, P. Waldauf, O. Ionita, H. Línková, R. Procházková, J. Veselá, P. Štros, D. Heřman, P. Osmančík, K. Čurila (Praha)

BackgroundHis bundle pacing (HBP) represents physiological method of cardiac pacing. RV myocardial pacing (RVMP) can result in negative left ventricular...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EXTRAKCE ELEKTRONICKÝCH IMPLANTABILNÍCH SYSTÉMŮ - NAŠE ZKUŠENOSTI

J. Látal, M. Fedorco, J. Pyszko, T. Skála, O. Moravec, D. Břečka, M. Hutyra, M. Táborský  (Olomouc)

Prezentujeme výsledky souboru 172 pacientů, u nichž byla provedena extrakce systému z infekční nebo neinfekční indikace. Indikací k extrakci byla...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NANOSTIM LCP PREDIKCE ÚSPĚŠNÉ EXTRAKCE

P. Neužil, M. Kentaro, J. Petrů, M. Chovanec, F. Moritoshi, V. Lekešová, J. Šimon, L. Šedivá, M. Trégler, J. Baroch (Praha, Brno)

Úvod: Leadless (intrakardiální) stimulatory LCP Nanostim jsou efektivní a klinicky bezpečnou alternativou jednodutinové komorové transvenózní kardiostimulace. single-chamber ventricular pacing. Nicméně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS