Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 121 - 150

ÚLOHA SESTRY PRI ARYTMOLOGICKÝCH PROCEDÚRACH

P. Doboš, E. Komanová , S. Mišíková, B. Stančák  (Košice, SR, Košice)

Úloha sestry pri arytmologických procedúrach Doboš P., Komanová E., Mišíková S., Stančák B Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice a.s. Úvod:Práca sestry...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

PŘÍNOS DVANÁCTISVODOVÉ AMBULANTNÍ MONITORACE EKG

K. Široká, J. Šefflová (Plzeň)

Ambulantní monitorace EKG je základní vyšetřovací metodou v arytmologii. Slouží jednak k získání EKG ekvivalentu nepříjemně vnímaných palpitací, stavů slabostí,...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

POZORUHODNÉ EKG NÁLEZY PŘI ABLACÍCH FIBRILACE SÍNÍ

H. Dostálová, J. Duda (Hradec Králové)

Autorka názorně popisuje pozoruhodné neobvyklé a vzácné EKG nálezy zaznamenané při invazivních výkonech - nefarmakologické katetrové léčbě fibrilace síní. Jednotlivé EKG...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

ABLACE NARUBY

V. Marková, H. Dostálová (Hradec Králové)

Nefarmakologická katetrová léčba fibrilace síní je zavedenou a bezpečnou metodou léčby. S rostoucím počtem provedených výkonů se zvyšuje pravděpodobnost, že se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

REDUKCE SPOTŘEBY FYZIOLOGICKÉHO ROZTOKU PŘI ABLACI DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ KATÉTREM S TLAKOVÝM SENZOREM A S KONCOVOU ELEKTRODOU CHLAZENOU PŘES MIKROPÓRY

N. Rotter, V. Bulková, M. Fiala, A. Müllerová, L. Rybka, M. Černošek, O. Toman, J. Maňoušek (Brno)

Cíl: Kombinace tlakového senzoru s možností automatického výpočtu ablačního indexu a chlazení koncové elektrody přes mikropóry (“surround flow“) v katétru...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

NEUROKARDIOGÉNNA SYNKOPA - ODPORÚČANIA VS REALITA.

M. Vojteková, A. Sláviková (Bratislava, SR, Bratislava)

Neurokardiogénne synkopy patria medzi najčastejšie príčiny porúch vedomia u mladých pacientov bez štrukturálneho ochorenia srdca. Prínos kardostimulačnej liečby sa dá...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM BEZDRÁTOVÝM KARDIOSTIMULÁTOREM (LEADLESS PACEMAKER - LP)

K. Skákalíková, J. Petrů (Praha)

Implantace bezdrátového kardiostimulátoru (Leadless pacemaker - LP) je inovativní alternativou konvenční implantace.Cílem práce, jejíž výsledky zde prezentujeme, bylo zhodnotit, jak...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

VNÍMÁNÍ SYSTÉMŮ DÁLKOVÉHO SLEDOVÁNÍ KARDIOLOGICKÝCH IMPLANTÁTŮ U PACIENTŮ STARŠÍCH 80 LET

I. Šafaříková, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Dálkové sledování (RM) se v kardiologii stále více uplatňuje u všech typů elektronických implantabilních systémů (CIEDs). Údaje o akceptaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

EVOLUCE ICD Z POHLEDU SÁLOVÉ SESTRY

M. Gabrišková, K. Skákalíková, M. Stránská, J. Petrů, P. Neužil (Praha 5)

Maligní komorové arytmie jsou nejčastější příčinou náhlé srdeční smrti (NSS). Nejúčinnější metodou léčby v primární i sekundární prevenci je zajištění...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

NAŠE PĚTILETÉ ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU

J. Livorová, K. Kemzová, M. Kadlecová, V. Radvanovská (Praha)

Úvod: První leadless  kardiostimulátor na světě byl implantován 2.12.2012 na našem pracovišti v Nemocnici Na Homolce. Implantován byl přístroj vyvinutý...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

SLEDOVÁNÍ INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ NA KARDIOSTIMULACI V POSLEDNÍCH DEVÍTI LETECH

E. Boušková, L. Chalupníková, M. Tauchman (Hradec Králové)

Infekce stimulačních systémů KS/ICD představují závažná onemocnění. Na zvýšeném výskytu infekcí implantabilních systémů se podílí v první řadě vzestup počtu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

CRT UPGRADE STIMULAČNÉHO SYSTÉMU V PODMIENKACH VÚSCH

Z. Kollarova, D. Kucerova, E. Komanova, B. Stančak, S. Mišikova (Košice, SR, Košice)

Kollárová Z., Kučerová D., Komanová E., Stančák B., Mišíková S.VUSCH a.s. KošiceÚvod: Srdcová resynchronizačná terapia (CRT) je efektívnym nástrojom na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

OSUD PACIENTŮ PO UPGRADE Z TRVALÉ PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE NA BIVENTRIKULÁRNI STIMULACI

L. Chalupníková, J. Šimka, G. Kiršbaumová (Hradec Králové)

   Biventrikulární srdeční stimulace, resp. srdeční resynchronizační terapie (CRT) se používá ke zlepšení přežívání a k zmírnění symptomů u pacientů...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium

KATETRIZAČNÍ KARDIONEUROABLACE PRO REKURENTNÍ KARDIOINHIBIČNÍ SYNKOPY – EMPIRICKÁ STRATEGIE

D. Wichterle, P. Štiavnický, H. Jansová, P. Wohlfahrt, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Kardioneuroablaci (CNA), denervaci sinusového (SAN) a atrioventrikulárního uzlu (AVN) pomocí endokardiální radiofrekvenční ablace epikardiálně uložených gangliových plexů (GP), lze...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE V HLAVNÍ ROLI PŘI OVLIVNĚNÍ REKURENTNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE U MLADÉHO TAXIKÁŘE S TUMOREM SRDCE

J. Hašková, P. Peichl, J. Pirk, J. Cvek, R. Neuwirth, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)

Úvod: Primární srdeční nádory jsou vzácné a jejích symptomy jsou závislé na jejích poloze a povaze. Komorová tachykardie (KT) bývá...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SROVNÁNÍ DIAGNOSTICKÉ A EKONOMICKÉ VÝTĚŽNOSTI TRANSTELEFONNÍ MONITORACE EKG S KONVENČNÍM POSTUPEM U PACIENTŮ S PALPITACEMI

J. Chovančík, V. Bulková, O. Jiravský, M. Hrošová, R. Neuwirth, B. Szmek, J. Pindor, M. Branny, L. Škňouřil (Třinec, Brno)

Cíl: Cílem projektu je srovnání diagnostické výtěžnosti a ekonomických ukazatelů konvenčního vyšetřovacího postupu (24 hod EKG Holter, atd.) s metodami...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KLINICKÁ, GENETICKÁ A BIOFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA VARIANTY T309I GENU KCNQ1 – NOVÉ „FOUNDER” MUTACE SYNDROMU DLOUHÉHO QT INTERVALU

T. Novotný, I. Synková, M. Bébarová, I. Andršová, O. Švecová, J. Hošek, R. Gaillyová, I. Valášková, P. Vít, T. Chlupová (Brno)

Úvod: U pacientů se syndromem dlouhého intervalu QT (LQTS) jsou nacházeny mutace ve více než 15 genech, které zpravidla kódují...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ S NUTNOU KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACÍ

A. Krebsová, J. Hašková, P. Votýpka, P. Norambuena, M. Segeťová, P. Peichl, T. Tavačová, J. Janoušek, M. Macek, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Vyšetření pilotní kohorty českých pacientů po srdeční zástavě, hodnocení výstupů kaskádového rodinného screengu a molekulárněgenetického vyšetření ve skupinách pacientů...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÉ KARDIOVERZE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ HLADIN PROTEINU S 100B

O. Jiravský, A. Kažimírová, J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, R. Neuwirth, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Elektrická kardioverze (EKV) síňových arytmií je považována za bezpečnou stran embolizací do CNS za splnění podmínek adekvátní antikoagulace. Ekvivalentem antikoagulační...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SPOLUPRÁCA KARDIOLÓGA A NEUROLÓGA PRI MANAŽMENTE PACIENTOV S KRYPTOGÉNNOU CIEVNOU MOZGOVOU PRÍHODOU

M. Šimurda, M. Maretta, S. Mišíková, Z. Gdovinová (Košice, SR)

Cieľ: Sledovať výskyt fibrilácie predsiení u pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou Súbor a Metodika: U 35 pacientov (26M/9Ž) vo veku...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

DETEKCIA FIBRILÁCIE PREDSIENÍ IMPLANTOVANÝM SLUČKOVÝM REKORDÉROM EKG PO KRYPTOGÉNNEJ CMP

M. Šašov, P. Margitfalvi, R. Hatala (Bratislava, SR)

Cieľ: Príčina ischemickej cievnej mozgovej príhody (CMP) zostáva neobjasnená napriek komplexnej diagnostike u 20-40% pacientov (p). Podľa aktuálnych odporučení u...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

NEFARMAKOLOGICKÁ PREVENCE EMBOLIZAČNÍ CMP U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ POMOCÍ IMPLANTACE KAROTICKÉHO FILTRU – STUDIE CAPTURE

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, P. Hála, V. Lekešová, K. Mžourková, P. Moučka, P. Neužil (Praha)

Cíl: Fibrilace síní je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Významný podíl na zvýšování morbidity a mortality pacientů s touto arytmií...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

TROMBÓZY KATETRIZAČNÍCH OKLUDERŮ OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

V. Lekešová, P. Hála, J. Petrů, L. Šedivá, J. Škoda, M. Janotka, T. Mráz, M. Prokopová, K. Molnárová, P. Neužil (Praha)

Fibrilace síní v některé ze svých forem je nejčastější setrvalou arytmií a až 5x zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. Kardioembolická...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KATETRIZAČNÝ UZÁVER UŠKA ľAVEJ PREDSIENE – AKTUÁLNY STAV NA SLOVENSKU

S. Mišíková, A. Vachulová, J. Šípka (Košice, SR, Bratislava, SR, Banská Bystrica, SR)

Úvod a ciele: Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene (LAAO) je aktuálne indikovaný v indikačnej triede IIb. Program katetrizačného uzáveru uška...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V EMERGENTNÍ LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE: 18-TI MĚSÍČNÍ ZKUŠENOSTI KARDIOCENTRA NEMOCNICE PODLESÍ TŘINEC

O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, R. Neuwirth, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: Anestetická blokáda ganglia stellata ( ABGS) přináší přechodné snížení sympatické aktivace myokardu, čímž přispívá ke snížení četnosti recidiv komorových arytmií....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGICKÁ ABLACE KOMOROVÝCH ARYTMIÍ, DLOUHODOBÁ ÚČINNOST A TOXICITA

R. Neuwirth, J. Cvek, O. Jiravský, M. Fiala, L. Knybel, D. Feltl, P. Peichl, J. Kautzner (Třinec, Ostrava, Brno, Praha)

CÍLStereotaktická radiochirurgická ablace pro komorovou tachykardii (VT) může být alternativou v případě selhání katétrové ablace. Analyzujeme dlouhodobou účinnost a toxicitu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

PROCEDURAL ASPECTS OF STEREOTACTIC RADIOSURGERY FOR ABLATION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA

J. Cvek (Ostrava)

AbstractAuthors present precodural aspects based on case report series of cardiac radiosurgery in a patient with malignant ventricular tachycardia. Material and...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

RECIDIVY PO ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE PŘI ARVC A ENDOKARDIÁLNÍ VERSUS EPIKARDIÁLNÍ PŘÍSTUP V DLOUHODOBÉM SLEDOVÁNÍ

M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, M. Hrošová, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Januška, J. Špinar (Brno, Třinec)

Cíl: Zhodnocení recidiv komorové tachykardie (KT) po extenzivní endokardiální ablaci KT u ARVC a potřeba epikardiálního přístupu při reablaci v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

VLIV TYPU GENETICKÉ MUTACE NA ÚSPĚŠNOST EPIKARDIÁLNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PRO KOMOROVÉ TACHYKARDIE U NEMOCNÝCH S NEISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ

P. Peichl, A. Krebsová, D. Wichterle, L. Piherová, P. Norambuena, V. Stránecký, S. Kmoch, M. Macek, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Katetrizační ablace a modifikace arytmogenního substrátu je účinná léčebná metoda pro nemocné s recidivujícími komorovými tachykardiemi (KT). Neischemická kardiomyopatie...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KARDIOSTIMULÁCIA U DETÍ V NEŠTANDARDNÝCH INDIKÁCIÁCH

M. Chalupka, M. Bjeloševič, P. Valentík, V. Illíková (Bratislava, SR, Bratislava)

Úvod: Implantácia trvalého kardiostimulátora u detí predstavuje často medicínsku výzvu a má svoje špecifiká. V raritných prípadoch a pri hraničných...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium