Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8695 / vypisuji: 121 - 150

SYMPLICITY HTN-3 FINAL FOLLOW UP

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ROMAN TRIAL

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MANIFEST AF

P. Neužil (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROGRESSIVE-AF

Š. Havránek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DOSE-VF

M. Pazderník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DIGITÁLNÍ EDUKACE LÉKAŘŮ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MODERNÍ MEDICÍNY 3. TISÍCILETÍ (INTERAKTIVNÍ PREZENTACE)

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NA CO ZAPOMÍNÁME?

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LZE VYUŽÍT ERGOMETR PRO REHABILITACI KARDIAKŮ – ZA JAKÝCH PODMÍNEK (PŘI NEDOSTATKU PRACOVIŠŤ AMBULANTNÍ KARDIOLOGIE)

H. Skalická (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SPIROERGOMETRIE DO KARDIOCENTER I DO KARDIOLOGICKÝCH AMBULANCÍ – POKUD ANO JAKÝ PŘÍNOS. CO STOJÍ PROTI ROZŠÍŘENÍ – PLATBY OD POJIŠŤOVEN?

E. Sovová, J. Radvanský (Olomouc, Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ERGOMETRIE KDY A PRO KOHO, DO JAKÉ MÍRY JSOU ZÁTĚŽOVÉ TESTY NAHRAZOVÁNY JINÝMI METODAMI NAPŘ. SPECT?

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

EOSINOFILNÍ MYOKARDITIDA.

V. Vejtasová, M. Hoňková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PŘÍBĚH SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ANEB NIKDY TO NEVZDÁVEJ.

V. Řezníček, O. Šmíd (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MŮŽEME NALÉZT (TÉMĚŘ) SMRTÍCÍ TRIAS I V KARDIOLOGII?

J. Píšová (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

JE TENTO PACIENT ZPŮSOBILÝ PRO PROFESIONÁLNÍ ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL?

R. Jirmář (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ MULTIOBOROVÁ LÉČBA NEMOCNÉHO SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

P. Franc, J. Krupička, R. Králík (Brandýs nad Labem)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VZESTUP KREVNÍHO TLAKU A METABOLICKÝCH PARAMETRŮ SPOJENÝ S MENOPAUZOU

P. Vysočanová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PERIPETIE NA CESTĚ ZA VYTOUŽENÝM DÍTĚTEM (POHLED GYNEKOLOGA)

M. Novotná (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA NEPLODNOSTI, KOMPLIKACE TĚHOTENSTVÍ A NÁSLEDNÉ KV RIZIKO

R. Cífková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MASTER-DAPT

I. Varvařovský (Pardubice)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

FAME3

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

REVIVED

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SPYRAL HTN ON

M. Poloczek (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROTECTED TAVR

M. Mates (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

COLLABORATION OF CZECH SOCIETY OF CARDIOLOGY AND MAYO CLINIC DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR MEDICINE: NEW PROJECTS ON THE BLOCK

T. Kára (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LIVE YOUNGER LONGER – 6 STEPS TO PREVENT HEART DISEASE, CANCER, ALZHEIMER’S, DIABETES AND MORE

S. Kopecky (Rochester, Minnesota, United States)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MAYO ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR DETECTION OF CARDIOVASCULAR RISK AND SLEEP APNEA USING THE STANDARD 12-LEAD ECG

V. Somers (Rochester, United States)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

CARDIAC MYOSIN INHIBITORS:CURRENT ROLE AND FUTURE PERSPECTIVES

I. Olivotto (Firenze, Italy)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA HYPERTENZE ZA HOSPITALIZACE

T. Zelinka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

BLOKÁTORY MINERALOKORTIKOIDNÍCH RECEPTORŮ V LÉČBĚ HYPERTENZE

H. Rosolová (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS