Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8461 - 8490

PACIENTI S AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ INDIKOVÁNI K TERAPII SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU NA JIP IKK HOSPITALIZOVÁNI OD 1/2006 DO 1/2007

R. Karlík (Brno)

Cíl: Stanovení prognosy a stratifikace pacientů s hemodynamicky netabilní akutní plicní embolií léčených akutní trombolýzou na IKK Brno Bohunice v...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM BIOCHEMICKÝMI A ECHOKARDIOGRAFICKÝMI METODAMI

J. Špác, H. Němcová, M. Souček, J. Hanuš (Brno)

Úvod: Pacienti s metabolickým syndromem (MS a hypertenzí (HT) mají velmi vysoké kardiovaskulární riziko vedoucí ke vzniku  srdeční dysfunkce  diastolického...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH - RIZIKOVÉ FAKTORY, KVALITA ŽIVOTA, PROGNÓZA A TERAPIE

G. Dostálová, J. Bělohlávek, T. Paleček, M. Škvařilová, M. Jáchymová, L. Vítek, J. Horák, V. Mrázek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha, Olomouc)

Úvod: Na rozvoji ischemické choroby srdeční (ICHS) a akutního infarktu myokardu s ST elevacemi (STEMI) se u mladých nemocných podílí...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

MOBILNÍ TROMBUS LEVÉ SÍNĚ JAKO PŘÍČINA KARDIOEMBOLIZAČNÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY - KAZUISTIKA

A. Kupec, A. Novák, J. Dražka, K. Jirásek, M. Krasnovský, P. Červinka (Ústí nad Labem, Praha)

  Úvod: Nitrosrdeční trombóza postihuje především levou síň (LS) a levou komoru (LK). Přítomnost trombu v LS je nejčastěji spojena s...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE V ČR V POSLEDNÍCH 10 LETECH U VYBRANÉ SKUPINY NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍMI CHOROBAMI

R. Holaj (Praha)

Východisko: Posláním kardiovaskulární rehabilitace je vytvoření návyků správného životního stylu a eliminace existujících kardiovaskulárních rizikových faktorů. V České republice zůstává posthospitalizační...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ELEKTROKARDIOGRAFICKÝ VEKTOR QRS KOMPLEXU A ORIENTACE ELEKTRODY U PACIENTŮ STIMULOVANÝCH Z VÝTOKOVÉHO TRAKTU PRAVÉ KOMORY, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 115 PACIENTŮ

L. Kameník, P. Sedloň, T. Hnátek, P. Jarkovský, M. Černohous, I. Jeřábek (Praha)

Úvod: Při implantaci kardiostimulační elektrody do výtokového traktu pravé komory (RVOT) je snahou operatéra umístit elektrodu na komorové septum s...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

TRAUMATICKÁ AVULZE PAPILÁRNÍCH SVALŮ PO AUTOMOBILOVÉ NEHODĚ

M. Troubil, V. Lonský, P. Němec (Olomouc, Brno)

Úvod:  Nepenetrující trauma hrudníku může být spojeno s poškozením srdečních struktur ústících v chlopenní nedomykavost, srdeční kontuzi nebo hemoperikard. Tyto...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA INCIDENCE MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY U PŘEŽÍVAJÍCÍCH OSOB

M. Pleskot, R. Hazuková, H. Střítecká, E. Čermáková (Vysoká nad Labem, Hradec Králové)

Úvod:  Zdravotní péče o nemocné se srdeční zástavou je ekonomicky nákladná a málo efektivní. Cílem práce bylo posoudit, zda čas...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

MONITORACE EXTRAKCÍ STIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD POMOCÍ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

M. Táborský, P. Neužil, F. Holý, R. Vopálka, J. Petrů, L. Šedivá (Olomouc, Praha)

Cíl: Extrakce stimulačních a ICD elektrod (EL) je spojena s potencionálním rizikem perforace myokardu a vznikem tamponády srdeční. Cílem práce...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PACING SITE SELECTION BASED UPON TRANS-VALVULAR IMPEDANCE RECORDING

M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Background:  Trans-Valvular Impedance (TVI) is derived between right atrium and ventricle with either tip or ring electrodes. The study was...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM VYCHÁZEJÍCÍ Z HROTU LEVÉ KOMORY DOPROVÁZENÝ HYPEREOZINOFILII A NESPECIFICKÝMI SYSTÉMOVÝMI PŘÍZNAKY

V. Dytrych, T. Paleček, J. Lindner, I. Vítková, A. Linhart (Praha)

Primární nádory srdce jsou velmi vzácné. Papilární fibroelastom je benigní tumor, který se vyskytuje méně než v 10 % všech...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

AMBULANTNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ KOREKCI CHLOPENNÍCH VAD

S. Nehyba, V. Chaloupka, R. Souček, L. Elbl (Brno)

Úvod: Pacienti po operaci chlopepnní vady tvoří zvláštní skupinu nemocných, kterří vykazují řadu hemodynamických odchylek, jež nebyly operací zcela odstraněny....

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Kardiovaskulární rehabilitace

BEZPEČNOST VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM

M. Táborský, P. Neužil, J. Vymazal, R. Vopálka (Olomouc)

Cíl: Vyšetření magetickou rezonancí (MR) představuje dnes dle platných doporučení absolutní kontraindikaci pro nemocné s implantovaným kardiostimulátorem (KS) resp. kardioverterem-defibrilátorem(ICD). Cílem...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

BILATERÁLNÍ KOMPARTMENT SYNDROM NA PODKLADĚ TĚŽKÉ MYONEKRÓZY PŘI LÉČBĚ STATINY

J. M. Lubanda, L. Skalická, M. Chochola, T. Prskavec, M. Balík, M. Semrád (Praha)

Bilaterální kompartment syndrom na podkladě těžké myonekrózy při léčbě statiny je velmi vzácnou ale potenciálně fatální komplikací hypolipidemické terapie. Autoři...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

VLIV ENZYMATICKÉ SUBSTITUČNÍ TERAPIE NA STRUKTURU A FUNKCI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S FABRYHO CHOROBOU: PROSPEKTIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÁ STUDIE

J. M. Lubanda, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Úvod: Fabryho choroba (FCH) je na X chromozom vázáná porucha metabolismu glykosfingolipidů vedoucí k akumulaci substrátu v mnoha tělesných tkáních...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

AEROBNÍ TRÉNINK U NEMOCNÝCH PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

L. Elbl, F. Jedlička, I. Tomášková, H. Hrstková, I. Vášová, Z. Král, J. Vorlíček (Brno)

Úvod: Až 100% nemocných trpí únavovým syndromem v průběhu onkologické léčby a 40-70% rok a déle po jejím ukončení. Únavový...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

POSTTRAUMATICKÝ DEFEKT SEPTA KOMOR. KAZUISTIKA

M. Šmíd, J. Čech, J. Ferda, V. Zlocha, R. Rokyta (Třemošná, Plzeň)

Úvod: Bodné poranění hrudníku v oblasti srdce je život ohrožující zranění. Nejčastější příčinou smrti je tamponáda srdeční. Další komplikace jsou ischémie...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

JAK MONITOROVAT LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: POMOCÍ HEMODYNAMIKY

P. Lupínek (Praha)

Srdeční selhání bývá spojeno se zvýšeným plnícím tlakem levé komory (LK), plicní hypertenzí (PH) a případně i  zvýšeným plnícím tlakem...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

SROVNÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH DAT U HOSPITALIZOVANÝCH PRO AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ V NEMOCNICI OKRESNÍHO TYPU A KARDIOCENTRU

K. Zeman, L. Pohludková, R. Miklík, J. Pařenica, J. Špinar (Frýdek-Místek, Brno)

 Cíl: srovnání základních charakteristik pacientů s akutním srdečním selháním (ASS) na klasickém interním oddělení a ve specializovaném kardiocentru. Soubor a metodika:...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

TUMOR LEVÉ SÍNĚ NS-KAZUISTIKA, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EXPANZIVNÍCH PROCESŮ V SRDEČNÍCH ODDÍLECH

T. Gistinger, R. Kološová, V. Mrózek, I. Pavlas, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Cíl.: Formou kazuistiky seznámení s případem rychle rostoucího tumoru v levé síni, který vyžadoval akutní kardiochirurgickou intervenci, dále seznámení s...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA NA MECHANICKÉ AORTÁLNÍ CHLOPENNÍ NÁHRADĚ ŘEŠENÁ IMPLANTACÍ HOMOGRAFTU

J. Král, V. Rohn, J. Hradec, E. Kábrtová (Praha)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) na chlopenních náhradách představuje závažný medicínský problém s možnými fatálními důsledky. Pozdní forma IE může být...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA: NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝ SYNDROM CHURG-STRAUSSOVÉ U PACIENTKY S PODEZŘENÍM NA AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM

R. Husár, R. Husár (Přerov, Hranice)

Jedná se o kasuistické sdělení  60 leté  pacientky,  přijaté k podezřením na akutní koronární syndrom s EKG obrazem ischemie myokardu...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATRIAL FIBRILLATION NESTS AND SITES WITH COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL ELECTROGRAMS

D. Wichterle, J. Šimek, V. Bulková, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Introduction: Targeting of complex fractionated atrial electrograms (CFAEs) assessed during atrial fibrillation (AF) and AF nests (AFNs) identified in sinus...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

TROMBUS V PRAVÉ KOMOŘE U ASYMPTOMATICKÉ HIV POZITIVNÍ PACIENTKY

M. Šenkyříková, O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, S. Snopková, J. Vlašínová, J. Špinar, I. Toufarová (Brno)

Úvod: Mezi základní typy patologických nitrosrdečních útvarů patří trombus, vegetace a tumor (benigní, maligní). Na základě echokardiografického vyšetření většinou nelze...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PŘÍNOS ECHOKARDIOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ PERFÚZE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

P. Šváb, V. Campr (Rakovník, Praha)

Odhalit nitrosrdeční útvar (nádor nebo trombus) je dnes pro echokardiografistu rutinní a relativně snadnou záležitostí (senzitivita TTE 93% a TEE...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

STANOVENÍ INTRAVENTRIKULÁRNÍ ASYNCHRONIE U PACIENTŮ PO PRIMOIMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU POMOCÍ TDI

T. Hnátek, L. Kameník, P. Sedloň, M. Černohous, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Zavedením trvalé kardiostimulace do pravé komory (dále TKS) vždy navodíme určitou míru asynchronie komory levé. K omezení tohoto fenoménu...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

NEKORONÁRNÍ OPERACE A ICHS (ZAOSTŘENO NA STENTY)

V. Rozsíval, M. Rajman (Praha, Pardubice)

Předpokládá se,že perioperační infarkt vzniká na hemodynamicky významné stenózr věnčité tepny v zásislosti na operačním stressu,odpovědi cytokinů,redukované fibrinolytické aktivitě,aktivaci destiček,změn...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SPIROERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ A RESPIRAČNÍ VÝMĚNA

L. Mífková, F. Várnay, V. Chludilová, P. Dobšák, B. Fišer, A. Havelková, P. Vank, H. Svačinová, J. Siegelová (Brno)

Vrcholové hodnoty příjmu kyslíku (VO2 peak) zjištěné spiroergometrií se užívají k hodnocení transportního systému. Jejich validita je limitována tím, že...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ FUNKCE LEVÉ KOMORY

O. Jedličková, I. Mertová, J. Strnadová, E. Mandysová (Praha)

Vzhledem k rozvoji intervenční kardiologie a ke stále se prodlužujícímu věku nemocných představuje chronické srdeční selhání stále větší medicínský problém.Srdeční...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE PŘI PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONISMU: JE NEZBYTNÁ KATETRIZACE ŽIL NADLEDVIN?

M. Ballon, J. Ceral (Hradec Králové)

Cíl: Primární hyperaldosteronismus je jednou z nejčastějších forem sekundární arteriální hypertenze. U pacientů s Connovým adenomem je indikováno chirurgické řešení,...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress