Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 8695 / On the page: 241 - 270

STUDIE SECURE

J. C. Lubanda (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

STUDIE TIME

J. Václavík (Ostrava)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ MANAGEMENT PACIENTŮ S PORUCHAMI SRDEČNÍHO RYTMU VE TŘETÍM TISÍCILETÍ

Chairpersons: M. Táborský, J. Kautzner (Olomouc, Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

JAK PRAKTICKY NA GDF-15

Chairpersons: M. Hutyra (Olomouc)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

FORXIGA: KONEČNĚ NĚCO PRO SRDCE A LEDVINY

Chairpersons: F. Málek (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

MODERNÍ TECHNIKY A DIAGNOSTIKA V KARDIOVASKULÁRNÍ OBLASTI

Chairpersons: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

ZAOSTŘENO NA LIPOPROTEIN(A): GENETICKY PODMÍNĚNÝ, KAUZÁLNÍ A PREVALENTNÍ RIZIKOVÝ FAKTOR PRO ASKVO

Chairpersons: M. Vrablík (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

ABY SRDCE NESELHÁVALO ANEB LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V KLINICKÉ PRAXI

Chairpersons: M. Vrablík (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

NOVÉ LÉČEBNÉ A DIAGNOSTICKÉ POSTUPY V KARDIOLOGII

Chairpersons: M. Škorňa (Brno)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

JAK ŽÍLY PROMLOUVAJÍ K SRDCI

Chairpersons: D. Karetová (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

ANTITROMBOTIKA A KARDIOVASKULÁRNÍ INOVACE

Chairpersons: P. Kala, Z. Moťovská, I. Varvařovský (Brno, Praha, Pardubice)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

POHLED AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA

J. Veselý (Broumov)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

POHLED INVAZIVNÍHO KARDIOLOGA

P. Kala (Brno)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

DĚLÁME PRO PACIENTY PO IM MAXIMUM MOŽNÉHO?

Chairpersons: P. Ošťádal (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

JAK ODLIŠIT NOČNÍ HYPERTENZI A PORUCHY SPÁNKU PŘI 24-HODINOVÉ MONITORACI KREVNÍHO TLAKU? PROTOKOL STUDIE.

E. Kociánová, J. Obrová, M. Kamasová, L. Stanke, T. Vohralík, S. Genzor, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Noční hypertenze je těsně asociovaná s kardiovaskulárními komplikacemi a ovlivňuje přímo prognózu pacienta. Rozlišení mezi pravou noční hypertenzí a poruchami...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ MĚŘENÍ VELIKOSTI ANULU AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU PŘED TAVI POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFIE A MSCT VYŠETŘENÍM – RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ.

P. Kmoníček, M. Mates, T. Mráz, F. Holý (Praha, Praha 5)

Cíl: Srovnávali jsme výsledky měření anulu aortální chlopně u nemocných s těžkou aortální stenózou před TAVI echokardiografickým vyšetřením (z 2D...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

LUETICKÁ AORTITÍDA

K. Kubišová (Třinec)

49- letý pacient českého původu byl přijatý k hospitalizaci pro srdeční selhávaní. Echokardiograficky byla zobrazená systolická dysfunkce levé komory s...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

MULTIMODALITNÍ IMAGING A JEHO VÝZNAM U PACIENTA S MALIGNÍ VAZOSPASTICKOU ANGÍNOU S MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU

T. Štípalová, R. Panovský, M. Rezek, V. Feitová, H. Moravcová, L. Špinarová (Brno)

Klinická prezentace: 45-letý pacient byl referován do našeho kardiocentra po mimonemocniční zástavě oběhu. Iniciálním EKG nálezem na místě zásahu byla...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ REGULACE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BĚHEM ORTOSTATICKÉ ZÁTĚŽE U OSOB S VAZODEPRESORICKOU SYNKOPOU

J. Galuszka, M. Kaiserová, J. Zapletalová, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský (Olomouc)

Cíl:Hodnocení variability krevního tlaku a baroreflexu během ortostatické zátěže u osob s vazodepresorickou synkopouSoubor a MetodikaSkupina 20 osob (14 žen,...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NONCOMPLIANTNÍHO INTRAVENÓZNÍHO NARKOMANA PO MVR

J. Pavlas, J. Walder, I. Horák (Ostrava)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) je závažné onemocnění s vysokou mortalitou, definované jako infekce nativních nebo arteficiálních srdečních chlopní, povrchu endokardu...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

PLICNÍ EMBOLIE JAKO PRIMOMANIFESTACE NEFROTICKÉHO SYNDROMU

F. Haltuf, R. Pudil, R. Malý, M. Kadlec, A. Malá (Hradec Králové)

Úvod: Nefrotický syndrom je soubor klinických a laboratorních příznaků charakterizovaný proteinurií, hypoproteinémií, hypercholesterolémií a periferními otoky. Proteinurie je způsobena zvýšenou...

Topic: Kardio 35 - case studies
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

ALKOHOL V HLAVNÍ ROLY SPOUŠTĚČE KOMOROVÝCH ARYTMII CHARAKTERU TORSADE DE POINTES.

F. Kováčik, M. Rada, J. Přeček, P. Heinc, M. Hutyra , M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Torsade de pointes je forma polymorfní komorové tachykardie. Je spojována s vrozeným nebo získaným syndromem dlouhého QTc. Vrozený syndrom...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

STATINOVÁ INTOLERANCE VS. BAASTRUPŮV SYNDROM

M. Vitásková, P. Fendrych, T. Jančušková, V. Adámková (Praha)

ÚVOD: Na naše pracoviště byl odeslán 78-letý pacient ke zvážení biologické léčby z důvodu intolerance statinů. Ischemická choroba srdeční je u...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE

Z. Paulů, M. Rada, Š. Hudec, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Nonkompaktní kardiomyopatie (LVNC) je vzácné onemocnění podmíněné intrauterinní poruchou myokardiální morfogenze. Nonkompaktní myokard se vyskytuje zejména v apikální části...

Topic: Kardio 35 - case studies
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

FIBRILACE KOMOR JAKO NÁSLEDEK UŽITÍ KOMBINACE KRATOMU A KOFEINU U ADOLESCENTA

J. Dodulík, J. Plášek, M. Lazárová, J. Václavík (Ostrava)

Úvod: Mitragyna speciosa je strom vyskytující v jihovýchodní Asii. Z jeho sušených listů se získává přípravek známý jako kratom. V nižších...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

STUDIE PREVAL 2 PRVNÍ VÝSLEDKY – IKEM

V. Adámková, K. Hejduk, J. Hubáček, Š. Vítko, I. Houšková, L. Peterková, M. Vitásková, M. Hejna, O. Kica, M. Fialová, P. Raška, D. Hamplová, L. Dušek (Praha)

ÚvodCOVID 19 představoval (a představuje) velmi závažnou komplikaci zdravotního stavu. Od počátku epidemie byl IKEM zapojen do vyšetřovacích studií -...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

EKG A JEHO DIAGNOSTICKÁ ROLE PŘI HYPOTERMII

D. Ulrichová, P. Sedloň , M. Hajšl, M. Malý (Praha)

Úvod: Elektrokardiografii nejčastěji využíváme k odhalení strukturálních poruch myokardu a arytmií, v některým případech však může pomoci i s diagnostikou...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOGNITIVNÍ FUNKCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM V TERMINÁLNÍM STADIU

V. Adámková, J. Pirk, J. Hubáček, I. Linhartová, J. Žižka (Praha)

Úvod: Terminální stádium chronického srdečního selhání je doprovázeno chronickou orgánovou hypoperfuzí, která se týká i mozku. Následkem je  porucha cerebrovaskulární...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ AL AMYLOIDÓZOU U 76LETÉ PACIENTKY

E. Mázsárová, R. Aiglová, M. Kamasová (Olomouc)

Hypertrofická kardiomyopatie je komplexní kardiologická diagnóza se širokou diferenciální diagnostikou. Etiologicky může být toto onemocnění způsobené familiárně podmíněnou mutací sarkomerických...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS