Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 8881 - 8910

AKUTNÍ RUPTURA SESTUPNÉ HRUDNÍ AORTY: MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY

J. Raupach, A. Krajina, V. Lonský, M. Lojík, M. Solař, R. Pelouch (Hradec Králové)

Úvod:Ruptura sestupné hrudní aorty představuje závažný stav, který má bez adekvátní léčby fatální průběh. Příčinou ruptury aorty bývá aneuryzma, disekce,...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE. MÝTUS NEBO REALITA?

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, P. Křiváček, J. Krupička, V. Jirásek (Praha)

Úvod: Tzv. „Ischemická mitrální regurgitace“ je v poslední době středem pozornosti jak kardiologů tak kardiochirurgů. Přes řadu prací zůstává stále mnoho...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA A LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

P. Jansa (Praha)

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév při opakovaných embolizacích.  Dříve se odhadovalo, že k rozvoji CTEPH...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Plicní cirkulace

JAKÉ JSOU LIMITACE REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ? SOUČASNOST A PERSPEKTIVA

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, V. Jirásek (Praha)

Úvod: Záchovná operace (plastika) mitrální chlopně je v současné době standardním chirurgickým postupem při léčbě  mitrální regurgitace různé etiologie. Přesto existují obecně uznávané...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KORONÁRNÍ NEMOC U DIABETIKA – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH - KAZUISTIKA

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, J. Střelec (Zlín)

Autor představuje příběh ženy *1936, diabetičky od r. 1984, z toho od r. 1992 léčené inzulínem. Nemocná byla v lednu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NOVINKY V LÉČBĚ ŠOKOVÝCH STAVŮ

J. Bělohlávek (Praha)

Šokové stavy zůstávají nadály závažnými, život ohrožujícími situacemi. Diagnosticko-terapeutický přístup v poslední době nedoznal zásadních změn, nicméně lze pozorovat snahu...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace akutní kardiologie

VIDEOTORAKOSKOPICKÁ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Dobiáš, M. Stříteský, R. Demeš, M. Buncová (Praha)

Úvod:  Refrakterní angina pectoris je definována jako přetrvávající AP navzdory maximální farmakoterapii při vyčerpání možností intervenční terapie či chirurgické revaskularizace...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HEMOELIMINAČNÍ METODY V KARDIOLOGII

J. Bělohlávek (Praha)

Hemoeliminační metody (renal replacement therapy, RRT) a to především v podobě kontinuálních hemoeliminačních metod (continuous RRT, CRRT) doznaly výraznějšího rozšíření...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

KAZUISTIKA U 75.LETÉHO PACIENTA S MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ

I. Perháčová (Košice, SR)

CĺL: Cílem mé přenášky je sdělit problematiku pacienta prijatého na koronárni jednotku se susp.diagnózou AIM,která byla vyloučena a včasnou reakcí...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA AKCESORNÍCH DRAH RADIOFREKVENČNÍ KATETROVOU ABLACÍ NA IKK BRNO-BOHUNICE V OBDOBÍ 1995-2005

R. Lábrová, O. Toman, T. Novotný, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pacienti s atrioventrikulárními akcesorními dráhami jsou obtěžováni většinou ortodromní či antidromní atrioventrikulární reentry tachykardií (AVRT). Tachykardie významně snižují kvalitu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MRSA INFEKCE U NEMOCNÉHO PO PROTRAHOVANÉ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

J. Bělohlávek, R. Škulec, P. Poláček, A. Linhart (Praha)

Staphylococcus aureus (SA) je častou příčinou jak běžných kožních a měkko-tkáňových infekcí, tak invazívních nozokomiálních infekcí v nemocnicích a hlavně...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PORUCHY METABOLISMU CHOLESTEROLU U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A DIABETEM MELLITEM 2. TYPU: VLIV LÉČBY ATORVASTATINEM

V. Blaha, A. Šmahelová, R. Hyšpler, D. Solichová, A. Tichá, D. Černohorský, J. Zajíc, Z. Zadák (Hradec Králové)

Studovali jsme 75 pacientů, 30 s diabetem 2.typu a 30 non-diabetických osob s anamnézou kardiovaskulárního onemocnění, a 15 zdravých kontrolních...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH INTERVALŮ U AKUTNÍCH KORONAROGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ V PRACOVNÍ DOBĚ A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, M. Slabák, J. Střelec (Zlín)

Při pilotní analýze akutních koronarografií (direktních PCI) u nemocných ošetřených na našem pracovišti v roce 2004 jsme zjistili, že pacienti...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ, DIABETES MELLITUS 2. TYPU A DYSFUNKCE ENDOTELU: VLIV LÉČBY ATORVASTATINEM

V. Blaha, C. Andrýs, A. Šmahelová, J. Zajíc, R. Hyšpler, D. Solichová, A. Tichá, Z. Zadák (Hradec Králové)

Analyzovali jsme parametry dysfunkce endotelu - solubilní adhesní molekuly sCD14, sCD40 Ligand, monocyte chemo-attractant protein-1 (MCP-1), E- a P- selektiny,...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

GENOVÝ POLYMORFISMUS ENDOTHELIÁLNÍ NO SYNTÁZY U PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

P. Jansa, M. Jáchymová, D. Tegzová, D. Ambrož, T. Paleček, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod. Oxid dusnatý (NO) je esenciální endogenní vazodilatátor. U nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) pozorujeme v důsledku endotheliální dysfunkce...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

FREKVENCE RESPONDÉRŮ NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

R. Hazuková (Hradec Králové)

Srdeční resynchronizační terapie (SRT) je uznávanou metodou léčby pokročilého srdečního selhání, které je spojeno s poruchou nitrokomorového vedení a které...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA UZÁVĚRŮ INFRAINGUINÁLNÍCH CÉVNÍCH REKONSTRUKCÍ, SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NAŠE ZKUŠENNOSTI

P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, S. Beran, L. Skalická, S. Jirát, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

 Léčba uzávěrů infrainguinálních bypassů patří ke kontroverzním oblastem mezi intervenční angiologií a cévní chirurgií. Chirurgickou léčbu – trombektomie event. našití nového bypassu, dříve...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH ZMĚN KREVNÍHO TLAKU A TEPOVÉ FREKVENCE U ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKŮ A PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU LEHKOU ESENCIÁLNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

P. Fráňa, M. Souček, P. Jurák, J. Halámek, P. Leinveber, M. Plachý, L. Pinková, I. Řiháček (Brno)

Úvod: Cílem naší práce bylo vyhodnotit krátkodobé změny tepové frekvence (TF), systolického, diastolického krevního tlaku (sTK, dTK) a pulzového tlaku...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SOLUBILNÍ P- A E-SELEKTIN A MONOCYTÁRNÍ CHEMOTAKTICKÝ PROTEIN-1 (MCP-1) - OVLIVNĚNÍ DYSFUNKCE ENDOTELU EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACÍ LDL-CHOLESTEROLU

V. Blaha, D. Solichová, M. Bláha, M. Cermanová, C. Andrýs, R. Hyšpler, P. Vyroubal, E. Havel, Z. Zadák (Hradec Králové)

Práce ověřuje  hypothesu, že účinné snížení patologicky zvýšených lipoproteinů zároveň příznivě ovlivní ukazatele dysfunkce endotelu. Metody a soubor nemocných: U...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JE ŠIKANA NA PRACOVIŠTI PODCEŇOVANÝM PROBLÉMEM SOUČASNOSTI?

I. Perháčová (Košice, SR)

CÍL: Cílem přednášky je informovat zdravotníckou veřejnost o podstatě pojmu ŠIKANA NA PRACOVIŠTI.Priblížit zdravotníkům pojmy: mobbing,lobing,bossing a přimet zdravotnícky personál...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTRAVENÓZNÍM PODÁNÍM TREPROSTINILU U PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE V ČR

P. Jansa, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod. Plicní arteriální hypertenze (PAH) je závažné a nevyléčitelné primární onemocnění plicních cév. Pouze asi 10 %  nemocných s PAH je indikováno...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

EVROPSKÝ REGISTR PERKUTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ (EHS-PCI) – ČESKÉ ZKUŠENOSTI

O. Hlinomaz, R. Čerbák, P. Kala, I. Varvařovský, E. Petrikovits, P. Widimský (Brno, Pardubice, Praha)

Evropský registr perkutánních koronárních intervencí je novým registrem Evropské kardiologické společnosti. Nábor nemocných do registru byl zahájen 1. července 2005...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ A EFEKTIVITA TRANSTELEFONNÍHO PŘENOSU 12-TI SVODOVÉHO EKG V RÁMCI ORGANIZACE PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

O. Toman, J. Pařenica, M. Poloczek, P. Kala, P. Jeřábek, M. Orban, O. Hlinomaz, P. Urbánek, J. Špinar (Brno)

Úvod: Zkrácení přednemocniční péče a časových intervalů je jedním z klíčových úkolů v organizaci péče o pacienty s akutním koronárním...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROGRAM ENDARTEREKTOMIE PLICNICE V ČESKÉ REPUBLICE

J. Lindner, P. Jansa, J. Kunstýř, T. Grus, J. Bláha (Praha)

Úvod a metodika. Plicní endarterektomie (PEA) nebyla v ČR dostupná až do roku 2004, kdy byl zahájen program PEA v...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Plicní cirkulace

UŽÍVÁNÍ PERGOLIDU A CHLOPENNÍ VADY

H. Línková, M. Pěnička, E. Růžička, J. Roth, P. Gregor, M. Havlíková (Praha)

Pergolid –agonista dopaminových  receptorů-  je používán v léčbě Parkinsonovy nemoci. Užívání pergolidu  vede k retroperitoneální, pleurální a perikardiální fibroze. Cílem...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACE LDL-CHOLESTEROLU NA C-REAKTIVNÍ PROTEIN (HSCRP), SÉROVÝ NEOPTERIN, ENDOGLIN A CD40 LIGAND (CD40L)

V. Blaha, D. Solichová, M. Bláha, M. Cermanová, C. Andrýs, R. Hyšpler, P. Vyroubal, E. Havel, Z. Zadák (Hradec Králové)

U souboru 10 nemocných s těžkou familiární dyslipidemií (6 mužů a 4 žen, medián věku 44 let, rozmezí 19 -...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

HYPERTRABEKULÁRNÍ / NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE (NCKMP): FENOTYP KONTRA GENOTYP

J. Fiedler, P. Šváb, L. Pavlů, M. Tišerová (Praha)

Uvedená práce souhrnně zmiňuje poznatky se zatím nezařazeným typem kardiomyopatie, která se poslední roky objevuje ve světové a vzácně i...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPORT PACIENTŮ SE STEMI K DIREKTNÍ PCI: PŘÍMO DO KARDIOCENTRA VS. PŘES AMBULANCI REGIONÁLNÍ NEMOCNICE. JAK PŘÍNOSNÝ JE „BYPASS“ PŘÍMO DO KARDIOCENTRA?

M. Třetina, M. Orban, M. Šarfyová, M. Kala, P. Hlavinka, O. Hlinomaz (Brno, Blansko)

Úvod: Léčbou první volby u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je na území ČR direktní ...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKUJE NORMÁLNÍ HODNOTA ŠÍŘE KOMPLEXU INTIMA-MEDIA SPOLEČNÉ KAROTIDY ABSENCI VÝZNAMNÝCH STENÓZ PŘI KORONAROGRAFII U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K OPERAČNÍMU ŘEŠENÍ CHLOPENNÍ VADY A S ABSENCÍ STENOKARDIÍ? (PILOTNÍ STUDIE)

J. Fiedler, M. Tišerová, L. Pavlů (Praha)

Úvod: Při indikaci k operaci primární chlopenní vady se kromě mladých osob vyžaduje i při absencí stenokardií koronarografie k ev. doplnění...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

METABOLICKÝ SYNDROM - VÝSKYT V ČESKÉ POPULACI

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marusiaková (mimo zam., Čáslav, Praha)

Metabolický syndrom (MS) významně nepříznivě ovlivňuje rozvoj aterosklerózy a jejích komplikací. Kriteriem ke stanovení MS ve dvou ambulancích EuroMISE centra...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...289290291292293294295296297298299300301302303304305... >> >|