Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9502 / vypisuji: 721 - 750

VÝZNAM ULTRA-VYSOKO-FREKVENČNÍ EKG V POPISU KOMOROVÉ AKTIVACE U BLOKÁD LEVÉHO RAMÉNKA TAWAROVA A NITROKOMOROVÝCH PORUCH VEDENÍ

K. Čurila, P. Stros , L. Povišer , D. Heřman, O. Süssenbek, M. Hozman, J. Veselá , J. Kautzner, P. Osmančík (Praha)

Souhrn:Dodnes neexistuje klinicky aplikovatelná metoda, která by spolehlivě odlišila blok ve vedení v levém raménku Tawarovu (trueLBBP) od jiných poruch...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ROLE EPIKARDIÁLNÍ ABLACE A VÝSLEDKY GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ U PACIENTŮ SE SYNDROMEM BRATŘÍ BRUGADŮ

A. Rafaj, P. Peichl, R. Čihák, D. Wichterle, P. Stojadinovič, J. Hašková, E. Borišincová, P. Štiavnický, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Retrospektivní analýza výsledků katetrizačních ablací a genetického testování u pacientů s diagnózou syndromu bratří Brugadů (BrS) a opakovanými adekvátními...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE MONOMORFNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE KRYOENERGIÍ - ADAGIO VT

J. Petrů, M. Funasako, J. Škoda, V. Reddy, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, P. Moučka, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod:RF ablace je standardní metoda léčby komorové tachykardie (KT). Cílem studie CryoCure-VT je zhodnotit bezpečnost a efektivitu kryoablace ischemické monomorfní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI S KATETRIZAČNÍ ABLACÍ KOMOROVÝCH ARYTMIÍ POMOCÍ PULSNÍHO POLE

P. Peichl, D. Wichterle, P. Stojadinović, E. Borišincová, P. Štiavnický, J. Hašková, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace komorových arytmií (KA) pomocí radiofrekvenční (RF) energie je zavedená a účinná metoda léčby. Ablace pomocí pulsního pole...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KLINICKÉ PREDIKTORY DLOUHODOBÉ MORTALITY PO PRVNÍ ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM SRDCE

P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, J. Hašková, P. Štiavnický, E. Borišincová, A. Ševčík, E. Sinčaková, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, IKEM)

Úvod: Katétrová ablace je zavedenou metodou léčby pro široké spektrum komorových tachykardií (KT). U pacientů se strukturálním onemocnění srdce je však...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝSKYT VÝZNAMNÝCH KOMPLIKACÍ PŘI ABLACI KOMOROVÝCH ARYTMIÍ VE VELKOOBJEMOVÉM EXPERTNÍM CENTRU

J. Hašková, P. Peichl, P. Stojadinovič, E. Borišincová, P. Štiavnický, R. Čihák, A. Ševčík, V. Kotyza, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace je metodou léčby idiopatických komorových arytmií i při strukturním onemocněním srdce (SOS). Tyto výkony mohou mít komplikace.Cíl:...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ANALGOSEDACE S POUŽITÍM REMIMAZOLAMU A KETAMINU PŘI ABLACI PULZNÍM POLEM, ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

M. Hozman, D. Heřman, S. Hassouna, V. Sochorová, V. Kunštátová, F. Duška, L. Povišer, J. Karch, L. Znojilová, V. Filipcová (Praha)

Úvod: Ablace fibrilace síní (FS) metodou pulzního pole (PFA) je ve většině případů prováděna s použitím propofolu v hluboké analgosedaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MARKERY POŠKOZENÍ MYOKARDU, ZÁNĚTU, AKTIVACE KREVNÍCH DESTIČEK A KOAGULACE BĚHEM KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE A ABLACE PULZNÍM POLEM

P. Osmančík, B. Bačová, M. Hozman, J. Píšťková, P. Waldauf, S. Hassouna, J. Veselá, V. Kunštátová, V. Sochorová, D. Heřman (Praha)

Cíl Ablace fibrilace síní (FS) pomocí termálního poškození jsou spojeny s aktivací destiček, koagulace a prozánětlivou odpovědí. Cílem sdělení bylo...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

BIOMARKERY U RADIOFREKVENČNÍ ABLACE A ABLACE PULZNÍM POLEM PRO FIBRILACI SÍNÍ

Š. Havránek, B. Steklá, Z. Fingrová, J. Marek, J. Šimek, M. Dusík, A. Linhart (Praha)

Úvod: Biomarkery jsou rutinně užívanými parametry pro diagnostiku onemocnění, kontrolu léčby i rizikovou stratifikaci. V souvislosti s fibrilací síní (AF)...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

10 MĚSÍCŮ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ SYSTÉMEM FARAPULSE: CO SE ZMĚNILO V JEDNOM KARDIOCENTRU

O. Jiravský, J. Chovančík, B. Szmek, R. Jančar , I. Ranič, M. Hrošová, R. Neuwirth, M. Bílka, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Ablace pulsním polem (PFA) přinesla novou kvalitu v ovlivnění fokálních zdrojů i arytmii udržujícího substrátu pro fibrilaci síní. Z pohledu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝSLEDKY ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO REZISTENTNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO RECIDIVUJÍCÍ PO ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek , F. Lehar, V. Bulková, M. Funasako, L. Rybka, J. Bahník, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Prezentovat výsledky ablace energií pulzního pole (Farapulse) pro rezistentní síňové tachykardie (AT) recidivující po předchozí radiofrekvenční ablaci primárně (dlouhodobé)...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RECIDIVUJÍCÍ ARYTMIE PO ABLACI VŠECH TYPŮ FIBRILACE SÍNI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnotit zdroje recidiv fibrilace síní (FS) nebo síňové tachykardie (AT) po ablaci FS energií pulzního pole (PFA) (Farapulse).Metodika: Z...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROCEDURÁLNÍCH VÝSLEDKŮ RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ LEVOSÍŇOVÉ VS. BIATRIÁLNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACI SÍNÍ

M. Fiala, F. Lehar, M. Černošek , V. Bulková, M. Funasako, L. Rybka, J. Bahník, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Srovnání průběžných procedurálních výsledků pokračujícího srovnání levosíňové vs. biatriální ablace energií pulzního pole (PFA) u pacientů s dlouhodobou perzistentní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AKTUALIZACE PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek , V. Bulková, F. Lehar, M. Funasako, L. Rybka, J. Bahník, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Srovnání klinických výsledků ablace energií pulzního pole (PFA) vs. radiofrekvenční energií (RFA) u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NEINDUCIBILITA ARYTMIE JAKO ENDPOINT ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACI SÍNÍ – PŘEDBĚŽNÉ PROCEDURÁLNÍ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ PROSTÉ IZOLACE PLICNÍCH ŽIL VS. NEINDUCIBILITY ARYTMIE

M. Fiala, M. Černošek , F. Lehar, V. Bulková, L. Rybka, J. Bahník, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Srovnání průběžných procedurálních výsledků pokračujícího srovnání prosté izolace plicních žil (IPŽ) vs. dosažení neinducibility (NI) síňovou stimulací do 300/min...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE U PRVNÍCH 300 PACIENTŮ SE VŠEMI TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE

M. Černošek, F. Lehar, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnotit dlouhodobé výsledky a jejich vývoj v čase po ablaci všech typů fibrilace síní (FS)/ síňové tachykardie (AT) energií...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PERIIMPLANTAČNÉ A VČASNÉ POSTIMPLANTAČNÉ KOMPLIKÁCIE KARDIÁLNYCH IMPLANTOVATEĽNÝCH ELEKTRONICKÝCH PRÍSTROJOV (CIEDS) S NUTNOSŤOU REVÍZIE. UNICENTRICKÉ SLEDOVANIE.

P. Ďurčíková, G. Kaliská, P. Bačík, S. Siváková, M. Škamla, J. Šípka, J. Marko, O. Hurta, A. Bystriansky (Banská Bystrica, SR)

Cieľ: Zhodnotenie periimplantačných a včasných postimplantačných komplikácií CIEDs (najneskôr detekovaných pri prvej ambulantnej kontrole) na našom pracovisku s nutnosťou revízie.Súbor...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MANAGEMENT PŘEVODNÍCH PORUCH V OBDOBÍ KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA Z ROKU 2022

J. Boček, J. Beneš, H. Wünschová, M. Segeťová, L. Krýže, J. Kautzner (Praha)

CílZhodnotit procento implantací pacemakeru (PM) po transkatétrové implantaci aortální chlopně (TAVI) a zhodnotit potřebu komorové stimulace po měsíci od implantace.Soubor...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PROGNÓZA PACIENTŮ S TRVALÝM KARDIOSTIMULÁTOREM V ZÁVISLOSTI NA POLOZE ELEKTRODY V HROTU A SEPTU – PILOTNÍ OBSERVAČNÍ STUDIE

K. Luxová, M. Sepši, L. Křivan, M. Kozák, J. Vlašínová, D. Kuderová, J. Řehoř , L. Křikavová, P. Kala, T. Novotný (Brno)

Úvod: Tradičně se pravokomorová (RV) elektroda implantuje do hrotu pravé komory (RVA). Tato pozice je jednoduše dosažitelná, ale je spojena...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY EXTRAKČNÍCH VÝKONŮ STIMULAČNÍCH SYSTÉMŮ JEDNOHO PRACOVIŠTĚ

M. Chovanec, L. Šedivá, J. Petrů, M. Janotka, P. Hála, J. Škoda, P. Neužil (Praha)

Při infekci, poškození nebo selhání stimulačních/defibrilačních systémů je nutné počítat nejenom s extrakcí přístroje z podkožní kapsy, ale hlavně s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PŘEHLED POZDNÍCH MECHANICKÝCH KOMPLIKACÍ S ELEKTRODAMI V PRŮBĚHU 4 LET – ZKUŠENOSTI Z JEDNOHO KARDIOCENTRA

H. Wünschová, M. Segeťová, L. Krýže, J. Boček , J. Beneš, O. Szárszoi, D. Turek, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Zvyšující se počet nemocných s implantabilními přístroji (CIEDS), je spojen s nárůstem rizika výskytu pozdních komplikací. Většina komplikací se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MYOCARDIAL WORK IN VENTRICULAR PREEXCITATION

T. Zmatlíková, O. Iurchenko, J. Kovanda, V. Tomek, P. Kubuš, T. Tavačová, J. Janoušek (Praha)

Background: Ventricular preexcitation alters electromechanical activation sequence and may induce left ventricular (LV) contractile discoordination and pathologic remodelling in selected...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KOMPLEXNÍ VROZENÁ SRDEČNÍ VADA S LIMITOVANÝM ŽILNÍM PŘÍSTUPEM: ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY KATETRIZAČNÍ ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ.

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, M. Janotka, J. Popelová, R. Gebauer, Š. Černý, Z. Stárek, V. Reddy (Praha, New York, United States)

Úvod: U pacientů s různě komplexními srdečními vadami je často nutné volit alternativním přístupy ke katetrizační ablaci.Soubor a metoda: V...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

TRANSSEPTÁLNA PUNKCIA POMOCOU VODIACEHO DRôTU AKO BEZPEČNÁ ALTERNATÍVA K INTRAKARDIÁLNEJ ECHOKARDIOGRAFII U DETSKÝCH PACIENTOV PODSTUPUJÚCICH KATÉTROVÚ ABLÁCIU ARYTMIÍ.

V. Illikova, F. Švantnter, M. Chalupka, M. Bjeloševič, J. Tomko, R. Hatala (Bratislava, SR)

Cieľ: Transseptálna punkcia (TSP) pri katétrových abláciách arytmogénnych substrátov je u dospelých realizovaná preferenčne pod vizualizáciou intrakardiálnou echokardiografiou (ICE). Na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATÉTROVÉ ABLÁCIE V PODMIENKACH PRVÉHO KOMPLEXNÉHO SÚKROMNÉHO KARDIOCENTRA NA SLOVENSKU

S. Mišíková, J. Farkaš, M. Molčan (Košice-Šaca, SR, Košice, SR)

Úvod: Katétrové ablácie pre dospelú populáciu sa na Slovensku vykonávajú len v 3 ústavoch srdcových a cievnych chorôb. Počet katétrových...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ARRHYTHMOGENIC CARDIAC VENTRICULAR REMODELING IN A LARGE ANIMAL MODEL OF CHRONIC ENDURANCE EXERCISE

I. Baczko (Szeged, Hungary)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, CCVRID 2023

THE CARDIOGENIC SHOCK TEAM

D. Rob, J. Bělohlávek (Praha, Prague)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, CCVRID 2023

LIFESTYLE WALKING INTERVENTION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE WITH REDUCED EJECTION FRACTION: THE WATCHFUL TRIAL

M. Šíranec, T. Větrovský, T. Frýbová, I. Gant, I. Svobodová, A. Linhart, J. Pařenica, M. Miklíková, L. Sujaková, D. Pospíšil (Prague, Praha, Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, CCVRID 2023

PREDIABETES IN STEMI PATIENTS – INCIDENCE AND POPULATION CHARACTERISTICS

T. Ondrúš, L. Bouček, M. Žúbor, P. Krejčí, P. Kala, J. Jarkovský, J. Pařenica (Brno)

Introduction. Prediabetes is a metabolic disease characterized by a disorder of glucose homeostasis. Despite the growing evidence of an increased...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, CCVRID 2023

PREDICTORS OF PROGNOSIS IN CARDIOGENIC SHOCK COMPLICATING INITIALLY ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

T. Muzafarova, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, P. Kala, M. Hromádka, J. Přeček, J. Mrozek, J. Matějka, J. Kettner, J. Bis, J. Jarkovský (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové)

Despite modern treatment methods, cardiogenic shock mortality complicating acute myocardial infarction (CS-AMI) remains high.The study of factors affecting CS-AMI outcomes...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, CCVRID 2023

|< << ...1718192021222324252627282930313233... >> >|