Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5761 / vypisuji: 1 - 30

HYPOKALCEMICKÁ KARDIOMYOPATIE NA PODKLADĚ HYPOPARATYREÓZY – RARITNÍ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Válek, I. Raška, P. Kuchynka (Praha)

Úvod: Snížení systolické funkce levé komory způsobené hypokalcémií při hypoparatyreóze patří mezi extrémně vzácné příčiny srdečního selhání.Kazuistika: Prezentujeme kazuistiku mladé,...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2018

I V DOSPĚLOSTI JE MOŽNÉ NOVĚ DIAGNOSTIKOVAT KARDIOMYOPATII PŘI MITOCHONDRIOPATII

L. Roblová, M. Magner, T. Paleček (Praha)

Mitochondriální kardiomyopatie řadíme mezi vzácná onemocnění. Postižení srdce je většinou jen jednou ze součástí multisystémového postižení, kdy krom myokardu je...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2018

DIASTOLICKÁ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S VYSOKOPRŮTOKOVÝM DIALYZAČNÍM ZKRATEM

A. Valeriánová, L. Kovářová, Z. Hrušková, V. Bednářová, V. Tuka, P. Trachta, J. Malík (Praha)

Úvod:Diastolická dysfunkce levé komory je u pacientů v chronickém dialyzačním programu častým nálezem. Je spojena zejména s přítomností hypertrofie levé...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2018

GIGANTICKÁ LEVÁ SÍŇ S RECIDIVUJÍCÍM TROMBEM U PACIENTA S ÚČINNOU ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIÍ

L. Masárová, J. Ondrášek, J. Seménka, E. Šimarová, R. Panovský (Brno)

Jedná se o kazuistiku 73-letého pacienta s permanentní fibrilací síní, již 16 let účinně antikoagulován warfarinem, přijatého do kardiocentra pro...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2018

LIPOM LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY

K. Koubek, T. Mráz, M. Prokopová (Praha 5, Praha)

Dokumentujeme průkaz velkého tumorózního útvaru vycházejícího z laterální stěny levé komory srdce zjištěného při echokardiografickém vyšetření 49- leté pacientky vyšetřené...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2018

HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ VÝTĚŽNOSTI VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE V POROVNÁNÍ S MAGNETICKOU RESONANCÍ V HODNOCENÍ POSTIŽENÍ MYOKARDU

P. Kuchynka, V. Černý, T. Paleček, J. Marek , L. Lambert, J. Habásko, M. Mašek, A. Linhart, A. Burgetová (Praha)

Úvod: Magnetická resonance (MRI) srdce představuje v současnosti zlatý standard v neinvazivním hodnocení tkáňové charakteristiky myokardu. Nemalá část nemocných však...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2018

ANTIAGREGAČNÍ TERAPIE U AKUTNÍHO IM

J. Horák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o akutní kardiologii před atestací

AORTÁLNÍ STENÓZA S NÍZKÝM GRADIENTEM

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o akutní kardiologii před atestací

SYNKOPA

R. Polášek (Liberec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o akutní kardiologii před atestací

KATETRIZAČNÍ LÉČBA AKUTNÍHO IKTU

P. Widimský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o akutní kardiologii před atestací

PLICNÍ EMBOLIE

M. Solař (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o akutní kardiologii před atestací

7 LET OD FIK V PŘÍMÉM PŘENOSU

J. Šťásek (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NOČNÍ MŮRA PŘI TRANSFEMORÁLNÍ TAVI

M. Sluka, J. Ostřanský (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

ZRÁDNÉ KALCIUM

P. Zdráhal (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PŘEHLEDNÉ SDĚLENÍ: BIFURKACE S DOUBLE STENTING - ROLE IMAGING A FUNKČNÍHO TESTOVÁNÍ

P. Červinka (Ústí nad Labem)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

VALVE IN VALVE – SUPRAANULÁRNÍ POZICE, MALÁ CHLOPEŇ – VELKÉ VÝZVY

P. Polanský (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

TRANSSEPTÁLNÍ VALVE IN RING

V. Kočka (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

TRYTON - ALTERNATIVA K ZAVEDENÝM BIFURKAČNÍM TECHNIKÁM?

J. Widimský, D. Horák, V. Hraboš, Z. Šembera, L. Jaworski (Praha, Liberec, Liberec 1, Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

15 LET OD ASA VE FNHK

M. Brtko (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRO A PROTI: DUÁLNÍ ANTIAGREGACE U LÉKOVÝCH STENTŮ KRATŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE? NE:

P. Neugebauer (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRO A PROTI: DUÁLNÍ ANTIAGREGACE U LÉKOVÝCH STENTŮ KRATŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE? ANO:

I. Varvařovský (Pardubice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

MECHANICKÉ KOMPLIKACE AIM – MÁME OTEVÍRAT INFARKTOVOU TEPNU?

I. Varvařovský (Pardubice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRAVO-LEVÝ ZKRAT U NEMOCNÝCH S PFO

J. Šťásek (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NIRS (NE)OPUŠTĚNÁ METODA

K. Kopřiva (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

HEMODYNAMICKÁ VÝZNAMNOST VS. RIZIKOVÁ STRATIFIKACE PLÁTŮ

T. Kovárník (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA HISTORIE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE A KAM JSME DOŠLI V ROCE 2018

J. Vojáček (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII SE ZAMĚŘENÍM NA POHYBOVÝ SYSTÉM A JAK JIM PŘEDCHÁZET

B. Věchtová

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NOVÉ RADIOLOGICKÉ STANDARDY V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI, PŘEDSTAVENÍ A UVÁDĚNÍ DO PRAXE, ZATÍŽENÍ INTERVENČNÍCH KARDIOLOGŮ RTG ZÁŘENÍM

J. Šťásek, L. Súkupová (Hradec Králové, Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII, POČTY VÝKONŮ A PRAKTICKÁ NÁPLŇ

P. Widimský (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

ZÁKLADY SLEDOVÁNÍ KVALITY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

M. Mates (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018