Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8109 / vypisuji: 241 - 270

ANTIAGREGACE V PRIMÁRNÍ PREVENCI: ZMĚNILO SE NĚCO?

Z. Moťovská (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE ARYTMIÍ V TĚHOTENSTVÍ

R. Lábrová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE PLICNÍ EMBOLIE A ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA V TĚHOTENSTVÍ

O. Ludka (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE DYSLIPIDEMIE V TĚHOTENSTVÍ

V. Blaha (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ

J. Václavík (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

ANTIARYTMIKA, ABLACE (NEBO OBOJÍ)?

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

JE LÉČBA PŘIDRUŽENÝCH CHOROB DŮLEŽITÁ?

R. Čihák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

MÁ BÝT ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU SOUČÁSTÍ LÉČBY?

J. Hašková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

KARDIOVERZE PRO KAŽDÉHO?

M. Šramko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

PROJEKTY MEDDI V REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXI - OD PRENATÁLNÍHO SCREENINGU PO DIABETES

J. Pecina (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

DIGITALIZACE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PO ČESKU - BARIÉRY, SOUČASNÉ TRENDY A VIZE PRO FUTURO

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM KOMPLEXNÍ APLIKACE U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ A DALŠÍ SMĚROVÁNÍ TELEMEDICÍNY V MOÚ BRNO

J. Šedo (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE NEJEN PRO KARDIO35

Předsedající: P. Kala, M. Mates, P. Toušek (Brno, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ V SOUVISLOSTECH: Z PERIFERIE DO CENTRA

Předsedající: J. Bělohlávek (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

LÉČBA TRANSTHYRETINOVÉ KARDIOMYOPATIE

Předsedající: A. Linhart, M. Táborský (Praha, Olomouc)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

SOUČASNOST A BUDOUCNOST MULTIMARKEROVÉ DIAGNOSTIKY V KARDIOLOGII

Předsedající: Š. Havránek (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

KONTROVERZE GUIDELINES ESC HF 2021: TEORIE X REALITA BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXE.

Předsedající: M. Táborský, I. Karel (Olomouc, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

NOVINKY V GUIDELINES PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY V DOSPĚLOSTI

Předsedající: T. Zatočil, J. Popelová Rubáčková (Brno, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

ZOBRAZOVACÍ METODY U CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

Předsedající: M. Aschermann, P. Jansa (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

PŘÍSTROJOVÁ LÉČBA V ARYTMOLOGII

Předsedající: P. Neužil, P. Pařízek (Praha, Hradec Králové)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA ATYPICKÝCH PACIENTŮ

Předsedající: J. Václavík (Ostrava)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

"CVDONLINE.CZ“: OD PRAKTIKA PŘES INTERNISTU PO CHIRURGA

Předsedající: D. Karetová (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

KARDIO 35 O TOM, CO ZPŮSOBUJE INFARKT MYOKARDU

Předsedající: J. Pařenica, M. Kamasová, L. Jelínek, D. Rob, P. Kala (Brno, Olomouc, Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

KDE GUIDELINES ASI UŽ NESTAČÍ ANEB JE POTŘEBA DÍVAT SE VPŘED

Předsedající: P. Neužil, M. Mates (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

JAK ULTRAZVUK POMŮŽE NA JIP, KDYŽ MÁM U PACIENTA...

Předsedající: M. Hutyra, M. Hromádka (Olomouc, Plzeň)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

OTÁZKY KV PREVENCE, K NIMŽ SE VRACÍME

Předsedající: M. Vrablík, R. Cífková (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE V TĚHOTENSTVÍ

Předsedající: J. Vítovec, Z. Moťovská (Brno, Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

FIBRILACE SÍNÍ V 2022 – PRAKTICKÉ NÁVODY

Předsedající: J. Kautzner (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

DALŠÍ VYUŽITÍ NT-PROBNP U VYSOCE RIZIKOVÝCH NEMOCNÝCH A SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Předsedající: A. Linhart (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS