Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5142 / vypisuji: 1 - 30

ETIOPATOGENEZE A HEMODYNAMIKA SNÍŽENÉ ZÁTĚŽOVÉ KAPACITY U TRANSPOZICE VELKÝCH ARTERIÍ PO ATRIÁLNÍ KOREKCI - SROVNÁNÍ DLOUHODOBÝCH VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÉHO VYŠETŘENÍ A ZOBRAZOVACÍCH METOD

P. Antonová, V. Rohn, V. Tomek (Praha)

Úvod:První atriální korekce transpozice velkých tepen v ČR byla provedena v roce 1979, tito nemocní se v současné době dožívají...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 20. symposium o chlopenních vadách

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ REPRESENTATIVNÍ ČESKÉ KOHORTY PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ (BAV).

A. Krebsová, R. Kočková, J. Malý, P. Votýpka, A. Verstraten, V. Melenovský, M. Macek Jr., B. Loyes, J. Kautzner, J. Pirk (Praha, Antwerpen, Belgium)

Úvod: Bikuspidální aortální chlopeň (BAV) je nejčastější vrozená vada srdce dospělých s frekvencí 0,5-2,0%. Její etiologie je velmi heterogenní od...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 20. symposium o chlopenních vadách

PARADOXNÁ NÍZKOGRADIENTOVÁ AORTÁLNA STENÓZA - OD HEMODYNAMIKY K MORFOLÓGII.

M. Gbúr (Košice, SR)

Úvod: Nízkogradientová aortálna stenóza (AS) predstavuje diagnostický problém u významnej časti symptomatických pacientov s AS. Hodnotenie jej závažnosti a rozhodnutie...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 20. symposium o chlopenních vadách

VPLYV TRANSAPIKÁLNEHO PRÍSTUPU PRI TAVI NA GLOBÁLNU FUNKCIU ľAVEJ KOMORY.

J. Csanády, R. Frána (České Budějovice)

Úvod: Vzhľadom k limitovaným údajom a informáciám o negatívnom vplyve transapikálneho prístupu pri katetrizačnej implantácii aortálnej chlopne na funkciu ľavej...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 20. symposium o chlopenních vadách

STEAL SYNDROM U PACIENTA S HYPOPLASTICKÝM AORTÁLNÍM OBLOUKEM PO OPERACI KOARKTACE V MINULOSTI.

M. Šebo, D. Žáková, J. Ondrášek, L. Vetešková, A. Tomášek, I. Pařenicová, H. Bedáňová, P. Malík, J. Černý, P. Němec (Brno)

V kazuistice popisujeme případ 30-letého pacienta po operaci koarktace resekcí descendentní aorty s anastomózou end-to-end v dětském věku, následnou operací...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 20. symposium o chlopenních vadách

KTERÉ VÝSLEDKY ZE STUDIÍ S PCSK9 INHIBITORY BY NEMĚLY UNIKNOUT POZORNOSTI AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA?

V. Danzig (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

MÁME CO ZLEPŠOVAT V PÉČI O PACIENTY PO INFARKTU MYOKARDU?

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

SRDEČNÍ SELHÁNÍ V KLINICKÉ PRAXI (SDĚLENÍ PODPOROVANÉ SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS)

F. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

JAK PRACOVAT S DIGOXINEM

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

ANTIDIABETIKA A KARDIOVASKULÁRNÍ BEZPEČNOST: NOVINKY A PERSPEKTIVY

M. Haluzík  (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

LÉKOVÉ INTERAKCE V KARDIOVASKULÁRNÍ FARMAKOTERAPII

J. Bultas (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

CO NÁS LIMITUJE V PRESKRIPCI ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY (SDĚLENÍ PODPOŘENÉ EDUKAČNÍM GRANTEM PFIZER)

J. Veselý (Broumov)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

REHABILITACE U ICH DK A PO OPERACÍCH BŘIŠNÍ AORTY A TEPEN DOLNÍCH KONČETIN

P. Vaněk (Konstantinovy Lázně)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE U CHLOPENNÍCH A SRDEČNÍCH VAD

I. Karel (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

JEDNO AKTUALIZOVANÉ SDĚLENÍ O STAVU A PROVÁDĚNÍ AMBULANTNÍ KARDIOREHABILITACE V ČR

E. Sovová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ V LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ : PROJEKT "POHYBEM PROTI ARYTMII"

B. Jiravská - Godula, O. Jiravský, B. Ryšková, R. Neuwirth, E. Marunová, Z. Lovečková (Třinec, Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

MANAGEMENT POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

MODERNÍ ANTITROMBOTIKA V KLINICKÉ PRAXI - STUDIE PRAGUE18 (SDĚLENÍ PODPOŘENÉ EDUKAČNÍM GRANTEM ASTRAZENECA)

Z. Moťovská (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

AMBULANTNÍ PROGRAM SKG – VLASTNÍ ZKUŠENOST S PROGRAMEM

V. Pořízka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

AKS – INDIKACE K SKG PRO PRAXI

M. Kleissner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

AKS – NOVÁ GUIDELINES 2017 – STEMI A DAPT

J. Kettner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

ANTIARYTMIKA NEJSOU MRTVÁ V LÉČBĚ PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU

R. Čihák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

PROČ, JAK A KAM SNIŽOVAT HLADINY LDL-CHOLESTEROLU V ROCE 2018?

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, II. sjezd ambulantních kardiologů

JEDINÁ ŠANCE NA PŘEŽITÍ U MLADÉ PACIENTKY SE SRDEČNÍM KOLAPSEM – ECPR

M. Hubatová, I. Lálová, J. Bělohlávek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - sesterské, 15. konference akutní kardiologie

ÚSPĚŠNÁ EXTRAKORPORÁLNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - NA KAŽDÉM KROKU ZÁLEŽÍ

I. Lálová, M. Hubatová, J. Bělohlávek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - sesterské, 15. konference akutní kardiologie

CHARAKTERISTIKY LEVOSTRANNÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY V ČESKÉ POPULACI A PREDIKTORY VZNIKU KOMPLIKACÍ TOHOTO ONEMOCNĚNÍ

M. Pazderník, J. Kautzner, P. Wohlfahrt, J. Kettner, J. Šťásek, R. Pelouch, J. Vojáček (Praha, Hradec Králové)

Úvod: I přes neustálé pokroky v konzervativní i chirurgické terapii infekční endokarditidy (IE) bývá toto onemocnění provázeno četnými komplikacemi a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15. konference akutní kardiologie

SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE – JEDNA Z PŘÍČIN INFARKTU MYOKARDU NEATEROGENÍ ETIOLOGIE – NARŮSTAJÍCÍ INCIDENCE V DOBĚ MOŽNOSTI RUTINNÍ OCT DIAGNOSTIKY, KLASIFIKACE, LÉČBA.

M. Rezek, O. Hlinomaz , J. Seménka , J. Sitar , M. Novák, L. Groch (Brno)

Úvod: Spontánní koronární disekce je známá delší dobu, ale před rutinním používáním optické koherentní tomografie (OCT) byla diagnózou velmi raritní....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15. konference akutní kardiologie

DUÁLNÍ PROTIDESTIČKOVÁ TERAPIE U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM LÉČENÝCH PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCÍ PO STUDIÍCH TOPIC A CHANGE DAPT: JE ČAS NA ZMĚNU?

F. Holm (Praha)

Současná vodítka Evropské kardiologické společnosti doporučují v léčbě pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) dávat přednost novým P2Y12 inhibitorům (ticagrelor/prasugrel) před...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15. konference akutní kardiologie

ZEVNÍ KARDIOSTIMULACE - UMÍME JI JEŠTĚ?

J. Nový, M. Bičiště (Jičín)

Zevní transtorakální stimulace je účinná a velmi jednoduchá metoda léčby závažných bradykardií v jejich úvodním stadiu a to jak v...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15. konference akutní kardiologie