Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5026 / vypisuji: 1 - 50

PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA A SRDEČNÍ SELHÁNÍ

J. Špinar (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

DIURETIKA A ANTAGONISTÉ MINERALOKORTIKOIDNÍCH RECEPTORŮ V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

F. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

HUMORÁLNÍ AKTIVACE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ANEB JSOU NATRIURETICKÉ PEPTIDY JEDINÉ?

L. Špinarová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

LÉKY ZHORŠUJÍCÍ SRDEČNÍ FUNKCI

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

VLIV ABLACE FS NA SYSTOLICKOU DYSFUNKCI LEVÉ KOMORY: EVIDENCE ZE STUDIÍ

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

MOŽNOSTI LÉČBY VENÓZNÍHO TROMBOEMBOLISMU

J. Hirmerová (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ

J. Špinar (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

SOUČASNÉ POSTAVENÍ BETABLOKÁTORŮ V KARDIOVASKULÁRNÍ TERAPII

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

ČASTÉ CHYBY A OMYLY U NEMOCNÝCH S NSTEMI

P. Červinka (Ústí nad Labem)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

PROTIDESTIČKOVÁ A ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA PO IMPLANTACI STENTŮ

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ A PFO - KDY A KOMU?

J. Šťásek (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

AMBULANTNÍ KATETRIZACE A PACIENTI NA ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ

D. Horák (Liberec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

KAZUISTIKA Č. 2

M. Bláha (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

KAZUISTIKA Č. 1

H. Línková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V LÉČBĚ HYPERTENZE

J. Widimský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V LÉČBĚ DYSLIPIDÉMII

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V OBLASTI KARDIOMYOPATIÍ

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Špinar (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

LÉKY, BEZ KTERÝCH SE NELZE OBEJÍT

M. Hromádka (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

ZOBRAZOVACÍ METODY, KTERÉ MUSÍM UMĚT 24/7

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

LABORATORNÍ METODY, KTERÉ POTŘEBUJI STATIM

J. Pařenica (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

HEMODYNAMICKÁ MONITORACE NA INTENZÍVNÍ PÉČI

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

KARDIÁLNÍ ZMĚNY U NEMOCNÝCH V DIALYZAČNÍM PROGRAMU

J. Malík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

KARDIORENÁLNÍ INTERAKCE

V. Tesař (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

RIZIKA A EPIDEMIOLOGIE ONEMOCNĚNÍ LEDVIN V ČR

I. Rychlík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

KARDIOGENNÍ ŠOK - MŮŽE VZNIKNOUT PŘI SVT?

J. Škoda (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

BRUGADA SYNDROM NEBO JEN EKG OBRAZ BRUGADA SYNDROMU?

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

EKG SCREENING – ÚSKALÍ A ZKLAMÁNÍ

J. Janoušek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

EKG SCREENING – METODY A OČEKÁVÁNÍ

J. Honěk (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

RIZIKO NÁHLÉ SMRTI U SPORTOVCŮ

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

PŘÍNOSY SPORTU A BĚHU ZVLÁŠŤ

J. Veselka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

M. Mates (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH

T. Paleček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

NOVINKY V ABLAČNÍ LÉČBĚ ARYTMIÍ

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KARDIOLOGII – VERZE 2017

M. Táborský, P. Widimský (Olomouc, Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2017

MNOHOČETNÉ TROMBY V SRDEČNÍCH ODDÍLECH U PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ A DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY. KAZUISTIKA

K. Koubek, T. Mráz, M. Prokopová (Praha 5, Praha)

58- letý pacient byl přivezen RZP na koronární jednotku pro těžkou oboustrannou kardiální dekompenzaci, s fibrilací síní s rychlou odpovědí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

ECHOKARDIOGRAFIE PŘI IMPLANTACI BEZDRÁTOVÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO LEVÉ KOMORY

T. Mráz, M. Prokopová (Praha)

Úvod a metodika: Srdeční resynchronizační léčba se zavedením levokomorové stimulace je nedílnou součástí léčby řady nemocných s chronickým srdečním selháním....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

3D ECHO VOLUMETRIE LEVÉ SÍNĚ: SROVNÁNÍ 3 METOD

J. Nečas, S. Kovalová (Brno)

Úvod Objem levé síně (LAV) je důležitým morfologickým parametrem anatomie srdce. Index objemu levé síně je prediktorem kardiovaskulární morbidity a mortality...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

GEOMETRIE AORTÁLNÍHO KOŘENE BIKUSPIDNÍ CHLOPNĚ S REGURGITACÍ A BEZ REGURGITACE – 3D ECHO STUDIE

S. Kovalová, J. Nečas (Brno)

Úvod: Přesná chirurgická remodelace aortálního kořene je důležitá pro dobrý efekt aortální plastiky. Cíl: Zjistit rozdíly ve tvaru aortálního kořene bikuspidní...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

ECHOKARDIOGRAFICKÉ MĚŘENÍ PLICNÍ HYPERTENZE A PRŮTOKOVÝCH GRADIENTŮ V POROVNÁNÍ S KATETRIZACÍ A MAGNETICKOU REZONANCÍ. KDE DĚLÁME CHYBY?

P. Antonová, V. Rohn (Praha)

Echokardiografie významně přispěla k pokroku v pochopení patofyziologie plicní cirkulace a je velmi užitečná při skríninku a stanovení prognózy plicní...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

DIASTOLICKÁ FUNKCE LEVÉ KOMORY U CHRONICKY DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ VE SVĚTLE NOVÝCH DOPORUČENÍ

J. Malík, A. Valeriánová, J. Lachmanová (Praha)

Úvod: Chronické selhání ledvin, léčené hemodialýzou, je spojeno s řadou kardiovaskulárních komplikací detekovatelných echokardiograficky. Cyklické převodnění je hlavním mechanismem vedoucím...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

PERIMYOKARDITIDA NEBO MYOPERIKARDITIDA?

K. Lábr, J. Krejčí, E. Ozábalová, R. Panovský, V. Feitová, L. Tomanová, L. Špinarová (Brno)

Úvod: Akutní perikarditida je nejčastějším onemocněním perikardu. Projevuje se izolovaně při primárním postižení perikardu nebo jako manifestace systémového onemocnění. Její...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

EOSINOFILNÍ MYOKARDITIDA NEBO ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE? KDYŽ ANI MULTIMODALITNÍ ZOBRAZENÍ NEROZHODNE.

E. Ozábalová, J. Krejčí, P. Hude, J. Godava, T. Honek, V. Žampachová, L. Špinarová (Brno)

Úvod: Myokarditida může být součástí patofyziologie ARVC, projevy obou nemocí mohou být rovněž podobné. Multimodalitní zobrazení může pomoci v diferenciální...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

V PRIMÁRNÍ PREVENCI: STATINY VŠEM? NE

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXV. výroční sjezd ČKS

LÉKY ZHORŠUJÍCÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍÍ

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXV. výroční sjezd ČKS

EPIDEMIOLÓGIA ICHS - ČESKO A SLOVENSKO VERZUS ZVYŠOK SVETA

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXV. výroční sjezd ČKS

PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ

J. Vítovec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXV. výroční sjezd ČKS

AV KANÁL, FALLOTOVA TETRALOGIE, EBSTEINOVA ANOMÁLIE, JEDNOKOMOROVÁ CIRKULACE

T. Zatočil, A. Nečasová, L. Koc, O. Toman, M. Kozák, P. Kala, J. Špinar, D. Žáková, P. Němec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXV. výroční sjezd ČKS

DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA, PULMONÁLNÍ STENÓZA, TRANSPOZICE VELKÝCH TEPEN, VADA S PLICNÍ HYPOPERFUZÍ

F. Koubek, P. Antonová, L. Vlk, V. Rohn (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXV. výroční sjezd ČKS