VÝSLEDKY OPAKOVANÉ KARDIONEUROABLACE PRO REKURENCI SYMPTOMATICKÝCH FUNKČNÍCH BRADYARYTMIÍ

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, E. Borišincová, R. Čihák, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl: Analýza souboru pacientů, kteří podstoupili opakovanou kardioneuroablaci (CNA).

Soubor a Metodika: Ze souboru 239 pacientů (40 ± 12 let, 58% mužů), kteří podstoupili CNA v letech 2014-2023 v našem centru, jsme vybrali podskupinu pacientů, kteří pro recidivu symptomatických funkčních bradyarytmií absolvovali opakovanou CNA. U nich jsme hodnotili výsledek atropinového testu před první i před opakovanou CNA a klinický výsledek opakované CNA.

Výsledky: Opakovaná CNA byla provedena 19 pacientů (38 ± 13 let, 42% mužů, 79% kardioinhibiční synkopy, 21% dysfunkce sinusového uzlu), tedy u 8% celého souboru, a to za 24 ± 16 měsíců (medián: 20, IQR: 14-33 měsíců) od první CNA (Obrázek). Pro indikaci opakované CNA byla vodítkem parciální, ale klinicky významná parasympatická reinervace sinusového uzlu dokumentovaná atropinovým testem (71±14 … 101±13/min; relativní změna +45%). Odpověď na atropin byla numericky, ale nikoli statisticky (P = 0.08) nižší než při stejném testu před první CNA (71±14 … 116±21/min; relativní změna +68%). U 13/19 (68%) pacientů vedla opakovaná CNA k eliminaci funkčních bradyarytmií. U 3/19 (16%) pacientů byla pro selhání opakované CNA indikována implantace kardiostimulátoru U 2/19 (11%) pacientů byly dokumentovány solitární epizody bradyarytmií, které zatím nevyžadovaly intervenci. Jeden pacient má opakovanou CNA provedenou velmi recentně.

Závěr: Opakovaná CNA přináší příznivý klinický výsledek u 2/3 u pacientů s recidivou symptomatických bradyarytmií, kteří mají dokumentovanou významnou parasympatickou reinervaci srdce. Jen u malé části pacientů je nakonec nutná implantace kardiostimulátoru.