Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

ZAVEDENÍ OKLUDERU DO OUŠKA LEVÉ SÍNĚ Z POHLEDU SESTRY NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ

K. Vydrová, K. Kratochvílová, A. Tymlová, P. Hála (Praha)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

Ve svém sdělení se budeme věnovat předoperační a pooperační péči o pacienta indikovanému k zavedení okluderu ouška levé síně.

Nemocní s fibrilací síní mají vyšší riziko cévní mozkové příhody. Až 98% intrakardiálních trombů vzniká v oušku levé síně. Důvodem implantace okluderu je nejčastěji hemoragie nebo ischemická příhoda v minulosti či kontraindikace antikoagulační léčby.

Samotný uzávěr ouška levé síně se provádí při vědomí, pouze v lokální anestezii v pravém třísle. K zavedení okluderu je nutné projít z pravé síně do levé síně mezi síňovou přepážkou. Okluder zůstává pevně v pozici levé síně, kde se sraženiny vytvářejí, a tak účinně zbraňuje jejich další tvorbě.

Po výkonu monitorujeme vitální funkce, sledujeme místo vpichu a pomocí echokardiografie kontrolujeme perikard.

Okluze ouška levé síně je vysoce přínosnou metodou u nemocných s fibrilací síní ve vysokém riziku tromboembolie a neschůdnou antikoagulační léčbou.