Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PODÁVÁNÍ ŽELEZA U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

Z. Hauserová, D. Jenča (Praha)
Topic: Heart failure
Type: Presentation - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

Deficit železa (s nebo bez přítomnosti anémie) postihuje přibližně 50 % pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Sideropenie zhoršuje prognózu a symptomy pacientů s CHSS. Diagnostickým kritériem deficitu železa je nízká hladina zásob železa (absolutní deficit železa: hladina ferritinu v krvi < 100 µg/l) nebo jeho dostupnosti (funkční deficit železa: saturace transferinu pod 20 % a zároveň hladina ferritinu 100-299 µg/l).
Naše zkušenosti potvrzují, že podávání železa je velmi dobrou možností, jak jeho množství zvýšit. Intravenózní podání karboxymaltózy železa (Ferinject) zlepšuje toleranci zátěže, kvalitu života pacientů s CHSS a má pozitivní vliv i na jejich prognózu. Intravenózní podávání tohoto preparátu je dobře snášeno, výhodou je jeho jednoduchá ambulantní aplikace s minimem nežádoucích reakcí.
Obsahem tohoto sdělení je kazuistika 2 pacientů se sideropenií, která byla úspěšně léčena podáním karboxymaltózy železa.