IMPLANTACE VA - ECMO NA LŮŽKU KORONÁRNÍ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE Z POHLEDU SESTRY

L. Velechovská (Praha 2)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

Ve svém sdělení představím průběh implantace podpůrné metody V-A ECMO (Veno-arteriání ECMO) na lůžku oddělení koronární jednotky od samého počátku, až do jeho spuštění. Představím postup přípravy pomůcek i vzájemnou spolupráci celého týmu – lékaři, perfuzliolog a sestry. Dále vysvětím přínosy, nezbytný monitoring charakteristický pro pacienta s mimotělní oběhovou podporou a také zmíním možná rizika.