OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA LÉČENÉHO POMOCÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA 5.5.

T. Macháčková (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

Předmětem této prezentace je seznámení posluchačů s ošetřovatelskou problematikou u nového typu mechanické srdeční podpory Impella 5.5, který se v ČR využívá od května 2023..Jedná se o moderní metodu která s sebou přináší řadu výhod, ovšem i výzev. Cílem příspěvku je prezentace zkušeností a ošetřovatelské péče o pacienta léčeného tímto způsobem v IKEM.