VLIV PODÁVÁNÍ IVABRADINU NA TEPOVOU FREKVENCI HOLTEROVSKÉ MONITORACE U DÍTĚTE S FOKÁLNÍ SÍŇOVOU TACHYKARDIÍ.

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)
Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Dívka po záchytu a úspěšné farmakoverzi supraventrikulární arytmie ve 2 měsících po narození. Dívka odeslána na vyšetření k dětskému kardiologovi pro šelest, při vyšetření zachycena vysoká tepová frekvence 250/min, dítě odesláno k hospitalizaci na dětské oddělení okresní nemocnice, kde podán adenosin, který bez efektu, urgentní překlad do dětského kardiocentra, kde overdrive jícnou stimulací, následně podání adenosinu, zahájeno sycení amiodaronem, terminace arytmie po podání propafenonu, do léčby přidán ivabradinu. Do naší ordinace začali docházet ve 3,5 letech věku k pravidelnému sledování a 24 hodinové EKG monitoraci. Postupné vysazování medikace pod vedením arytmologické ambulance DKC, ukončeno podávání digoxinu a amiodaronu. Při vysazení ivabradinu bylo pozorován nárůst tepové frekvence na holterovxké monitoraci, po kontrole v DKC do terapie znovu zařazen ivabradine na kterém pokles tepového profilu do normálních hodnot populace. Při úplném vysazení antiarytmik nárůst tepové frekvence na z-score 3 vzhledem k věku, při opětovném nasazení pokles TF na průměr populace. Porovnání tepové frekvence při holterovské monitoraci má velký význam pro sledování efektu léčby.