Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

POSTUP PŘI PÉČI O PACIENTA S CIED V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE VE FN PLZEŇ

J. Vacek, E. Erdene-Ochir, V. Vejvoda (Plzeň)
Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

Radioterapie (RT) může negativně ovlivňovat funkci srdečních implantabilních elektronických zařízení (CIED) a způsobovat softwarové problémy přístrojů jako přepnutí do záložního režimu nemožnost interogace přístroje atd. ve výjimečných případech může dojít i k vybití baterie, což představuje riziko pro pacienta. Pro minimalizaci dopadu těchto rizik na pacienta vznikají doporučení odborných společností, která stanovují postupy nastavení a kontrol CIED v průběhu radioterapie. Tato rizika jsou kvantifikována a kategorizována do tří kategorií: s vysokým, se středním a s nízkým rizikem. Onkologická klinika FN Plzeň zaznamenává v současnosti nárůst počtu pacientů s CIED podstupujících radioterapii, vzhledem k počtu frakcí radioterapie představuje péče o tyto pacienty značnou časovou zátěž, jejich kategorizací na základě doporučení odborných společností je možné u některých pacientů snížit četnost kontrol, případně využívat jednotek pro vzdálené sledování CIED, což vede ke snížení časové náročnosti péče o pacienta.