MOŽNOSTI ZÁCHYTU MÉNĚ FREKVENTNÍCH ARYTMIÍ – CO JE U NÁS NOVÉHO?

H. Javorková, J. Volejníčková, J. Řehoř (Brno)
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

Poruchy srdečního rytmu zahrnují celou škálu patologií od zcela nevýznamných dysrytmií až po život ohrožující epizody. Jejich úspěšný záchyt je základem pro další diagnostický i terapeutický postup. Problematickou se stává situace, kdy se subjektivně vnímané projevy poruchy srdečního rytmu objevují pouze sporadicky. V těchto případech je důležité podle typu potíží zapůjčit klientovi vhodný záznamník, kterým zvýšíme pravděpodobnost záchytu dysrytmie.
Autorky uvedou možnosti záchytu méně frekventních poruch srdečního rytmu v naší ambulantní praxi. Představí přístrojové vybavení svého pracoviště – epizodické záznamníky (RhythmCard) end-of-life a jednokanálové EKG. Uvedou přehled možností záznamu EKG na chytrých hodinkách. Shrnou možnosti odesílání epizod dysrytmií v reálném čase do ambulance.
Ambulantní vyšetřování poruch srdečního rytmu má nezastupitelné místo v komplexní diagnostice nemocných. Výběr vhodného záznamníku, který zvládne – a také stihne pořídit kvalitní EKG křivku, je v tomto procesu důležitým momentem.