MANAGEMENT PACIENTŮ S PAH NA L. INTERNÍ KLINICE KARDIOLOGICKÉ

T. Šamalíková, I. Severová (Olomouc)
Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním ze tří center pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze (PAH) v České republice. Toto onemocnění splňuje kritéria Evropské unie vzácného onemocnění, kterým trpí zhruba 1 % celkové populace, častěji se jedná o ženy. V ambulanci PAH, katetrizačních sálech a následně na lůžkovém oddělení l. interní kliniky kardiologické probíhá diagnostická a terapeutická část managementu tohoto onemocnění. Echokardiografie, pravostranná katetrizace, 6 minute walking test (6MWT) a další vyšetřovací metody tvoří důležitou část procesu od diagnostiky ke specifické terapii, která v některých případech zahrnuje i edukaci pacienta s osvojením technik parenterálního podávání léčiva. Práce sestry je tak nepostradatelnou součástí komplexní péče o pacienta s tímto vzácným onemocněním.