Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

VÝBOJE ICD POHLED PACIENTA – JE ČEHO SE BÁT?

I. Mejtská, A. Crháková, E. Křížová, J. Žáková, L. Rec (Olomouc)
Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Připravily jsme si pro vás přednášku, týkající se pacientů po implantaci ICD, kteří měli výboj ICD mimo zdravotnického zařízení. Podkladem pro naši přednášku byl náš zájem zjistit, zda-li pacienti po implantaci ICD odchází z naší kliniky dostatečně informováni o důvodu implantace a jeho funkce. Na podkladě námi vytvořeného dotazníku jsme oslovily 50 pacientů s výboji ICD v průběhu 1 roku.

Závěr: Pacienti po implantaci ICD z naší kliniky odchází řádně edukováni. I když malá část pacientů odpověděla, že nebyla informována – důvodem byla nervozita, hodně informací naráz, doznívání anestezie, nedoslýchavost. Proto je nutné při kontrolách ICD neustále edukovat jaké potíže mohou nastat a za jakých okolností.