Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PILOTNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A NON-INFERIORITY EDUKACE PACIENTA O IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

A. Drozdová, O. Jiravský, K. Poloková, J. Hečko, F. Jiravský, M. Majáková, L. Škňouřil (Třinec)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl
Prokázat proveditelnost a non-inferioritu edukace pacientů, přicházejících k implantaci kardiostimulátoru, za pomocí edukačního videa ve virtuální realitě (VR).


Soubor a metodika
Do studie byli zařazeno 151 pacientů přicházejících k elektivní implantaci kardiostimulátoru cestou jednodenní kardiologie. Průměrný věk byl 75,3 let; převažovali muži (60,3%).  Edukace ve VR byla promítána v brýlích Oculus Meta Quest 2. Video představuje pacientům oddělení jednodenní kardiologie a sály, popisuje průběh výkonu, komplikace i následná režimová opatření. Pacienti byli randomizováni k použití VR (76 pac.) či standardnímu poučení (75 pac.). Demografické rozložení bylo podobné v obou skupinách. Pacientům byl následně předložen dotazník. Skupina s VR byla retrospektivně kontaktována telefonicky k ověření spokojenosti s touto formou edukace.

Výsledky

Kvalita edukace pacientů odesílajícím lékařem je dobrá, byla ohodnocena průměrnou známkou 1,3. Po shlédnutí edukačního videa 89,5% pacientů udávalo lepší porozumění výkonu. Obě skupiny měly srovnatelné výsledky v otázkách testujících porozumění (vše správně mělo 43,4% pacientů z VR skupiny a 42,6% pacientů z non-VR skupiny). Deset pacientů nebo se nám nepodařilo telefonicky kontaktovat, 18 si výkon již nepamatovalo. Zbývajících 48 pacientů uvedlo velmi pozitivní zkušenost s edukací ve VR. Většina pacientů (87,5%) udávala zmírnění strachu po shlédnutí videa. Šest pacientů tento benefit nepociťovalo, protože se ani předtím výkonu neobávali. Nikdo z našich pacientů nereportoval závrať či jiné negativní zkušenosti při užití VR. 

Závěr

Edukace pacientů s pomocí VR před invazivním výkonem je proveditelná i u starší populace a její výsledky jsou non-infereiorní v porovnání se standardní edukací. V subjektivním hodnocení pacienty se prokázala superiorní. V budoucnu by tato modalita mohla výrazně ušetřit čas zdravotníků.