Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PSEUDOANEURYZMA KORONÁRNÍ TEPNY JAKO ETIOLOGIE KORONÁRNÍHO SYNDROMU

P. Tatíček, J. Bis, K. Mědílek, R. Pudil, J. Vojáček, P. Pařízek (Hradec Králové)
Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Pseudoaneuryzma je cévní patologie způsobená částečnou nebo úplnou rupturou stěny a jejím následným opouzdřením. Koronární pseudoaneuryzma je velmi vzácným nálezem nejčastěji způsobeným iatrogenně (po koronarografii nebo kardiochirurgické revaskularizaci), vzácně traumatem, zánětem a těhotenstvím. Může způsobit stenózu tepny anebo rupturu s následnou tamponádou. Prezentujeme kazuistiku pacienta s nálezem v.s. pseudoaneuryzmatu kmene levé koronární tepny primomanifestovaného koronárním syndromem.
Kazuistika: 31letý muž byl přijat na naši kliniku pro měsíc trvající obtíže charakteru anginy pectoris. Pacient byl nekuřák, aktivní sportovec, bez chronické medikace; fyzikálně bez nálezu. Na CT byla vyloučena plicní embolie, náhodným nálezem byla intraperikardiální léze nad levou komorou. Byl doplněn UZ a MR srdce, CT koronárních tepen a koronarografie s IVUS. Byla popsána subperikardiálně umístěná nehomogenní ohraničená expanze velikosti 47x65x67 mm, do které vstupuje kmen ACS. Těsně po vstupu je kmen kriticky stenozovaný, v průběhu expanze nevydává žádnou větev a je dilatovaný až na 14x9 mm; výtok je patrný pouze do RD; RIA a RPLS jsou kolateralizovány z ACD. Dle IVUS stěna tepny po vstupu do expanze náhle končí a lumen je ohraničeno v.s. starším trombem. Byla provedena chirurgická revaskularizace bypassem LIMA-RIA a Y-graft (LIMA)-RIMA-RMS; ložisko bylo popsáno poměrně hluboko pod epikardem a technicky neodstranitelné, s velmi nízkým rizikem ruptury. Nález jsme uzavřeli jako v.s. chronické pseudoaneuryzma kmene levé koronární tepny, které se manifestovalo až akutním koronárním syndromem. Při pátrání po etiologii si pacient nebyl vědom většího úderu do hrudníku.
Diskuze: Naše kazuistika představuje velmi vzácný nález v.s. chronického koronárního pseudoaneuryzmatu jako příčiny koronárního syndromu; etiologie pseudoaneuryzmatu nebyla objasněna.