KATETRIZAČNÍ ŘEŠENÍ DEHISCENCE MECHANICKÉ MITRÁLNÍ PROTÉZY - KAZUISTIKA

L. Rojíková, J. Bis (Hradec Králové)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Jedná se o kazuistiku 52letého muže s homograftem v aortální pozici a mechanickou protézou v mitrální pozici, po třech operacích pro recidivujících infekční endokarditidu.
Při přijetí oboustranná kardiální dekompenzace, vyloučena recidiva IE, zjištěna významná paravalvulární insuficience na mitrální mechanické protéze, na vstupním jícnovém UZ srdce paravalvulární insuficience významná při dehisenci protézy hlavně mediálně, nejasný nález "kývavého" pohybu protézy a suspektní perforace z kořeně aorty do levé síně.
Heart teamem zvažován další postup - velké riziko reoperace i velký předpoklad neúspěchu katetrizačního řešení s předpokladem progrese nálezu na protéze, nakonec konsenzuálně rozhodnuto o provedení katetrizačního uzávěru.
Katetrizační uzávěr masivní mitrální insuficience na mech. protéze úspěšný dvěma okludéry AVP III (umísněny v mediální části anulu protézy). Na kontrolním TEE významná regrese insuficience – zůstává středně významná paravalvulární insuficience po katetr. uzávěru, klinicky stav pacienta zlepšen. K dalšímu postupu referován do IKEM.

Pozn. - obrazová dokumentace bude v posteru