OPĚTOVNÉ VZPLANUTÍ ARYTMIE – PŘÍBĚH O RECIDIVĚ AVNRT PO PŘEDCHOZÍ ABLACI, PO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

I. Ranič, O. Jiravský, A. Cesnaková Konečná, J. Chovančík, S. Bogdan, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Na globální úrovni se odhaduje až 1,2 miliónu nefatálních úrazů elektrickým proudem ročně. Patofyziologicky mezi primární poranění řadíme přechod samotného tepla v tkáních a postižení buněk v kontaktu s proudem. Mezi sekundární postižení je stres a bolest z úrazu, kdy dochází k stimulaci sympatického nervového systému a následně k zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku. K postižení srdce dochází , když se nachází v cestě přechodu proudu, který využívá cestu nejnižšího odporu nejčastěji cévní tkání. Nejčastější komplikací jsou postižení myokardiální tkáně a zejména arytmie. Podle nejaktuálnější retrospektivní studie z roku 2015 je počet závažných arytmií kolem 3%.

Výjimečný případ pacienta po úspěšné ablaci AVNRT, kdy dochází k spuštění paroxysmálních arytmií po úrazu elektrickým proudem. Arytmie dokumentované pacientem pomocí hodinek značky Apple.

38 letý pacient, přichází na ambulanci pro palpitace. Den předem úraz tří fázovým elektrickým proudem procházejícím horizontálně z jedné do druhé ruky. EKG v normě, troponin v normě, úprava medikace – navýšen Bisoprolol. Následně opětovná návštěva se zhoršením potíží, troponin v normě, echokardiograficky normální nález, ukazuje záznam z hodinek(obr. č. 1 a 2) - arytmii se daří zachytit i na ambulanci na EKG – hodnocena jako AVNRT (obr. č.3). Změna betablokátoru na verapamil, nově antidepresíva pro špatnou toleranci a stresové vypětí od úrazu. Kontrola po měsíci s odezněním potíží pacienta.

Tento případ dokumentuje zhoršení kliniky pacienta po úrazu elektrickým proudem spuštěním recidivy paroxysmů AVNRT. U pacienta pravděpodobně hrála velkou roli stimulace sympatiku se stresovou reakcí, kdy s odstupem času od úrazu, změnou bradykardizujíci medikace a přidáním anxiolytické léčby došlo k odeznění potíží. Dále poukazuje na výhodu monitorace pacienta chytrými hodinkami k ozřejmění vztahu potíží a arytmie.