Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HYBRIDNÍ PŘÍSTUP POUŽITÍ DES A DEB U 69 LETÉHO PACIENTA SE STEMI PŘEDNÍ STĚNY

P. Kukla , L. Pleva, M. Porzer, J. Mrozek, T. Grezl (Ostrava)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Kazuistika: 69 letý pacient přijat na KC FN Ostrava pro STEMI přední stěny. Provedena SKG, dle nálezu uzávěr RIA v prox. třetině. Provedena PCI prox. RIA s trombaspirací a impnatací DES(drug-eluting stent) 3,5/23 mm. Dle nálezu ozřejmeny další 2 významné stenosy na konci střední a v distální třetině. Po predilataci lézí semikompl. balonem 2,5/12 etážovitě, provedena PCI s DEB(drug-eluting balloon) strategií 2x 2,5/20 mm na 6 ATM(DEB - Selution SLR - sirulimus eluting) s dobrým výsledkem. Po stažení vodiče vyčkáno 5 minut, provedeny kontrolní nástřiky, tepna s TIMI III, výkon ukončen. 

Diskuze: PCI s implnatací DES je metodou volby léčby AIM(STEMI a NSTEMI). PCI pomocí DEB(drug-eluting balonkových katetrů) se týká v dnešní době hlavně terapie in-stent restenos(ISR). Plastika koropnární cévy s DEB tzv. "de novo lézí" se strategií "leave nothig behind"(vyhnou se implnataci stentu) je tématem posledních let(studie BASKET-SMALL 2, BELLO, RESTORE SVD a registrů SCAAR), kde byly porovnávány různé typy balonků (DEB) nejčastěji proti 3. generaci DES (včetně stentů považovaných „Best in class“ – Xience Abbot TM) s výsledkem non-inferiority DEB vůči DES. Léčba AIM pomocí DEB je tématem dnešních dní(DCB ACS Trial - TCT 2023). Využití tzv. "hybridního přístupu PCI" pomocí DES a DEB více lézí na jedné koronární cévě je možnou strategií obzvláště při nálezu difuzního postižení koronární cévy a kalibru < 3,0 mm.