KORONÁRNÍ SUBCALAVIAN STEAL SYNDROM JAKO NEOBVYKLÁ PŘÍČINA ANGINY PECTORIS

J. Mrózek, T. Adamuščin, V. Vojtek, P. Jelínek (Ostrava)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Kasuistika: Žena, *1956, hypertonička s HLP, kuřačka, se známou ICHDKK -  stenózou ilických tepen, dále s hraniční bilat. stenózou renálních tepen i vnitřních karotid. 6/2021 prodělala NSTEMI, pro nález stenózy kmene ACS a odstupů RIA, RCx provedena chirurgická revaskularizace myokardu - LIMA ad RIA a žilní ACB ad RMS. 7/23 přichází ke koronarografii pro měsíc trvající námahovou AP. Při koronarografii provedené z levé AR nalezen uzávěr levé a. subclavia s reverzním tokem v a. vertebralis ale norm. prográdním tokem v LIMA. Pro chronický uzávěr pravé AR a těžké ateromatické postižení abdominální aorty nebylo možno koronarografické vyšetření dokončit z pravého radiálního ani pravého femorálního přístupu. V 2. době proto doplněna CT koronarografie, která potvrdila normální průchodnost nativní ACD a ACB na RMS i uzávěr a. subclavia sin. S ohledem na trvající symptomy AP a technickou nechůdnost uzávěru AS pro PTA proveden 11/23 karotikosubclaviání bypass goretexovou protézou. Operace i následný průběh nekomplikovaný, po operaci došlo ke kompletnímu vymizení AP.
Závěr: Incidence stenózy nebo uzávěru a subclavia se pohybuje v obecené populaci do 2%, v populaci pacientů s přítomnou chorobou periferních tepen po CABG až u 12%.Postižení prox. úseku levé a subclavia ja až 4x častější než postižení ostatních tepen odstupujících z aortálního oblouku. Ne každé postižení a subclavia způsobuje projevy ischemie, v literatuře je popisováno funkční selhání LIMA graftu na podkladě postižení levé a subclavia v 0,2-6,8 % případů. Kromě anginozních příznaků se často vyskytuje i vertigo, v objektivním nálezu pak šelest v podklíčku a zejména diference TK s nižší měřenou hodnotou na levé paži. Diagnoza je potvrzena UZ vyšetřením nebo CT angiografií. Léčbou první volby je PTA a. subclavia se zavedením stentu, pokud je technicky schůdná.