Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

KRÁTKODOBÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY VE FN BRNO

P. Krejčí (Brno)
Topic: Mechanické podpory oběhu
Type: Poster - nurses, 21. konference ČAAK

Představení krátkodobých mechanických srdečních podpor používaných ve FN Brno na Koronární jednotce a Klinice dětské anesteziologie a resuscitace.

Indikace při kterých podpory používáme, jejich mechanismus účinku a nejčastější komplikace se kterými se setkáváme i jak je řešíme.

IABP používaná ke snížení srdeční zátěže, zvýšení přísunu živin k srdečnímu svalu a snížení spotřeby kyslíku myokardem.

V-A ECMO umožnující stabilizaci a léčbu nemocných v těžkém kardiorespiračním selhání.

IMPELLA CP sloužící ke stabilizaci hemodynamické situace pacienta.