BALÓNKOVÁ PLICNÍ ANGIOPLASTIKA U PACIENTKY S OPERABILNÍ CTEPH

R. Langhammerová (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023