INTERVENČNÍ LÉČBA AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZY A JEJÍCH CHRONICKÝCH NÁSLEDKŮ

S. Heller (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023