SPEKTRUM ARYTMIÍ ZACHYCENÝCH V POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA

V. Bulková, J. Brada, R. Kozubík, F. Plešinger, F. Lehar, M. Fiala (Brno, Praha)
Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Cíl: Monitorace EKG pomocí chytrých hodinek se stává uživatelsky jednoduchou, rychlou a již i cenově dostupnou metodou k rychlému záchytu a včasné analýze srdečních arytmií. Automatické hodnocení algoritmem hodinek je zatím často spojeno s chybnou interpretací zaznamenaného rytmu. Systémovou možností rychlé a presnější analýzy je odesílání EKG záznamů pomocí mobilní aplikace a jejich hodnocení v telemedicínském centru. Cílem je prezentace výsledků EKG záznamů hodnocených pomocí aplikace MDT Watch.
Metodika a výsledky: V období 5/2022-9/2023 byla prostřednictvím aplikace MDT Watch vyhodnoceno 5890 EKG záznamů od 563 pacientů. Do katetgorií „v pořádku“ (OK), „hraniční“ (BORDER), „závažný“ (WARN), resp. „nehodnotitelný“ (ERRORR) bylo zařazeno 3651 (62%), 1354 (23%), 649,(11%) resp. 236 (4%) záznamů. Zachycenými arytmiemi byly fibrilace síní (n=45), síňová tachykardie (n=8) a SVT (n=14. Záznamy BORDER obsahovaly především extrasystoly a pauzy.
Závěr: Přestože se analýza EKG odesílaných z chytrých hodinek potýká s nižší kvalitou záznamu, absencí některých relevantních informací, např. znalosti okolností, za nichž byl záznam pořízen apod., jedná se o užitečnou metodu skríningu poruch srdečního rytmu a jejich primární selekce. Mobilní aplikace za dobu své existence prokázala >11 % výtěžnost významných arytmií vyžadujících specifickou léčbu.