ABLAČNÍ METODOU LÉČBY REFLEXNÍ SYNKOPY (KARDIONEUROABLACE) - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

M. Mudroch, M. Hrachovina, F. Müller, M. Mráček, T. Gabera Drtina, J. Baroch, J. Brada, Š. Královec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Jedinou metodou léčby pacientů trpících symptomatickými epizodami bradykardií byla do nedávné doby implantace trvalého kardiostimulátoru. V posledních letech se však objevila nová ablační metoda v rámci léčby poruch srdečního rytmu, u kterých se dá předpokládat, že jejich etiologie není intrinsická, ale funkční. Touto metodou je kardioneuroablace, která má za svůj cíl pomocí radiofrekvenční (RF) energie ovlivnit funkci epikardiálního parasympatického ganglionovaného plexu uloženého v blízkosti levé a pravé síně.

Metody: Touto metodou léčby se na našem pracovišti zabýváme již od roku 2018 a do září 2023 jsme ji provedli u 74 pacientů (30 žen, 41± 14 let). Metoda ablační techniky se stále vyvíjí, v počátcích byl doručovaný rozsah ablací výrazně větší než je tomu teď. Tento trend je tak čitelný i z našich dat. Zatímco v roce 2018 a 2019 byla průměrná doba RF ablace 39,3±12,2 min a celková doba výkonu 203,11±41,96 min, v roce 2023 je již průměrný čas RF ablace 17,67±11,52 min a celková doba výkonu 109,64±32,50 min.

Závěr: V uplynulých letech zaznamenala tato metoda celosvětově velký vývoj a prokázala, že je účinnou a bezpečnou metodou, která je plnohodnotnou alternativou k implantaci trvalé kardiostimulace u pacientů s funkční poruchou srdečního rytmu.