ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO REZISTENTNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO PŘEDCHOZÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Cílem je prezentovat efekt ablace energií pulzního pole PFA (Farapulse) u pacientů s opakovanou ablací pro síňovou tachykardii (AT) recidivující po ablaci primárně (dlouhodobé) perzistentní FS a rezistentní k předchozí radiofrekvenční ablaci (RFA).
Metodika a výsledky: V 5-12/2022, z 25 pacientů plánovaných k PFA 20 pacientů (64±7 let, 3 ženy) podstoupilo PFA pro levosíňovou (LS) AT rezistentní k RFA při první (n=4), druhé (n=12), třetí (n=3), resp. čtvrté (n=1) opakované ablaci po dřívější RFA perzistentní FS; 5 pacientů byl přesměrováno k RFA pro nález septálního/pravosíňového zdroje (n=3), resp. nemožnost zavést přes septum sheath Faradrive (n=2). Na počátku výkonu byla AT (n=16), spontánní nebo indukovaná; nebo AT vznikla při ablaci konverzí z běžící FS (n=4). Mapovací/ablační strategie byla řízena podle aktivace v CS a entrainmentu: 1) žádné 3D mapování a přímo PFA (n=11); 2) PFA přímo po 3D mapování LS (n=6); 3) PFA následovala po RFA po předchozím 3D mapování LS (n=3). Celkem bylo nalezeno 30 typů AT (1,2, resp. 3 typy AT u 13, 4, resp. 3 pacientů). Lokalizované zdroje AT (n=16) dominovaly nad makroreentry (MR) AT (9 perimitrální, 4 roof-dependentní, 1 typický flutter). Všechny AT byly zastaveny 5±9 aplikacemi PFA v místě zdroje AT a zůstaly neinducibilní. U 3 pacientů s iniciální neefektivní RFA (6, 11, 6 minut) v tomtéž výkonu byla daná AT terminována následující 1, 4, resp. 1 aplikací PFA. Doba výkonu a skiaskopie byla 104±28 a 12±4 minut, komplikace nebyly. Bez recidivy arytmie zůstává 11 (73%) z 15 pacientů se sledováním >3 měsíce.
Závěr: PFA aplikovaná systémem Farapulse může ovlivnit komplexní/epikardiální zdroje AT rezistentní k RFA v předchozím nebo konkrétním ablačním výkonu, klinický výsledek ale může být zatížen efektem nekompletní léze jako při RFA.