IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojených
s tradičními transvenózními kardiostimulátory. Prezentujeme naše zkušenosti se zaměřením
na výskyt komplikací spojených s LKS za období 9 let od zahájení rutinního použití
v klinické praxi.
Metodika: Jednodutinový VVIR resp. AV LKS Micra se zavádí femorálním žilním
přístupem pomocí 23 F řiditelného katetru, optimálně do septální hrotové části pravé komory.
Poloha je ověřena fluoroskopicky za současného použití kontrastní látky a to v pravé i
levé šikmé projekci. Poté následuje vlastní implantace stimulátoru a ověření jeho dostatečné
fixace v tkáni. Elektrické stimulační parametry jsou obvykle testovány až ve finální fázi
výkonu a za optimální považujeme hodnoty sensingu R vlny ›5mV, impedance ›500ohm a
stimulačního prahu PK ‹1V / 0.24ms. Nemocné sledujeme v ročních intervalech.
Soubor a výsledky: Celkem jsme implantovali Micra TPS u 240 pacientů (155 mužů a 85
žen), ve věku 20-90 let, z toho 20 pacientů s AV LKS Micra TPS. U 2 nemocných jsme doplnili levokomorovou stimulaci WiCS (wireless systém EBR) pro sníženou systolickou funkci LK. Během sledování zemřelo 7 pacientů (5 mužů a 2 ženy). Jeden
z nekardiální příčiny, druhý pro kardiální dekompenzaci, třetí při plicní embolie po TEP ,
čtvrtý z nejasné příčiny a pátý pro těžkou sepsi při infekční endokarditidě, obě ženy zemřely
na Covid-19. U 10 pacientů (4 muži a 1 žena) jsme indikovali katetrizační extrakci
systému MICRA. U všech pacientů jsou stimulační prahy v rozmezí 0,13- 0,75V/0,24ms (u 14 pacientů
1,5V/0,24ms), vlna R 8-20mV, kapacita baterií byla u všech pacientů od implantace až do
posledních kontrol odhadována přístrojem sále  na 7-9 let, prakticky beze změny. Závěr: Výsledky potvrzují vysoce efektivní použití LKS MICRA TPS jako alternativu transvenózní stimulace u nemocných s potenciálními komplikacemi klasické stimulace.