Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KONKURENCE ANTIKOAGULACE? TÉMĚŘ 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl práce
V naší práci prezentujeme výsledky katetrizační okluze ouška levé síně (LAAC) u souboru pacientů z let 2004 až 2022.

Soubor a metodika
Soubor obsahuje 555 pacientů, u kterých jsme v průběhu 18 let implantovali některý typ okluderu ouška levé síně.
Indikací k LAAC byla zpočátku kontraindikace k antikoagulační terapii. Později jsme LAAC provedli i u pacientů bez kontraindikace k antikoagulaci, a to v rámci studií PROTECT AF, PRAGUE-17 a CATALYST.
Před LAAC vždy provádíme TEE k posouzení morfologie a velikosti ouška levé síně. Implantace je vedena pod echokardiografickou kontrolou pomocí ICE, nebo TEE, případně s použitím obojího. Po LAAC následují klinické kontroly a opakovaná TEE s odstupem 45 dnů, 3, 6 a 12 měsíců, celková doba sledování je minimálně 24 měsíců.

Výsledky
Zaznamenali jsme pouze 1 úmrtí do 24 hodin a další 2 úmrtí do 30 dní od LAAC.
Okluder embolizoval ve 3 případech. Trombozu okluderu jsme detekovali u 27 pacientů, u 3 z nich trombus embolizoval do CNS. U malého počtu pacientů se rozvinula tamponáda srdeční, kardiochirurgická revize byla nutná pouze v 1 případě, ostatní se podařilo zvládnout perikardiocentézou.
Počet leaků je nevysoký a ve většině případů nemají klinickou relevanci, pouze 4 byly větší než 5 mm.
U nevýznamného počtu pacientů došlo k dalším nezávažným komplikacím, jako jsou komplikace v místě cévního vstupu aj.

Závěr
Zaznamenali jsme jen minimální počet komplikací v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu, jakkoli se často jednalo o velmi polymorbidní pacienty. Periprocedurální mortalita je rovněž velmi nízká, dosahuje 0,5 %.
LAAC proto představuje bezpečnou a účinnou alternativu medikamentózní antikoagulace, tato skutečnost se ostatně odráží i v doporučených postupech, které reflektují mimo jiné výsledky studií, do nichž bylo aktivně zapojeno i naše kardiocentrum.