Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA ARYTMICKÉ BOUŘE

M. Oravcová (Hradec Králové)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Infekční endokarditida jako příčina arytmické bouře
Oravcová M.1, Ševčíková H.1, Fialová M.1
1 I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Abstrakt:
Arytmická bouře je jednotkou definovanou jako nejméně 3 časově oddělené a hemodynamicky významné paroxysmy komorových arytmií za 24 hodin1. Jedná se o život ohrožující stav, jehož příčiny mohou být nejčastěji při ischemii myokardu, minerálové dysbalanci, polékově a při dalších specifických situacích. I přes systematický vyšetřovací proces zahrnující klinické vyšetření včetně anamnézy, EKG, laboratorních odběrů a eventuální výpis z již implantovaného ICD či kardiostimulátoru se často příčinu vzniku arytmií nepodaří zjistit. Kauzální léčba arytmií zahrnuje korekci mineralogramu, úpravu farmakoterapie (ať už nasazení antiarytmické medikace či naopak její redukce například při prodlouženém QT intervalu), v případě rezistence na standardní farmakoterapii rozšíření medikace o možnosti podání sedativ a analgetik a v neposlední řadě řešení pomocí katetrizačních ablací. V naší kazuistice upozorňujeme, že jedním z faktorů podílejících se na vzniku arytmií může být také infekt, a to jak při systémové zánětlivé odpovědi, tak při lokálním dráždění myokardu při infekční endokarditidě. Na tuto příčinu arytmické bouře je třeba myslet v případě elevovaných parametrů zánětu či suspektní anamnéze pacienta a je třeba uzpůsobit další vyšetřovací proces pátrání po zdroji infektu a jeho následné terapii. Prezentujeme případ 63letého pacienta, kdy příčinou arytmií byla infekční endokarditida stimulačního systému, jehož extrakce byla komplikována plicní embolizací s rozvojem rozsáhlého plicního infarktu a následně vytvořením kavity s nutností pneumochirurgického řešení.