Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ A STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY TAVR BEZ PREDILATACE S POUŽITÍM „SELF-EXPANDABLE“ CHLOPNĚ.

D. Fľak, P. Červinka, R. Špaček, B. Štorchová (Ústí nad Labem)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Transkatétrová náhrada aortální chlopně (TAVR) je léčebnou metodou nemocných s významnou aortální stenózou. Predilatace - balónková valvuloplastika aortální chlopně (BAV) před implantací bioprotézy je považována za mandatorní. BAV může být spojena s hemodynamickou nestabilitou, vznikem převodních poruch či závažné aortální insuficience. Cílem práce bylo porovnat akutní a střednědobé výsledky nemocných s TAVR s a bez predilatace.

Metodika a výsledky: V období od 1/2020 do 6/2022 byla na našem pracovišti provedena TAVR u 118 nemocných. Z tohoto 100 pacientů podstoupilo TAVR s použitím samorozpínací chlopně (Portico, Abott Vascular). Přímá TAVR bez predilatace byla provedena u 66% pacientů, 34% nemocných podstoupilo TAVR s predilatací. Základní demografické charakteristiky se mezi skupinami nelišily. Rovněž nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinami v systolické funkci levé komory a průměrného gradientu na aortální chlopni. Mortalita byla srovnatelná v obou skupinách (3 % vs. 3 %). Střední gradient na bioprotéze po implantaci byl srovnatelný v obou skupinách (10 mmHg vs. 10 mmHg). Výskyt středně závažné nebo závažné aortální regurgitace bezprostředně po výkonu byl také srovnatelný (6% s BAV a 5% s direktní TAVR). Po implantaci bioprotézy nebyl rozdíl v nutnosti postdilatace (14,7 % s BAV a 15 % s direktní TAVR). Rovněž jsme nepozorovali rozdíl v nutnosti trvalé kardiostimulace do 30 dnů po výkonu, avšak s klesajícím počtem implantací ve skupině s direktní TAVR (7,5 % a 11,8 % s BAV).

Závěr: Přímá TAVR je bezpečná a poskytuje srovnatelné výsledky ve srovnání TAVR a predilatací chlopně. Direktní TAVR zkracuje čas výkonu i jeho ekonomickou náročnost. Domníváme se, že přímá TAVR bez BAV může být u většiny nemocných metodou první volby.
Klíčové slova: aortální stenóza, TAVR, TAVI, balónková predilatace, BAV, katétrová implantace aortální chlopně